Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4209. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 13506.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-29/2018-23/457 z dne 13. 12. 2018, družba Javno podjetje KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o., izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o..
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–2.000
0,69329
0,84581
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,02321
0,02832
CDK2
2.001–5.000
2,67412
3,26243
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,01131
0,01380
CDK3
5.001–15.000
4,06070
4,95405
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00799
0,00975
CDK4
15.001–25.000
5,15015
6,28318
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00711
0,00867
CDK5
25.001–50.000
6,93290
8,45814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00626
0,00764
CDK6
50.001–100.000
0,00000
0,00000
0,56255
0,68631
0,00000
0,00000
0,00604
0,00737
CDK7
100.001–300.000
0,00000
0,00000
0,51502
0,62832
0,00000
0,00000
0,00557
0,00680
CDK8
300.001–800.000
0,00000
0,00000
0,51502
0,62832
0,00000
0,00000
0,00557
0,00680
CDK9
800.001–1.300.000
0,00000
0,00000
0,51502
0,62832
0,00000
0,00000
0,00557
0,00680
CDK10
1.300.001–2.000.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,05546
0,06766
0,00545
0,00665
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,03757
0,04584
0,00416
0,00508
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,03757
0,04584
0,00386
0,00471
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,03387
0,04132
0,00322
0,00393
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,03201
0,03905
0,00285
0,00348
CDK15
nad 150.000.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,03015
0,03678
0,00250
0,00305
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–2.000
0,71519
0,87253
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,02394
0,02921
CDK2
2.001–5.000
2,75859
3,36548
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,01167
0,01424
CDK3
5.001–15.000
4,19195
5,11418
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00823
0,01004
CDK4
15.001–25.000
5,41502
6,60632
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00725
0,00885
CDK5
25.001–50.000
7,15191
8,72533
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00641
0,00782
CDK6
50.001–100.000
0,00000
0,00000
0,58033
0,70800
0,00000
0,00000
0,00625
0,00763
CDK7
100.001–300.000
0,00000
0,00000
0,53128
0,64816
0,00000
0,00000
0,00574
0,00700
CDK8
300.001–800.000
0,00000
0,00000
0,53128
0,64816
0,00000
0,00000
0,00574
0,00700
CDK9
800.001–1.300.000
0,00000
0,00000
0,53128
0,64816
0,0000
0,0000
0,00574
0,00700
CDK10
1.300.001–2.000.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,05712
0,06969
0,00555
0,00677
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,03875
0,04728
0,00430
0,00525
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,03875
0,04728
0,00399
0,00487
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,03495
0,04264
0,00332
0,00405
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,03301
0,04027
0,00295
0,00360
CDK15
nad 150.000.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,03105
0,03788
0,00258
0,00315
– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–2.000
0,73348
0,89485
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,02459
0,03000
CDK2
2.001–5.000
2,82926
3,45170
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,01201
0,01465
CDK3
5.001–15.000
4,29935
5,24521
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,00848
0,01035
CDK4
15.001–25.000
5,55372
6,77554
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,00748
0,00913
CDK5
25.001–50.000
7,33510
8,94882
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,00662
0,00808
CDK6
50.001–100.000
0,0000
0,0000
0,59519
0,72613
0,0000
0,0000
0,00637
0,00777
CDK7
100.001–300.000
0,0000
0,0000
0,54491
0,66479
0,0000
0,0000
0,00597
0,00728
CDK8
300.001–800.000
0,0000
0,0000
0,54491
0,66479
0,0000
0,0000
0,00597
0,00728
CDK9
800.001–1.300.000
0,0000
0,0000
0,54491
0,66479
0,0000
0,0000
0,00597
0,00728
CDK10
1.300.001–2.000.000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,05868
0,07159
0,00576
0,00703
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,03975
0,04850
0,00441
0,00538
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,03975
0,04850
0,00409
0,00499
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,03584
0,04372
0,00341
0,00416
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,03387
0,04132
0,00302
0,00368
CDK15
nad 150.000.000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,03189
0,03891
0,00265
0,00323
3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2019
2020
2021
Tarifna postavka za meritve 
– za mesec
[EUR]
[EUR]
[EUR]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VL
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja
VU
1,28440
1,56697
1,26420
1,54232
1,22350
1,49267
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja
VN
4. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2021.
Št. OM 381/2018
Slovenj Gradec, dne 13. decembra 2018
EVA 2018-2430-0106
KOMUNALA Slovenj Gradec d.o.o. 
Direktor 
Jožef Dvorjak l.r.

AAA Zlata odličnost