Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4206. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik, stran 13499.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 18/15) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-34/2018-21/429 z dne 29. 11. 2018, družba Istrabenz plini, Plini in plinske tehnologije d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografska območja Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter Podkraj v Hrastniku, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba Istrabenz plini, Plini in plinske tehnologije d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
1,90000
0,01709
CDK2
2 001 – 5 000
1,90000
0,01709
CDK3
5 001 – 15 000
4,65000
0,01140
CDK4
15 001 – 25 000
4,65000
0,01140
CDK5
25 001 – 50 000
7,75000
0,01059
CDK6
50 001 – 100 000
0,00000
0,52400
0,00678
CDK7
100 001 – 300 000
0,00000
0,52400
0,00678
CDK8
300 001 – 800 000
0,00000
0,52400
0,00678
CDK9
800 001 – 1 300 000
0,00000
0,52400
0,00000
0,00678
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,06410
0,00485
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,06410
0,00485
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,06410
0,00485
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,06410
0,00308
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,06410
0,00152
CDK15
nad 150 000 001
0,06410
0,00152
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
1,90000
0,01709
CDK2
2 001 – 5 000
1,90000
0,01709
CDK3
5 001 – 15 000
4,65000
0,01140
CDK4
15 001 – 25 000
4,65000
0,01140
CDK5
25 001 – 50 000
7,75000
0,01059
CDK6
50 001 – 100 000
0,00000
0,52400
0,00678
CDK7
100 001 – 300 000
0,00000
0,52400
0,00678
CDK8
300 001 – 800 000
0,00000
0,52400
0,00678
CDK9
800 001 – 1 300 000
0,00000
0,52400
0,00000
0,00678
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,06410
0,00485
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,06410
0,00485
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,06410
0,00485
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,06410
0,00308
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,06410
0,00152
CDK15
nad 150 000 001
0,06410
0,00152
– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
1,90000
0,01709
CDK2
2 001 – 5 000
1,90000
0,01709
CDK3
5 001 – 15 000
4,65000
0,01140
CDK4
15 001 – 25 000
4,65000
0,01140
CDK5
25 001 – 50 000
7,75000
0,01059
CDK6
50 001 – 100 000
0,00000
0,52400
0,00678
CDK7
100 001 – 300 000
0,00000
0,52400
0,00678
CDK8
300 001 – 800 000
0,00000
0,52400
0,00678
CDK9
800 001 – 1 300 000
0,00000
0,52400
0,00000
0,00678
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,06410
0,00485
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,06410
0,00485
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,06410
0,00485
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,06410
0,00308
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,06410
0,00152
CDK15
nad 150 000 001
0,06410
0,00152
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
leto 
2019
2020
2021
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
2,22480
2,22480
2,22480
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VU
1,25620
1,25620
1,25620
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,62810
0,62810
0,62810
4. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2021.
Št. OM 02/2019-21-ZP
Koper, dne 11. decembra 2018
EVA 2018-2430-0101
Istrabenz plini, 
Plini in plinske tehnologije d.o.o. 
Članica uprave 
mag. Tanja Petrinja Petelin l.r.

AAA Zlata odličnost