Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4111. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2019, stran 13349.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 111. člena Statuta Občine Beltinci (UPB-1 – Uradni list RS, št. 22/16), ter 23. člena Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2018 (Uradni list RS, št. 5/17, 15/18 in 54/18) je župan Občine Beltinci sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2019 
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Beltinci za leto 2019, oziroma najdlje do 31. 3. 2019, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2018.
2. člen 
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Skupni obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 je znašal 1,332.402,52 EUR in predstavlja obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v preteklem letu.
Seznam proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je priloga tega sklepa.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan 31. december 2018.
4. člen 
Obveznosti plačane v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Občine Beltinci za leto 2019.
5. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019.
Št. 410-2/2018-0101
Beltinci, dne 21. decembra 2018
Župan 
Občine Beltinci 
Marko Virag l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti