Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

VL 113024/2017 Os-3756/17, Stran 71
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Maja Krumberger, Požarnice 83, Brezovica pri Ljubljani, proti dolžniku Alešu Šiftar, Zagrebška cesta 72, Maribor, ki ga zastopa zač. zast. odvetnik Slavko Vesenjak, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor; Sašo Zernec, Breznikova cesta 15, Benedikt, zaradi izterjave 2.005,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Alešu Šiftar, Zagrebška cesta 72, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Slavko Vesenjak, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Aleša Šiftar vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2017