Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4207. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram, stran 13501.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-35/2018-16/429 z dne 28. 11. 2018, družba PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografska območja Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba PLINARNA MARIBOR d.o.o..
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
0,66179
0,02280
CDK2
2 001 – 5 000
2,13818
0,01492
CDK3
5 001 – 15 000
3,95782
0,01099
CDK4
15 001 – 25 000
3,95782
0,01099
CDK5
25 001 – 50 000
6,10912
0,01008
CDK6
50 001 – 100 000
5,38468
0,29724
0,00941
CDK7
100 001 – 300 000
5,38468
0,29724
0,00841
CDK8
300 001 – 800 000
5,38468
0,29724
0,00841
CDK9
800 001 – 1 300 000
5,38468
0,29724
0,00000
0,00841
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,04750
0,00809
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,04750
0,00809
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,04750
0,00809
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,04000
0,00577
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,01500
0,00283
CDK15
Nad 150 000 001
0,01500
0,00283
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
0,66179
0,02280
CDK2
2 001 – 5 000
2,13818
0,01492
CDK3
5 001 – 15 000
3,95782
0,01099
CDK4
15 001 – 25 000
3,95782
0,01099
CDK5
25 001 – 50 000
6,10912
0,01008
CDK6
50 001 – 100 000
5,38468
0,29724
0,00941
CDK7
100 001 – 300 000
5,38468
0,29724
0,00841
CDK8
300 001 – 800 000
5,38468
0,29724
0,00841
CDK9
800 001 – 1 300 000
5,38468
0,29724
0,00000
0,00841
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,04750
0,00809
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,04750
0,00809
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,04750
0,00809
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,04000
0,00577
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,01500
0,00283
CDK15
Nad 150 000 001
0,01500
0,00283
– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
0,66179
0,02280
CDK2
2 001 – 5 000
2,13818
0,01492
CDK3
5 001 – 15 000
3,95782
0,01099
CDK4
15 001 – 25 000
3,95782
0,01099
CDK5
25 001 – 50 000
6,10912
0,01008
CDK6
50 001 – 100 000
5,38468
0,29724
0,00941
CDK7
100 001 – 300 000
5,38468
0,29724
0,00841
CDK8
300 001 – 800 000
5,38468
0,29724
0,00841
CDK9
800 001 – 1 300 000
5,38468
0,29724
0,00000
0,00841
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,04750
0,00809
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,04750
0,00809
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,04750
0,00809
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,04000
0,00577
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,01500
0,00283
CDK15
Nad 150 000 001
0,01500
0,00283
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2019
2020
2021
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
2,06000
2,06000
2,06000
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
1,57300
1,57300
1,57300
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,00000
0,00000
0,00000
4. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2021.
Št. ODS/AG-7236/2018
Maribor, dne 7. decembra 2018
EVA 2018-2430-0102
PLINARNA MARIBOR d.o.o. 
Zakoniti zastopnik 
Milan Curk l.r.

AAA Zlata odličnost