Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4212. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občina Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer, stran 13513.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-27/2018-42/472 z dne 12. 12. 2018, družba JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občina Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica, Občine Log - Dragomer, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-2.000
0,03733
0,04554
CDK2
2.001-5.000
3,8893
4,7449
0,01384
0,01688
CDK3
5.001-15.000
3,8893
4,7449
0,01384
0,01688
CDK4
15.001-25.000
5,4570
6,6575
0,01259
0,01536
CDK5
25.001-50.000
5,4570
6,6575
0,01259
0,01536
CDK6
50.001-100.000
17,4326
21,2678
0,4150
0,5063
0,00913
0,01114
CDK7
100.001-300.000
42,3362
51,6502
0,4150
0,5063
0,00913
0,01114
CDK8
300.001-800.000
99,6146
121,5298
0,4150
0,5063
0,00913
0,01114
CDK9
800.001-1.300.000
0,08318
0,10148
0,00645
0,00787
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,07562
0,09226
0,00586
0,00715
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,07562
0,09226
0,00586
0,00715
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,07451
0,09090
0,00578
0,00705
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,07451
0,09090
0,00578
0,00705
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,04910
0,05990
0,00245
0,00299
CDK15
Nad 150.000.000
0,04688
0,05719
0,00164
0,00200
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-2.000
0,03733
0,04554
CDK2
2.001-5.000
3,8893
4,7449
0,01384
0,01688
CDK3
5.001-15.000
3,8893
4,7449
0,01384
0,01688
CDK4
15.001-25.000
5,4570
6,6575
0,01259
0,01536
CDK5
25.001-50.000
5,4570
6,6575
0,01259
0,01536
CDK6
50.001-100.000
17,4326
21,2678
0,4150
0,5063
0,00913
0,01114
CDK7
100.001-300.000
42,3362
51,6502
0,4150
0,5063
0,00913
0,01114
CDK8
300.001-800.000
99,6146
121,5298
0,4150
0,5063
0,00913
0,01114
CDK9
800.001-1.300.000
0,08318
0,10148
0,00645
0,00787
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,07562
0,09226
0,00586
0,00715
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,07562
0,09226
0,00586
0,00715
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,07451
0,09090
0,00578
0,00705
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,07451
0,09090
0,00578
0,00705
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,04910
0,05990
0,00245
0,00299
CDK15
Nad 150.000.000
0,04688
0,05719
0,00164
0,00200
– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-2.000
0,03658
0,04463
CDK2
2.001-5.000
3,8115
4,6500
0,01356
0,01654
CDK3
5.001-15.000
3,8115
4,6500
0,01356
0,01654
CDK4
15.001-25.000
5,3479
6,5244
0,01234
0,01505
CDK5
25.001-50.000
5,3479
6,5244
0,01234
0,01505
CDK6
50.001-100.000
17,0839
20,8424
0,4067
0,4962
0,00895
0,01092
CDK7
100.001-300.000
41,4895
50,6172
0,4067
0,4962
0,00895
0,01092
CDK8
300.001-800.000
97,6223
119,0992
0,4067
0,4962
0,00895
0,01092
CDK9
800.001-1.300.000
0,08152
0,09945
0,00632
0,00771
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,07411
0,09041
0,00574
0,00700
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,07411
0,09041
0,00574
0,00700
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,07302
0,08908
0,00566
0,00691
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,07302
0,08908
0,00566
0,00691
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,04812
0,05871
0,00240
0,00293
CDK15
Nad 150.000.000
0,04594
0,05605
0,00161
0,00196
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2019
2020
2021
Tarifna postavka za meritve – za mesec
[EUR]
[EUR]
[EUR]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VL
1,6211
1,9778
1,6211
1,9778
1,6211
1,9778
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VU
1,2941
1,5788
1,2941
1,5788
1,2941
1,5788
4. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2021.
Št. OM AE/7/2018
Ljubljana, dne 17. decembra 2018
EVA 2018-2430-0109
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 
Zakoniti zastopnik 
Direktor 
Samo Lozej l.r.

AAA Zlata odličnost