Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4075. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, stran 13304.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 83. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 65/08 in 54/14) se šesti odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(6) Poslovni naslov zavoda je Poljanska cesta 40, Ljubljana.«.
2. člen 
Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zavod ima poleg organizacijskih enot iz prejšnjih odstavkov tudi organizacijski enoti Službo za razvoj in Skupne službe.«.
3. člen 
V petem odstavku 6. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– načrtuje, vodi in izvaja zahtevne konservatorsko-restavratorske posege, ki ne sodijo v prejšnji odstavek,«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Raziskovalni inštitut načrtuje in izvaja raziskovalne projekte s področja varstva nepremične in z njo povezane premične dediščine.«.
4. člen 
V 7. členu se črta triinštirideseta alineja.
Dosedanje štiriinštirideseta do triinšestdeseta alineja postanejo triinštirideseta do dvainšestdeseta alineja.
5. člen 
V 13. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Generalni direktor je lahko tudi vodja posamezne organizacijske enote zavoda.«.
6. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen 
Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami v lasti Republike Slovenije:
– poslovna stavba: Tomšičeva 7, Kranj, ID znak parcela 2100 222, ID znak parcela 2100 224/2, del stavbe 2100-791-1, del stavbe 2100-791-2, del stavbe 2100-1885-1, vse k. o. 2100 Kranj;
– poslovna stavba: Tržaška 4, Ljubljana, ID znak parcela 2679 185/17, del stavbe 2679-670-1, vse k. o. 2679 Gradišče II;
– poslovna stavba: Slomškov trg 6, Maribor, ID znak parcela 657 1547, del stavbe 657-2530-1, del stavbe 657-2530-2, del stavbe 657-2530-5, del stavbe 657-2530-6, del stavbe 657-2530-7, vse k. o. 657 Maribor – Grad, vse do 1/2;
– poslovna stavba: del na Poljanski cesti 40, Ljubljana, ID znak parcela 1727 172/8, do 28,5 %, del stavbe 1727-594-1, vse k. o. 1727 Poljansko predmestje;
– Grad Kodeljevo, Koblarjeva 34, Ljubljana, ID znak parcela 1731 825, ID znak parcela 1731 824/1, ID znak parcela 1731 824/2, ID znak parcela 1731 824/3, ID znak parcela 1731 824/4, ID znak parcela 1731 824/5, ID znak parcela 1731 826, ID znak parcela 1731 827/2 in del stavbe 1731-1706-1, del stavbe 1731-1723-1, del stavbe 1731-1753-1, del stavbe 1731-1753-2, del stavbe 1731-1753-3, del stavbe 1731-1753-4, del stavbe 1731-1703-1, vse k. o. 1731 Udmat;
– stanovanje: Nazorjeva 2, Izola, ID znak del stavbe 2626-1216-1, k. o. 2626 Izola;
– zidanica: Vukovski Dol 18, občina Pesnica, ID znak parcela 612 260/7, del stavbe 612-226-1, oboje k. o. 612 Vukovski Dol;
– poslovna stavba (Palača Apollonio), Ulica svobode 24, Piran, del stavbe 2630-345-4, del stavbe 2630-345-5, oba k. o. 2630 Piran, vsak do 1/2;
– poslovna stavba: Trg bratstva 1, Piran, del stavbe 2630-342-5, k. o. 2630 Piran;
– poslovna stavba: Delpinova 16, Nova Gorica, del stavbe 2304-574-4, del stavbe 2304-574-5, oba k. o. 2304 Nova Gorica;
– grad Grm: Skalickega ulica 1, Novo mesto, ID znak parcela 1483 1366, ID znak parcela 1483-1337, ID znak parcela 1483 1338, ID znak parcela 1483 1339, ID znak parcela 1483 1340/2, ID znak parcela 1483 1344/1 in del stavbe 1483-214-1, del stavbe 1483-235-1, del stavbe 1483-235-2, del stavbe 1483-235-3, vse k. o. 1483 Kandija;
– poslovna stavba: Vičava 5, Ptuj, ID znak parcela 400 995/13 in del stavbe 400-2603-2, oboje k. o. 400 Ptuj;
– Prkičeva hiša, Podpeč 16, Koper, ID znak parcela 2616 3659, ID znak parcela 2616 3660 in del stavbe 2616-126-1, vse k. o. 2616 Podpeč;
– Aljažev stolp, ID znak parcela 2171 1484/11 in del stavbe 2171-1769-1.«.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-35/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-3340-0005
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti