Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4216. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Sežana, stran 13522.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15), soglasja Agencije za energijo št. 211-36/2018-17/429 z dne 14. 12. 2018 ter sklepa Agencije za energijo št. 211-36/2018-18/429 družba PETROL d.d., Ljubljana, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Sežana 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občine Sežana, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019
– Odjemna skupina
za leto t:
2019
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0-2.000
1,58529
0,01807
CDK2
2001-5.000
2,64214
0,01296
CDK3
5001-15.000
4,21890
0,01005
CDK4
15.001-25.000
6,39227
0,00887
CDK5
25.001-50.000
7,67073
0,00860
CDK6
50.001-100.000
13,21070
0,15452
0,01103
CDK7
100.001-300.000
15,76760
0,27432
0,00812
CDK8
300.001-800.000
46,87667
0,39850
0,00685
CDK9
800.001-1.300.000
50,28588
0,39850
0
0,00600
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,05352
0,00605
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,05352
0,00605
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,05352
0,00585
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,04957
0,00502
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,04053
0,00310
CDK15
Nad 150.000.000
0,03198
0,00290
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
– Odjemna skupina
za leto t:
2020
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0-2.000
1,58529
0,01807
CDK2
2001-5.000
2,64214
0,01296
CDK3
5001-15.000
4,21890
0,01005
CDK4
15.001-25.000
6,39227
0,00887
CDK5
25.001-50.000
7,67073
0,00860
CDK6
50.001-100.000
13,21070
0,15452
0,01103
CDK7
100.001-300.000
15,76760
0,27432
0,00812
CDK8
300.001-800.000
46,87667
0,39850
0,00685
CDK9
800.001-1.300.000
50,28588
0,39850
0
0,00600
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,05352
0,00605
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,05352
0,00605
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,05352
0,00585
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,04957
0,00502
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,04053
0,00310
CDK15
Nad 150.000.000
0,03198
0,00290
– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
– Odjemna skupina
za leto t:
2021
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0-2.000
1,58529
0,01807
CDK2
2001-5.000
2,64214
0,01296
CDK3
5001-15.000
4,21890
0,01005
CDK4
15.001-25.000
6,39227
0,00887
CDK5
25.001-50.000
7,67073
0,00860
CDK6
50.001-100.000
13,21070
0,15452
0,01103
CDK7
100.001-300.000
15,76760
0,27432
0,00812
CDK8
300.001-800.000
46,87667
0,39850
0,00685
CDK9
800.001-1.300.000
50,28588
0,39850
0,00600
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,05352
0,00605
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,05352
0,00605
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,05352
0,00585
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,04957
0,00502
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,04053
0,00310
CDK15
Nad 150.000.000
0,03198
0,00290
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
2019
2020
2021
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,24850
1,22280
1,19700
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
1,15960
1,15960
1,15960
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,69000
0,69000
0,69000
4. člen 
Tarifne postavke za ostale storitve znašajo:
Vrsta ostale storitve
 
 
2019
2020
2021
 
 
leto t
leto t + 1
leto t + 2
A. PODATKOVNE STORITVE 
 
Enota mere
A.01
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema
 
[EUR/račun]
2,68
2,76
2,84
A.02
Ponovni izpis računa in položnice
 
[EUR/izpis]
1,36
1,40
1,44
A.03
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema
 
[EUR/izpis]
1,35
1,39
1,43
A.04
Strošek drugega in naslednjih opominov
 
[EUR/opomin]
0,76
0,78
0,80
B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA  
B.01
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta
 
[EUR/storitev]
21,53
22,17
22,83
B.02
Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev
 
[EUR/storitev]
6,50
6,50
6,50
B.03
Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo
 
[EUR/storitev]
8,00
8,00
8,00
B.04
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera)
 
[EUR/storitev]
38,00
38,00
38,00
B.05
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
 
[EUR/storitev]
43,05
44,34
45,67
B.06
Neuspešen poskus odklopa 
 
[EUR/storitev]
34,31
35,33
36,38
B.07
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera)
 
[EUR/storitev]
38,00
38,00
38,00
B.08
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
 
[EUR/storitev]
45,78
47,15
48,56
B.09
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij 
 
[EUR/storitev]
15,00
15,00
15,00
B.10
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij 
 
[EUR/storitev]
22,89
23,57
24,27
B.11
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa 
 
[EUR]
6,56
6,75
6,95
B.12
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW
 
[EUR/storitev]
37,15
38,26
39,40
B.13
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW
 
[EUR/storitev]
49,50
49,50
49,50
B.14
Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika
 
[EUR/storitev]
48,00
48,00
48,00
B.15
Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika
 
[EUR/storitev]
48,00
48,00
48,00
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
 
C.01
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m 
 
[EUR/storitev]
40,00
40,00
40,00
C.02
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah
 
[EUR/h]
40,00
40,00
40,00
C.03
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda
 
[EUR/h]
36,61
37,70
38,83
D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke 
D.01
Opravila monterja
 
[EUR/h]
17,48
18,00
18,54
D.02
Opravila delavca z visoko izobrazbo
 
[EUR/h]
36,61
37,70
38,83
D.03
Opravila izven delovnega časa (pribitek)
 
[EUR/h]
4,37
4,50
4,63
D.04
Kilometrina osebni avto
 
[EUR/km]
0,37
0,37
0,37
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2021.
Št. 2018-1003
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2430-0114
Petrol d.d., Ljubljana 
Zakoniti zastopnik 
Rok Vodnik l.r., član uprave

AAA Zlata odličnost