Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2205. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana, stran 7130.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občina Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 16. izredni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana 
1. člen 
Popravi se 36. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 82/14, 86/15, 31/17) tako, da se v prvem stavku drugega odstavka b) točke črta besedilo »1,0 m« in popravi z besedilom »0,5 m oziroma manj, če s tem soglaša sosed« tako, da se popravljen prvi stavek pravilno glasi:
»Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 0,5 m oziroma manj, če s tem soglaša sosed.«
2. člen 
Ta tehnični popravek je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 82/14, 86/15, 31/17) in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 02-16/2018-I OS
Velika Polana, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Velika Polana 
mag. Damijan Jaklin l.r.