Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4257. Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, stran 13579.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17)in tretjega odstavka 58. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede 
1. člen 
V Uredbi o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 71/08, 78/08, 85/10 in 46/17) se v prvem odstavku 4. člena preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št.
Šifra
Formacijska dolžnost
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napredovanj
Plačni razred z napredovanji
formacijske dolžnosti
1
C044001
VOJAK
IV
1
VOJAK II
23
33
2
C044002
MORNAR
IV
1
MORNAR II
23
33
3
C044003
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
IV
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC I. RAZREDA
21
31
4
C045001
VOJAK
V
1
VOJAK I
24
34
5
C045002
VOJAK
V
1
PODDESETNIK
25
35
6
C045003
VOJAK
V
1
DESETNIK
26
36
7
C045004
VOJAK
V
1
NADDESETNIK
27
37
8
C045005
MORNAR
V
1
MORNAR I
24
34
9
C045006
MORNAR
V
1
PODDESETNIK
25
35
10
C045007
MORNAR
V
1
DESETNIK
26
36
11
C045008
MORNAR
V
1
NADDESETNIK
27
37
12
C045009
PODČASTNIK
V
1
VODNIK
27
37
13
C045010
PODČASTNIK
V
1
VIŠJI VODNIK
28
38
14
C045011
PODČASTNIK
V
1
ŠTABNI VODNIK
29
39
15
C045012
MORNARIŠKI PODČASTNIK
V
1
VODNIK
27
37
16
C045013
MORNARIŠKI PODČASTNIK
V
1
VIŠJI VODNIK
28
38
17
C045014
MORNARIŠKI PODČASTNIK
V
1
ŠTABNI VODNIK
29
39
18
C045015
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC II. RAZREDA
22
32
19
C045016
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC III. RAZREDA
25
35
20
C045017
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC 
IV. RAZREDA
26
36
21
C045018
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC V. RAZREDA
27
37
22
C046001
VIŠJI PODČASTNIK
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK
29
39
 
23
C046002
VIŠJI PODČASTNIK
VI
1
PRAPORŠČAK
30
40
24
C046003
VIŠJI PODČASTNIK
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK
31
41
25
C046004
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK
29
39
26
C046005
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VI
1
PRAPORŠČAK
30
40
27
C046006
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK
31
41
28
C046007
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VI. RAZREDA
28
38
29
C046008
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VII. RAZREDA
29
39
30
C046009
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VIII. RAZREDA
30
40
31
C047001
VISOKI PODČASTNIK
VII/1
1
ŠTABNI PRAPORŠČAK
34
44
32
C047002
VISOKI PODČASTNIK
VII/1
1
VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK
39
49
33
C047003
VISOKI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VII/1
1
ŠTABNI PRAPORŠČAK
34
44
34
C047004
VISOKI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VII/1
1
VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK
39
49
35
C047005
ČASTNIK
VII/1
1
POROČNIK
31
41
36
C047006
ČASTNIK
VII/1
1
NADPOROČNIK
32
42
37
C047007
ČASTNIK
VII/1
1
STOTNIK
34
44
38
C047008
VIŠJI ČASTNIK
VII/1
1
MAJOR
38
48
39
C047009
VIŠJI ČASTNIK
VII/1
1
PODPOLKOVNIK
40
50
40
C047010
VIŠJI ČASTNIK
VII/2
1
POLKOVNIK
42
52
41
C047011
VIŠJI ČASTNIK
VII/2
1
BRIGADIR
45
55
42
C047012
MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
POROČNIK KORVETE
31
41
43
C047013
MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
POROČNIK FREGATE
32
42
44
C047014
MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
POROČNIK BOJNE LADJE
34
44
45
C047015
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
KAPITAN KORVETE
38
48
46
C047016
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
KAPITAN FREGATE
40
50
47
C047017
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/2
1
KAPITAN BOJNE LADJE
42
52
48
C047018
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/2
1
KAPITAN
45
55
49
C047019
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA
30
40
50
C047020
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA
31
41
51
C047021
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA
33
43
52
C047022
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA
38
48
53
C047023
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA
40
50
54
C047024
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA
42
52
55
C047025
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XV. RAZREDA
45
55
56
C047026
GENERAL
VII/2
1
GENERALMAJOR
48
57
57
C047027
GENERAL
VII/2
1
GENERALPODPOLKOVNIK
51
57
58
C047028
ADMIRAL
VII/2
1
KONTRAADMIRAL
48
57
59
C047029
ADMIRAL
VII/2
1
VICEADMIRAL
51
57
«. 
V drugem odstavku se preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št.
Šifra
Formacijska dolžnost
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napredovanj
Plačni razred z napredovanji
1
C044004
VOJAK SPECIALIST
IV
1
VOJAK II SPECIALIST
24
34
2
C044005
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
IV
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC I. RAZREDA SPECIALIST
22
32
3
C045019
VOJAK SPECIALIST
V
1
VOJAK I SPECIALIST
25
35
4
C045020
VOJAK SPECIALIST
V
1
PODDESETNIK SPECIALIST
26
36
5
C045021
VOJAK SPECIALIST
V
1
DESETNIK SPECIALIST
27
37
6
C045022
VOJAK SPECIALIST
V
1
NADDESETNIK SPECIALIST
28
38
7
C045023
PODČASTNIK SPECIALIST
V
1
VODNIK SPECIALIST
27
37
8
C045024
PODČASTNIK SPECIALIST
V
1
VIŠJI VODNIK SPECIALIST
28
38
9
C045025
PODČASTNIK SPECIALIST
V
1
ŠTABNI VODNIK SPECIALIST
29
39
10
C045026
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC II. RAZREDA SPECIALIST
23
33
11
C045027
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC III. RAZREDA SPECIALIST
26
36
12
C045028
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IV. RAZREDA SPECIALIST
27
37
13
C045029
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC V. RAZREDA SPECIALIST
28
38
14
C046010
VIŠJI PODČASTNIK SPECIALIST
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK SPECIALIST
30
40
15
C046011
VIŠJI PODČASTNIK SPECIALIST
VI
1
PRAPORŠČAK SPECIALIST
31
41
16
C046012
VIŠJI PODČASTNIK SPECIALIST
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK SPECIALIST
32
42
17
C046013
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VI. RAZREDA SPECIALIST
29
39
18
C046014
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VII. RAZREDA SPECIALIST
30
40
19
C046015
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VIII. RAZREDA SPECIALIST
31
41
20
C047030
ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
POROČNIK SPECIALIST
32
42
21
C047031
ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
NADPOROČNIK SPECIALIST
33
43
22
C047032
ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
STOTNIK SPECIALIST
35
45
23
C047033
VIŠJI ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
MAJOR SPECIALIST
39
49
24
C047034
VIŠJI ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
PODPOLKOVNIK SPECIALIST
41
51
25
C047035
VIŠJI ČASTNIK SPECIALIST
VII/2
1
POLKOVNIK SPECIALIST
43
53
26
C047036
VIŠJI ČASTNIK SPECIALIST
VII/2
1
BRIGADIR SPECIALIST
46
56
27
C047037
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA SPECIALIST
31
41
28
C047038
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA SPECIALIST
32
42
29
C047039
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA SPECIALIST
34
44
30
C047040
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA SPECIALIST
39
49
31
C047041
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA SPECIALIST
41
51
32
C047042
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA SPECIALIST
43
53
33
C047043
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XV. RAZREDA SPECIALIST
46
56
34
C044006
VOJAK SE
IV
1
VOJAK II SE
25
35
35
C044007
MORNAR SE
IV
1
MORNAR II SE
25
35
36
C045030
VOJAK SE
V
1
VOJAK I SE
26
36
37
C045031
VOJAK SE
V
1
PODDESETNIK SE
27
37
38
C045032
VOJAK SE
V
1
DESETNIK SE
28
38
39
C045033
VOJAK SE
V
1
NADDESETNIK SE
29
39
40
C045034
MORNAR SE
V
1
MORNAR I SE
26
36
41
C045035
MORNAR SE
V
1
PODDESETNIK SE
27
37
42
C045036
MORNAR SE
V
1
DESETNIK SE
28
38
43
C045037
MORNAR SE
V
1
NADDESETNIK SE
29
39
44
C045038
PODČASTNIK SE
V
1
VODNIK SE
29
39
45
C045039
PODČASTNIK SE
V
1
VIŠJI VODNIK SE
30
40
46
C045040
PODČASTNIK SE
V
1
ŠTABNI VODNIK SE
31
41
47
C045041
MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
V
1
VODNIK SE
29
39
48
C045042
MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
V
1
VIŠJI VODNIK SE
30
40
49
C045043
MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
V
1
ŠTABNI VODNIK SE
31
41
50
C046016
VIŠJI PODČASTNIK SE
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK SE
31
41
51
C046017
VIŠJI PODČASTNIK SE
VI
1
PRAPORŠČAK SE
32
42
52
C046018
VIŠJI PODČASTNIK SE
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK SE
33
43
53
C046019
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK SE
31
41
54
C046020
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
VI
1
PRAPORŠČAK SE
32
42
55
C046021
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK SE
33
43
56
C047044
ČASTNIK SE
VII/1
1
POROČNIK SE
33
43
57
C047045
ČASTNIK SE
VII/1
1
NADPOROČNIK SE
34
44
58
C047046
ČASTNIK SE
VII/1
1
STOTNIK SE
36
46
59
C047047
MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
POROČNIK KORVETE SE
33
43
60
C047048
MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
POROČNIK FREGATE SE
34
44
61
C047049
MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
POROČNIK BOJNE LADJE SE
36
46
62
C047050
VIŠJI ČASTNIK SE
VII/1
1
MAJOR SE
40
50
63
C047051
VIŠJI ČASTNIK SE
VII/1
1
PODPOLKOVNIK SE
42
52
64
C047052
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
KAPITAN KORVETE SE
40
50
65
C047053
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
KAPITAN FREGATE SE
42
52
66
C044008
VOJAK KONTROLE ZrP
IV
1
VOJAK II KONTROLOR ZrP
26
36
67
C044009
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
IV
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC I. RAZREDA KONTROLOR ZrP
26
36
68
C045044
VOJAK KONTROLE ZrP
V
1
VOJAK I KONTROLOR ZrP
27
37
69
C045045
VOJAK KONTROLE ZrP
V
1
PODDESETNIK KONTROLOR ZrP
28
38
70
C045046
VOJAK KONTROLE ZrP
V
1
DESETNIK KONTROLOR ZrP
29
39
71
C045047
VOJAK KONTROLE ZrP
V
1
NADDESETNIK KONTROLOR ZrP
30
40
72
C045048
PODČASTNIK KONTROLE ZrP
V
1
VODNIK KONTROLOR ZrP
30
40
73
C045049
PODČASTNIK KONTROLE ZrP
V
1
VIŠJI VODNIK KONTROLOR ZrP
31
41
74
C045050
PODČASTNIK KONTROLE ZrP
V
1
ŠTABNI VODNIK KONTROLOR ZrP
32
42
75
C045051
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC II. RAZREDA KONTROLOR ZrP
27
37
76
C045052
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC III. RAZREDA KONTROLOR ZrP
30
40
77
C045053
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IV. RAZREDA KONTROLOR ZrP
31
41
78
C045054
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC V. RAZREDA KONTROLOR ZrP
32
42
79
C046022
VIŠJI PODČASTNIK KONTROLE ZrP
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK KONTROLOR ZrP
33
43
80
C046023
VIŠJI PODČASTNIK KONTROLE ZrP
VI
1
PRAPORŠČAK KONTROLOR ZrP
34
44
81
C046024
VIŠJI PODČASTNIK KONTROLE ZrP
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK KONTROLOR ZrP
35
45
82
C046025
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VI. RAZREDA KONTROLOR ZrP
33
43
83
C046026
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VII. RAZREDA KONTROLOR ZrP
34
44
84
C046027
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VIII. RAZREDA KONTROLOR ZrP
35
45
85
C047054
ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
POROČNIK KONTROLOR ZrP
35
45
86
C047055
ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
NADPOROČNIK KONTROLOR ZrP
36
46
87
C047056
ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
STOTNIK KONTROLOR ZrP
38
48
88
C047057
VIŠJI ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
MAJOR KONTROLOR ZrP
43
53
89
C047058
VIŠJI ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
PODPOLKOVNIK KONTROLOR ZrP
45
55
90
C047059
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA KONTROLOR ZrP
35
45
91
C047060
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA KONTROLOR ZrP
36
46
92
C047061
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA KONTROLOR ZrP
38
48
93
C047062
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA KONTROLOR ZrP
43
53
94
C047063
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA KONTROLOR ZrP
45
55
95
C047064
ČASTNIK PILOT ZAČETNIK
VII/1
1
POROČNIK PILOT ZAČETNIK
35
45
96
C047065
ČASTNIK PILOT ZAČETNIK
VII/1
1
NADPOROČNIK PILOT ZAČETNIK
36
46
97
C047066
ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
POROČNIK DRUGI PILOT
35
45
98
C047067
ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
NADPOROČNIK DRUGI PILOT
36
46
99
C047068
ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
STOTNIK DRUGI PILOT
38
48
100
C047069
VIŠJI ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
MAJOR DRUGI PILOT
43
53
101
C047070
VIŠJI ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
PODPOLKOVNIK DRUGI PILOT
45
55
102
C047071
VIŠJI ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/2
1
POLKOVNIK DRUGI PILOT
47
57
103
C047072
ČASTNIK PRVI PILOT
VII/1
1
NADPOROČNIK PRVI PILOT
36
46
104
C047073
ČASTNIK PRVI PILOT
VII/1
1
STOTNIK PRVI PILOT
38
48
105
C047074
VIŠJI ČASTNIK PRVI PILOT
VII/1
1
MAJOR PRVI PILOT
43
53
106
C047075
VIŠJI ČASTNIK PRVI PILOT
VII/1
1
PODPOLKOVNIK PRVI PILOT
45
55
107
C047076
VIŠJI ČASTNIK PRVI PILOT
VII/2
1
POLKOVNIK PRVI PILOT
47
57
108
C047077
ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/1
1
NADPOROČNIK PILOT INŠTRUKTOR
36
46
109
C047078
ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/1
1
STOTNIK PILOT INŠTRUKTOR
38
48
110
C047079
VIŠJI ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/1
1
MAJOR PILOT INŠTRUKTOR
43
53
111
C047080
VIŠJI ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/1
1
PODPOLKOVNIK PILOT INŠTRUKTOR
45
55
112
C047081
VIŠJI ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/2
1
POLKOVNIK PILOT INŠTRUKTOR
47
57
113
C045055
PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
V
1
VODNIK TEHNIK LETALEC
30
40
114
C045056
PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
V
1
VIŠJI VODNIK TEHNIK LETALEC
31
41
115
C045057
PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
V
1
ŠTABNI VODNIK TEHNIK LETALEC
32
42
116
C045058
PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
V
1
VODNIK LETALSKI TEHNIK
30
40
117
C045059
PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
V
1
VIŠJI VODNIK LETALSKI TEHNIK
31
41
118
C045060
PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
V
1
ŠTABNI VODNIK LETALSKI TEHNIK
32
42
119
C045061
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC II. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
27
37
120
C045062
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC III. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
30
40
121
C045063
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IV. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
31
41
122
C045064
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC V. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
32
42
123
C046028
VIŠJI PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK TEHNIK LETALEC
33
43
124
C046029
VIŠJI PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
VI
1
PRAPORŠČAK TEHNIK LETALEC
34
44
125
C046030
VIŠJI PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK TEHNIK LETALEC
35
45
126
C046031
VIŠJI PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK LETALSKI TEHNIK
33
43
127
C046032
VIŠJI PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
VI
1
PRAPORŠČAK LETALSKI TEHNIK
34
44
128
C046033
VIŠJI PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK LETALSKI TEHNIK
35
45
129
C046034
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VI. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
33
43
130
C046035
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VII. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
34
44
131
C046036
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VIII. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
35
45
132
C047082
ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
POROČNIK LETALSKI INŽENIR
35
45
133
C047083
ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
NADPOROČNIK LETALSKI INŽENIR
36
46
134
C047084
ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
STOTNIK LETALSKI INŽENIR
38
48
135
C047085
VIŠJI ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
MAJOR LETALSKI INŽENIR
43
53
136
C047086
VIŠJI ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
PODPOLKOVNIK LETALSKI INŽENIR
45
55
137
C047087
VIŠJI ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/2
1
POLKOVNIK LETALSKI INŽENIR
47
57
138
C047088
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
35
45
139
C047089
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
36
46
140
C047090
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
38
48
141
C047091
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
43
53
142
C047092
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
45
55
143
C047093
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
47
57
144
C047094
ČASTNIK ZDRAVNIK
VII/2
1
POROČNIK ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
31
41
145
C047095
ČASTNIK ZDRAVNIK
VII/2
1
NADPOROČNIK ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE
35
45
146
C047096
ČASTNIK ZDRAVNIK
VII/2
1
STOTNIK ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
40
50
147
C048001 
VIŠJI ČASTNIK ZDRAVNIK
VIII
1
MAJOR ZDRAVNIK 
SPECIALIST II PPD 2
44
54
148
C048002
VIŠJI ČASTNIK ZDRAVNIK
VIII
1
PODPOLKOVNIK ZDRAVNIK SPECIALIST III PPD 2
48
57
149
C048003
VIŠJI ČASTNIK ZDRAVNIK
VIII
1
POLKOVNIK ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 2
48
57
150
C048004
VIŠJI ČASTNIK ZDRAVNIK
VIII
1
BRIGADIR ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 2
48
57
151
C047097
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
31
41
152
C047098
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE
35
45
153
C047099
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
40
50
154
C048005
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. ZDRAVNIK RAZREDA 
SPECIALIST II PPD 2
44
54
155
C048006
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA ZDRAVNIK SPECIALIST III PPD 2
48
57
156
C048007
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 2
48
57
157
C048008
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XV. RAZREDA ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 2
48 
57 
158
C047100
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
POROČNIK STROKOVNI DELAVEC VII/2
33
43
159
C047104
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
NADPOROČNIK VETERINAR
34
44
160
C047105
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
STOTNIK VETERINAR
37
47
161
C047106
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
MAJOR VETERINAR
41
51
162
C047107
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
PODPOLKOVNIK VETERINAR
42
52
163
C047108
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
POLKOVNIK VETERINAR
44
54
164
C047102
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA STROKOVNI DELAVEC VII/2
33
43
165
C047109
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA VETERINAR
34
44
166
C047110
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
 
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA VETERINAR
37
47
167
C047111
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA VETERINAR
41
51
168
C047112
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA VETERINAR
42
52
169
C047113
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA VETERINAR
44
54
«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(rok za uskladitev formacij) 
Formacije se uskladijo s to uredbo v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
3. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Pripadniki Slovenske vojske pridobijo pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev formacijskih dolžnosti v plačne razrede v skladu s to uredbo postopno, in sicer 1. januarja 2019 prvi plačni razred povišanja in 1. novembra 2019 drugi plačni razred povišanja.
4. člen 
(veljavnost) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-12/2018
Ljubljana, dne 31. decembra 2018
EVA 2018-1911-0020
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina