Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

Z 69/2017 Os-3635/17, Stran 72
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v postopku zavarovanja opr. št. Z 69/2017 upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Mariboru, zoper dolžnico Pio Pasarič, Zaloška cesta 69, Ljubljana, dejansko neznanega prebivališča, zaradi zavarovanja denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičninah v višini 20.029,40 EUR s pripadki, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), 6. decembra 2017 sklenilo:
Dolžnici Pii Pasarič, Zaloška cesta 69, Ljubljana, EMŠO: 2612985505104, se kot začasna zastopnica določi Karla Pajnik, odvetnica v Slovenj Gradcu, Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v zgoraj navedeni zadevi zavarovanja dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 12. 2017

AAA Zlata odličnost