Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4218. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje, stran 13529.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-32/2018-29/457 z dne 17. 12. 2018, družba ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Celje, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec – brez DDV
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/Kwh]
CDK1
0-2000
0,80000
0,01420
CDK2
2001-5000
1,90000
0,00820
CDK3
5001-15.000
2,30000
0,00760
CDK4
15.001-25.000
2,90000
0,00730
CDK5
25.001-45.000
4,30000
0,00700
CDK6
45.001-100.000
26,32180
0,00000
0,00680
CDK7
100.001-300.000
67,82430
0,00000
0,00660
CDK8
300.001-800.000
202,27360
0,00000
0,00630
CDK9
800.001-1.300.000
361,82810
0,00000
0,00000
0,00600
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,03892
0,00580
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,03538
0,00580
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,03094
0,00410
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,02831
0,00340
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,02831
0,00340
CDK15
nad 150.000.000
0,02831
0,00340
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec – brez DDV
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/Kwh]
CDK1
0-2000
0,80000
0,01420
CDK2
2001-5000
1,90000
0,00820
CDK3
5001-15.000
2,30000
0,00760
CDK4
15.001-25.000
2,90000
0,00730
CDK5
25.001-45.000
4,30000
0,00700
CDK6
45.001-100.000
26,32180
0,00000
0,00680
CDK7
100.001-300.000
67,82430
0,00000
0,00660
CDK8
300.001-800.000
202,27360
0,00000
0,00630
CDK9
800.001-1.300.000
361,82810
0,00000
0,00000
0,00600
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,03892
0,00580
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,03538
0,00580
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,03094
0,00410
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,02831
0,00340
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,02831
0,00340
CDK15
nad 150.000.000
0,02831
0,00340
– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec – brez DDV
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/Kwh]
CDK1
0-2000
0,80000
0,01420
CDK2
2001-5000
1,90000
0,00820
CDK3
5001-15.000
2,30000
0,00760
CDK4
15.001-25.000
2,90000
0,00730
CDK5
25.001-45.000
4,30000
0,00700
CDK6
45.001-100.000
26,32180
0,00000
0,00680
CDK7
100.001-300.000
67,82430
0,00000
0,00660
CDK8
300.001-800.000
202,27360
0,00000
0,00630
CDK9
800.001-1.300.000
361,82810
0,00000
0,00000
0,00600
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,03892
0,00580
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,03538
0,00580
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,03094
0,00410
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,02831
0,00340
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,02831
0,00340
CDK15
nad 150.000.000
0,02831
0,00340
3. člen 
Tarifne postavke za meritve na mesec, ki za posamezno leto regulativnega obdobja od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021 na mesec znašajo:
Leto:
Tarifna postavka za meritve – za mesec – brez DDV
2019
2020
2021
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VL
0,00000
0,00000
0,00000
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VU
1,12000
1,12000
1,12000
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja
VN
0,00000
0,00000
0,00000
4. člen
Tarifne postavke za ostale storitve, ki za posamezno leto regulativnega obdobja od 1. januar 2019 do 31. december 2021 znašajo:
Vrsta storitev
Leto
2019
2020
2021
Enota mere
Tarifna postavka (brez DDV)
A. PODATKOVNE STORITVE
A.01
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/račun]
3,24
3,24
3,24
A.02
Ponovni izpis računa in položnice
[EUR/izpis]
2,28
2,28
2,28
A.03
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/izpis]
2,43
2,43
2,43
A.04
Strošek drugega in naslednjih opominov
[EUR/opomin]
3,21
3,21
3,21
B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA 
B.01
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta
[EUR/storitev]
21,55
21,55
21,55
B.02
Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev
[EUR/storitev]
0,00
0,00
0,00
B.03
Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo
[EUR/storitev]
6,95
6,95
6,95
B.04
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera)
[EUR/storitev]
32,43
32,43
32,43
B.05
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
[EUR/storitev]
48,28
48,28
48,28
B.06
Neuspešen poskus odklopa 
[EUR/storitev]
34,10
34,10
34,10
B.07
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera)
[EUR/storitev]
33,43
33,43
33,43
B.08
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
[EUR/storitev]
44,28
44,28
44,28
B.09
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij
[EUR/storitev]
18,25
18,25
18,25
B.10
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij
[EUR/storitev]
23,67
23,67
23,67
B.11
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa
[EUR]
0,00
0,00
0,00
B.12
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW
[EUR/storitev]
30,10
30,10
30,10
B.13
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW
[EUR/storitev]
53,54
53,54
53,54
B.14
Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika
[EUR/storitev]
43,28
43,28
43,28
B.15
Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika
[EUR/storitev]
43,28
43,28
43,28
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
C.01
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m 
[EUR/storitev]
36,26
36,26
36,26
C.02
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah
[EUR/h]
36,26
36,26
36,26
C.03
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda
[EUR/h]
31,26
31,26
31,26
D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke
D.01
Opravila monterja
[EUR/h]
19,60
19,60
19,60
D.02
Opravila delavca z visoko izobrazbo
[EUR/h]
31,26
31,26
31,26
D.03
Opravila izven delovnega časa (pribitek)
[EUR/h]
12,00
12,00
12,00
D.04
Kilometrina osebni avto
[EUR/km]
0,37
0,37
0,37
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2021.
Št. OM 08 2018
Celje, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2430-0116
Energetika Celje javno podjetje d.o.o. 
Zakoniti zastopnik 
mag. Aleksander Mirt l.r.

AAA Zlata odličnost