Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

107. Popravek Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kočevje, stran 527.

  
Na podlagi Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) dajem
P O P R A V E K 
Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kočevje 
Pri objavi Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 77/17) se črta besedilo v tretji točki 7. člena in se nadomesti z besedilom: LPŠ sprejme Občinski svet Občine Kočevje, ki mora pred tem pridobiti mnenje OŠZ, če ta obstaja.
V Prilogi, pogojih in kriterijih za vrednotenje Letnega programa športa v Občini Kočevje pri RAZVRŠČANJU ŠPORTNIH PANOG se za zadnjim stavkom: »Kriteriji za razvrščanje športnih panog upoštevajo podatke, pridobljene na osnovi JR in s strani OKS-ZŠZ.« doda še naslednje besedilo: »Upošteva se velikost vadbenih skupin v tabelah, ki so priloga tem merilom. Izvajalec lahko k razpisni dokumentaciji priloži strokovno argumentirano potrdilo NPZ o drugačni velikosti vadbenih skupin in drugačnih starostnih kategorijah.«
Št. 007-18/2017-609
Kočevje, dne 9. januarja 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost