Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

VL 110570/2017 Os-3698/17, Stran 71
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Janko Kramžar, proti dolžniku Dušanu Maljković, Zgornji Brnik 84, Cerklje na Gorenjskem, ki ga zastopa zak. zast. Skubic Tomaž – odvetnik, Savska loka 4, Kranj, zaradi izterjave 140,03 EUR, sklenilo:
Dolžniku Dušanu Maljković, Zgornji Brnik 84, Cerklje na Gorenjskem, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tomaž Skubic, Savska Loka 4, Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2017

AAA Zlata odličnost