Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

3037. Popravek Odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava, stran 9428.

  
Popravek Odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava (Uradni list RS, št. 82/06, 59/14 in 36/16)
P O P R A V E K 
1. 
Naslov Odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava (Uradni list RS, št. 82/06, 59/14 in 36/16; v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Odlok o določitvi števila članov sveta mestne skupnosti in krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete mestne skupnosti in krajevnih skupnosti Občine Lendava«.
2. 
Spremeni se 1. člen Odloka, tako da se na novo glasi:
»S tem odlokom se za volitve v svete mestne skupnosti in svete KS na območju Občine Lendava določi število članov sveta mestne skupnosti in sveta KS ter volilne enote za volitve članov v svete mestne skupnosti in v svete KS.«
3. 
V prvem odstavku 2. člena Odloka se spremeni besedilo, ki se sedaj glasi:
»Volilne enote se oblikujejo po mestni skupnosti in posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.«
4. 
Besedilo za 1. in 2. volilno enoto za KS Gorice se v 8. členu Odloka spremeni tako, da se na novo glasi:
»1. volilna enota obsega območje naselja Lendavske Gorice, in sicer:
h. št. 1, 1/a, 1/b, 3, 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 4, 5, 5/a, 5/b, 6, 6/a, 7, 8, 10, 10/a, 12, 13, 13/a, 14, 14/a, 15, 15/a, 15/b, 15/c, 18, 18/a, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 29/a, 30, 31, 36, 37, 38, 38/a, 39, 40, 41, 46, 47, 47/a, 50, 60/a, 71, 74, 76, 78, 88, 90, 91/a, 95/a, 95/b, 95/c, 98, 100, 103/a, 113, 113/a, 113/b, 115/a, 116, 118, 119, 119/a, 120, 120/a, 120/b, 120/c, 120/d, 120/e, 120/f, 120/g, 121, 122, 122/a, 124, 127, 129, 131, 132, 141, 144, 149, 150, 160, 161, 162, 165, 180, 200, 203, 205, 206, 207, 207/a, 210, 212, 212/a, 218, 219/a, 219/b, 220, 221, 228, 238, 238/a, 239, 239/a, 239/b, 240, 241, 241/a, 241/b, 241/c, 242, 243, 244, 250/a, 251, 252, 254/a, 279/a, 280, 281, 281/a, 298, 308/a, 314, 317, 319, 320, 321/a, 321/b, 322/a, 322/b, 322/c, 322/d, 323, 323/a, 324/a, 324/b, 325, 325/a, 325/b, 325/c, 235/d, 325/e, 325/f, 326/a, 327, 332, 338, 344, 350, 350/a, 355/a, 361, 368, 376, 378, 384, 386, 400/a, 405, 407, 408, 409, 409/a, 410, 412, 412/a, 412/b, 412/c, 414, 416.
Voli se 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Lendavske Gorice, in sicer:
h. št. 418, 418/, 422, 423, 426/a, 426/b, 427, 427/a, 427/b, 428, 428/a, 428/b, 429, 429/a, 429/b, 429/c, 429/d, 429/e, 429/f, 429/g, 429/h, 431, 431/a, 431/b, 431/c, 432, 439, 439/a, 440, 440/a, 441, 441/a, 441/b, 442, 442/a, 442/b, 442/c, 443, 445, 446, 446/a, 446/b, 447, 449, 457, 458, 460, 467, 479, 489, 490, 495, 495/a, 499, 499/a, 499/b, 500, 520, 524, 528/a, 529, 547, 550, 551, 551/a, 553/a, 554, 557, 559, 559/a, 559/b, 562, 563, 565, 568, 580, 582, 598, 600/a, 600/b, 600/c, 601, 603, 606/a, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 613/a, 614, 614/a, 616, 620, 620/a, 621, 621/a, 624, 627, 631, 633, 634, 635, 635/a, 635/b, 636, 637, 637/a, 638, 638/a, 639, 643.
Voli se 2 člana sveta.«
5. 
Spremeni se prvi odstavek 11. člena Odloka, tako da se črta besedilo v oklepaju in na novo glasi:
»Za volitve članov sveta KS Hotiza s določi 1 volilna enota, ki obsega naselja Hotiza in del naselja Brezovec.«
6. 
Prvi odstavek 14. člena Odloka se spremeni tako, da se beseda »KS« spremeni v besedo »MS« in se besedilo na novo glasi:
»Za volitve članov sveta MS Lendava se določijo 3 volilne enote, v katerih se skupno voli 9 članov sveta.«
V istem členu se besedilo za 1., 2. in 3. volilno enoto spremeni tako, da se glasi:
»1. volilna enota obsega območje mesta Lendava, in sicer:
Kranjčeva ulica (št. 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 51/a, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76 in 78), Tomšičeva ulica (razen št. 2/a), Panonsko naselje, Rudarska ulica, Ulica pod hribom.
Voli se 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje mesta Lendava, in sicer:
Gregorčičeva ulica, Kajuhova ulica, Ulica sv. Štefana (št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23), Glavna ulica (št. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 in vse številke do 140), Ulica Kálmána Patakyja, Prešernova ulica, Spodnja ulica, Ulica Lajcsija Pandurja, Župančičeva ulica (št. 5, 6, 6/a, 6/b, 6/c, 6/d, 6/e in 6/f), Slomškovo naselje, Cankarjeva ulica, Ulica Vladimirja Nazorja.
Voli se 3 člane sveta.
3. volilna enota obsega območja mesta Lendava, in sicer:
Ulica sv. Štefana (št. 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41), Cerkveni trg št. 2, Kranjčeva ulica (od št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/a, 6/b, 6/c, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 35/a, 36, 38, 39, 40, 41 ter 44), Glavna ulica (št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/a, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40), Mlinska ulica, Župančičeva ulica (št. 1, 3, 7, 9, 11, 13), Trg ljudske pravice, Ulica heroja Mohorja, Kidričeva ulica, Kolodvorska ulica, Industrijska ulica.
Voli se 3 člane sveta.«
Št. 041-0002/206-šd
Lendava, dne 31. avgusta 2018
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti