Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

Ob-1059/18, Stran 70
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah – ZGZ (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11, s spremembami in dopolnitvami) podjetje As An, d.o.o., Celovška 69c, 1000 Ljubljana, sklicuje
ustanovno skupščino 
Zbornice zdravilcev Slovenije, 
ki bo dne 13. 1. 2018 ob 8. uri, na naslovu: Celovška 69c, 1000 Ljubljana.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka oseba, ki je lahko v skladu z ZGZ in predlogom Statuta član zbornice, in sicer pravne in fizične osebe, s sedežem ali krajem dejanskega opravljanja dejavnosti v Evropski uniji.
Dnevni red:
1. Pozdravni govor.
2. Predstavitev namena in ciljev ustanovitve Zbornice zdravilcev Slovenije.
3. Obravnava in sprejem statuta zbornice.
4. Volitve organov zbornice.
5. Sprejem programa dela in finančnega načrta zbornice.
6. Določitev višine članarine zbornice.
7. Določitev poslovnega naslova.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki bodo do vključno 13. 1. 2018 prijavili svojo udeležbo na elektronski naslov: info@asan.si Predstavnik za ustanovitev Zbornice zdravilcev Slovenije: As An, d.o.o.: Igor Ogorevc.
As An, d.o.o.