Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3875. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 12807.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17 in 2/17 – popr.)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopatajo Rudi Medved, minister za javno upravo, dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance, Dejan Prešiček, minister za kulturo,
in
GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije, ki ga zastopa Mitja Šuštar,
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Branimir Štrukelj,
Sindikat novinarjev Slovenije, ki ga zastopa Tomaž Karat,
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa Tom Zalaznik, in
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije, ki ga zastopa Peter Kosmač,
kot stranka na strani delojemalcev
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. in VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine G) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17 in 2/18 – popr.) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne skupine G se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
G015001 
INŠPEKTOR BALETA 
V
0
21
31
2
G015002 
INŠPEKTOR ZBORA 
V
0
21
31
3
G015003 
OBLIKOVALEC MULTIMEDIJE 
V
0
22
32
4
G015004 
PLESALEC V BALETNEM ZBORU 
V
0
27
37
5
G016001 
FILMSKI SNEMALEC 
VI
0
27
37
6
G016002 
LUTKOVNI ANIMATOR 
VI
0
27
37
7
G016003 
OBLIKOVALEC LUČI 
VI
0
26
36
8
G016004 
OBLIKOVALEC MULTIMEDIJE 
VI
0
26
36
9
G016005 
PEVEC V OPERNEM ALI KONCERTNEM ZBORU 
VI
0
28
38
10
G016006 
SOLIST V BALETNEM ZBORU 
VI
0
29
39
11
G016007 
ZBORIST 
VI
0
26
36
12
G017001 
ASISTENT DIRIGENTA SIMFONIČNEGA IN OPERNEGA ORKESTRA 
VII/2
0
35
45
13
G017002 
ASISTENT KOREOGRAFA 
VII/2
0
33
43
14
G017003 
ASISTENT REŽISERJA 
VII/2
0
33
43
15
G017004 
BALETNI MOJSTER 
VII/2
0
35
45
16
G017005 
BALETNI PLESALEC SOLIST 
VII/2
0
37
47
17
G017006 
DIRIGENT SIMFONIČNEGA IN OPERNEGA ORKESTRA 
VII/2
0
45
55
18
G017007 
DRAMATURG 
VII/2
0
35
45
19
G017008 
DRAMSKI IGRALEC 
VII/2
0
32
42
20
G017009 
DRAMSKI, OPERNI, LUTKOVNI REŽISER 
VII/2
0
43
53
21
G017010 
GLASBENI UREDNIK 
VII/2
0
37
47
22
G017011 
GLEDALIŠKI LEKTOR 
VII/2
0
33
43
23
G017012 
INŠPEKTOR ORKESTRA 
VII/2
0
34
44
24
G017013 
KIPAR 
VII/2
0
32
42
25
G017014 
KONCERTNI MOJSTER 
VII/2
0
45
55
26
G017015 
KOREOGRAF 
VII/2
0
42
52
27
G017016 
KOREPETITOR 
VII/2
0
32
42
28
G017017 
KOSTUMOGRAF 
VII/2
0
32
42
29
G017018 
MUZIKOLOG 
VII/2
0
32
42
30
G017019 
NAMESTNIK KONCERTNEGA MOJSTRA 
VII/2
0
39
49
31
G017020 
NAMESTNIK V ORKESTRU 
VII/2
0
37
47
32
G017021 
OBLIKOVALEC LUTK 
VII/2
0
32
42
33
G017022 
OBLIKOVALEC MASKE 
VII/2
0
32
42
34
G017023 
OBLIKOVALEC SVETLOBE 
VII/2
0
32
42
35
G017024 
OBLIKOVALEC ZVOKA 
VII/2
0
32
42
36
G017025 
OPERNI PEVEC SOLIST 
VII/2
0
36
46
37
G017026 
ORKESTRSKI GLASBENIK RAZLIČEK V SIMFONIČNEM IN OPERNEM ORKESTRU 
VII/2
0
36
46
38
G017027 
ORKESTRSKI GLASBENIK TUTIST V SIMFONIČNEM IN OPERNEM ORKESTRU 
VII/2
0
35
45
39
G017028 
PEVEC V ZBORU – SOLIST 
VII/2
0
33
43
40
G017029 
PEVEC V ZBORU – TUTIST 
VII/2
0
32
42
41
G017030 
PLESNI PEDAGOG KOREOGRAF 
VII/2
0
33
43
42
G017031 
POMOČNIK ZBOROVODJE 
VII/2
0
34
44
43
G017032 
PRIZNANI BALETNI PLESALEC SOLIST 
VII/2
0
44
54
44
G017033 
PRIZNANI DRAMATURG 
VII/2
0
44
54
45
G017034 
PRIZNANI DRAMSKI IGRALEC 
VII/2
0
44
54
46
G017035 
PRIZNANI OPERNI PEVEC SOLIST 
VII/2
0
44
54
47
G017036 
PRIZNANI ORKESTRSKI GLASBENIK 
VII/2
0
42
52
48
G017037 
PRIZNANI SOLISTIČNI ORKESTRSKI GLASBENIK 
VII/2
0
44
54
49
G017040 
REŽISER 
VII/2
0
43
53
50
G017041 
SCENARIST 
VII/2
0
36
46
51
G017042 
SCENOGRAF 
VII/2
0
33
43
52
G017043 
SLIKAR 
VII/2
0
32
42
53
G017044 
SOLIST V SIMFONIČNEM ALI OPERNO SIMFONIČNEM ORKESTRU 
VII/2
0
39
49
54
G017045 
SOLIST V SIMFONIČNEM ALI OPERNO SIMFONIČNEM ORKESTRU – VIOLIST IN ČELIST 
VII/2
0
41
51
55
G017046 
UREDNIK FILMSKEGA PROGRAMA 
VII/2
0
33
43
56
G017048 
ZBOROVODJA KONCERTNEGA, OPERNEGA ZBORA 
VII/2
0
42
52
57
G017901 
UMETNIŠKI VODJA PROGRAMA 
VII/2
0
42
52
58
G017902 
VODJA BALETA 
VII/2
0
37
47
59
G017903 
VODJA PRODUKCIJE 
VII/2
0
34
44
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
G024001 
KOČIJAŽ 
IV
0
20
30
2
G025001 
ARHEOLOŠKI RISAR 
V
0
22
32
3
G025002 
ARHIVSKI TEHNIK 
V
1
SAMOSTOJNI ARHIVSKI TEHNIK 
27
32
4
G025002 
ARHIVSKI TEHNIK 
V
2
ARHIVSKI TEHNIK 
21
26
5
G025003 
ČEVLJAR MODELAR 
V
0
21
31
6
G025004 
DOKUMENTALIST FOTOGRAF 
V
0
23
33
7
G025005 
FRIZER LASULJAR MASKER 
V
0
21
31
8
G025006 
GLAVNI KOČIJAŽ 
V
0
23
33
9
G025007 
JAHAČ 
V
0
23
33
10
G025008 
JAHAČ TRENER 
V
0
24
34
11
G025009 
JAHALNI UČITELJ 
V
0
25
35
12
G025010 
KINOOPERATER 
V
0
22
32
13
G025011 
KNJIŽNIČAR 
V
1
SAMOSTOJNI KNJIŽNIČARSKI REFERENT 
29
34
14
G025011 
KNJIŽNIČAR 
V
2
VIŠJI KNJIŽNIČARSKI REFERENT 
26
31
15
G025011 
KNJIŽNIČAR 
V
3
KNJIŽNIČARSKI REFERENT 
24
29
16
G025011 
KNJIŽNIČAR 
V
4
KNJIŽNIČAR 
22
27
17
G025012 
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA 
V
1
SAMOSTOJNI KNJIŽNIČARSKI REFERENT 
27
34
18
G025012 
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA 
V
2
VIŠJI KNJIŽNJIČARSKI REFERENT 
26
31
19
G025012 
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA 
V
3
KNJIŽNIČARSKI REFERENT 
24
29
20
G025012 
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA 
V
4
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA 
23
28
21
G025013 
KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK 
V
1
SAMOSTOJNI KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK 
26
33
22
G025013 
KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK 
V
2
KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK 
23
28
23
G025014 
KONSERVATORSKI TEHNIK DOKUMENTALIST 
V
1
SAMOSTOJNI KONSERVATORSKI TEHNIK DOKUMENTALIST 
25
32
24
G025014 
KONSERVATORSKI TEHNIK DOKUMENTALIST 
V
2
KONSERVATORSKI TEHNIK DOKUMENTALIST 
22
27
25
G025016 
KROJAČ 
V
0
21
31
26
G025017 
LUČNI TEHNIK 
V
0
21
31
27
G025018 
MOJSTER ČITALEC SVETLOBE 
V
0
22
32
28
G025019 
MOJSTER LUČI 
V
0
22
32
29
G025020 
MOJSTER NA REGULATORJU 
V
0
22
32
30
G025021 
MUZEJSKI DEMONSTRATOR 
V
0
22
32
31
G025022 
MUZEJSKI TEHNIK 
V
1
SAMOSTOJNI MUZEJSKI TEHNIK 
26
32
32
G025022 
MUZEJSKI TEHNIK 
V
2
MUZEJSKI TEHNIK 
22
27
33
G025023 
MUZEJSKI VODNIK 
V
0
22
32
34
G025024 
OBLIKOVALEC ČEVLJAR 
V
0
21
31
35
G025025 
OBLIKOVALEC ZVOKA / VIDEA
V
0
22
32
36
G025026 
ODRSKI MOJSTER 
V
0
22
32
37
G025027 
ORGANIZATOR ANIMATOR 
V
0
21
31
38
G025028 
ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA 
V
0
23
33
39
G025030 
PREPARATOR 
V
0
22
32
40
G025031 
SCENSKI TEHNIK 
V
0
20
30
41
G025032 
SCENSKO ODRSKI MOJSTER 
V
0
22
32
42
G025033 
ŠEPETALEC V DRAMSKEM GLEDALIŠČU 
V
0
20
30
43
G025034 
ŠEPETALEC V OPERNEM GLEDALIŠČU 
V
0
22
32
44
G025035 
TEHNIČNI KOORDINATOR 
V
0
22
32
45
G025036 
TONSKI TEHNIK 
V
0
21
31
46
G025037 
VIDEOTEHNIK REALIZATOR 
V
0
20
30
47
G026001 
ARHIVSKI SODELAVEC 
VI
1
VIŠJI ARHIVSKI SODELAVEC 
29
36
48
G026001 
ARHIVSKI SODELAVEC 
VI
2
ARHIVSKI SODELAVEC 
26
31
49
G026002 
GLAVNI TRENER 
VI
0
28
38
50
G026003 
INSPICIENT 
VI
0
25
35
51
G026004 
INSPICIENT V OPERNEM GLEDALIŠČU 
VI
0
26
36
52
G026005 
INŽENIR SCENSKE OPREME 
VI
0
26
36
53
G026006 
KINOOPERATER 
VI
0
25
35
54
G026007 
KONSERVATORSKI SODELAVEC 
VI
1
VIŠJI KONSERVATORSKI SODELAVEC 
29
36
55
G026007 
KONSERVATORSKI SODELAVEC 
VI
2
KONSERVATORSKI SODELAVEC 
26
31
56
G026008 
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SODELAVEC 
VI
1
VIŠJI KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI SODELAVEC 
30
37
57
G026008 
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SODELAVEC 
VI
2
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SODELAVEC 
27
32
58
G026009 
KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA 
VI
0
27
37
59
G026010 
VODJA OBMOČNE IZPOSTAVE 
VI
0
28
38
60
G026011 
MOJSTER LUČI 
VI
0
26
36
61
G026012 
MOJSTER NA REGULATORJU 
VI
0
26
36
62
G026013 
MUZEJSKI SODELAVEC 
VI
1
VIŠJI MUZEJSKI SODELAVEC 
29
36
63
G026013 
MUZEJSKI SODELAVEC 
VI
2
MUZEJSKI SODELAVEC 
26
31
64
G026014 
OBLIKOVALEC ČEVLJAR 
VI
0
25
35
65
G026015 
OBLIKOVALEC ZVOKA / VIDEA
VI
0
25
35
66
G026016 
ODRSKI MOJSTER 
VI
0
25
35
67
G026017 
POMOČNIK GLAVNEGA TRENERJA 
VI
0
26
36
68
G026018 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC 
VI
0
26
36
69
G026019 
STROKOVNO PROGRAMSKI SODELAVEC 
VI
0
26
36
70
G026020 
TAJNICA REŽIJE SKRIPT 
VI
0
26
36
71
G026021 
TONSKI MOJSTER 
VI
0
26
36
72
G026022 
TRENER 
VI
0
27
37
73
G026023 
VIŠJI KNJIŽNIČAR 
VI
1
SAMOSTOJNI BIBLIOTEKARSKI SODELAVEC 
30
37
74
G026023 
VIŠJI KNJIŽNIČAR 
VI
2
VIŠJI BIBLIOTEKARSKI SODELAVEC 
29
34
75
G026023 
VIŠJI KNJIŽNIČAR 
VI
3
BIBLIOTEKARSKI SODELAVEC 
27
32
76
G026023 
VIŠJI KNJIŽNIČAR 
VI
4
VIŠJI KNJIŽNIČAR 
26
31
77
G027001 
ARHITEKT OBLIKOVALEC 
VII/2
0
32
42
78
G027002 
ARHIVAR DOKUMENTALIST 
V GLEDALIŠČU 
ALI ORKESTRU 
VII/2
0
32
42
79
G027003 
ARHIVIST 
VII/2
1
ARHIVSKI SVETNIK 
41
46
80
G027003 
ARHIVIST 
VII/2
2
ARHIVSKI SVETOVALEC 
38
43
81
G027003 
ARHIVIST 
VII/2
3
VIŠJI ARHIVIST 
35
40
82
G027003 
ARHIVIST 
VII/2
4
ARHIVIST 
32
37
83
G027004 
BIBLIOTEKAR 
VII/1
1
SAMOSTOJNI BIBLIOTEKARSKI REFERENT 
36
41
84
G027004 
BIBLIOTEKAR 
VII/1
2
VIŠJI BIBLIOTEKARSKI REFERENT 
34
39
85
G027004 
BIBLIOTEKAR 
VII/1
3
BIBLIOTEKARSKI REFERENT 
32
37
86
G027004 
BIBLIOTEKAR 
VII/1
4
BIBLIOTEKAR 
30
35
87
G027005 
BIBLIOTEKAR 
VII/2
1
BIBLIOTEKARSKI SPECIALIST 
41
46
88
G027005 
BIBLIOTEKAR 
VII/2
2
VIŠJI BIBLIOTEKAR 
38
43
89
G027005 
BIBLIOTEKAR 
VII/2
3
SAMOSTOJNI BIBLIOTEKAR 
35
40
90
G027005 
BIBLIOTEKAR 
VII/2
4
BIBLIOTEKAR 
32
37
91
G027006 
KAMERMAN 
VII/2
0
31
41
92
G027007 
KONSERVATOR 
VII/2
1
KONSERVATORSKI SVETNIK 
41
46
93
G027007 
KONSERVATOR 
VII/2
2
KONSERVATORSKI SVETOVALEC 
38
43
94
G027007 
KONSERVATOR 
VII/2
3
VIŠJI KONSERVATOR 
35
40
95
G027007 
KONSERVATOR 
VII/2
4
KONSERVATOR 
32
37
96
G027008 
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
VII/2
1
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETNIK 
42
47
97
G027008 
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
VII/2
2
KONSERVATOR RESTAVRATORSKI SVETOVALEC 
39
44
98
G027008 
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
VII/2
3
KONSERVATOR RESTAVRATOR VIŠJI KONSERVATOR 
36
41
99
G027008 
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
VII/2
4
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
33
38
100
G027009 
KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNIH PROGRAMOV 
VII/2
0
34
44
101
G027010 
KOORDINATOR OBMOČNE IZPOSTAVE 
VII/2
0
35
45
102
G027011 
KURATOR ZBIRK 
VII/2
0
32
42
103
G027012 
KUSTOS 
VII/2
1
MUZEJSKI SVETNIK 
41
46
104
G027012 
KUSTOS 
VII/2
2
MUZEJSKI SVETOVALEC 
38
43
105
G027012 
KUSTOS 
VII/2
3
VIŠJI KUSTOS 
35
40
106
G027012 
KUSTOS 
VII/2
4
KUSTOS 
32
37
107
G027013 
MOJSTER MEŠALEC SLIKE 
VII/2
0
34
44
108
G027014 
MOJSTER OSVETLJAVE 
VII/2
0
34
44
109
G027015 
MOJSTER ZVOKA 
VII/2
0
34
44
110
G027016 
MONTAŽER 
VII/2
0
31
41
111
G027017 
NAPOVEDOVALEC 
VII/2
0
32
42
112
G027018 
NOVINAR KOMENTATOR 
VII/2
0
43
53
113
G027019 
NOVINAR POROČEVALEC 
VII/2
0
33
43
114
G027020 
NOVINAR SPECIALIST 
VII/2
0
36
46
115
G027021 
NOVINAR UREDNIK 
VII/2
0
38
48
116
G027022 
OBLIKOVALEC 
VII/1
0
30
40
117
G027023 
OBLIKOVALEC KREATIVNI VODJA 
VII/2
0
33
43
118
G027024 
ORGANIZATOR STIKOV 
Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO 
VII/2
0
32
42
119
G027025 
POMOČNIK DIREKTORJA 
ZA PROGRAM 
VII/2
0
37
47
120
G027026 
POMOČNIK DIREKTORJA 
ZA PROJEKTE 
VII/2
0
37
47
121
G027027 
PRODUCENT 
VII/2
0
35
45
122
G027028 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SVETOVALEC 
VII/2
0
33
43
123
G027029 
SNEMALEC 
VII/2
0
31
41
124
G027030 
STROKOVNI DELAVEC 
ZA PRIPRAVO KULTURNIH PROJEKTOV 
VII/2
0
32
42
125
G027031 
STROKOVNI SODELAVEC 
VII/2
0
33
43
126
G027032 
STROKOVNI VODJA PARKA 
VII/2
0
32
42
127
G027033 
SVETOVALEC DIREKTORJA 
VII/2
0
33
43
128
G027034 
SVETOVALEC POMOČNIKA DIREKTORJA 
VII/2
0
32
42
129
G027035 
SVETOVALEC ZA DENDROLOGIJO 
VII/2
0
32
42
130
G027036 
SVETOVALEC ZA PARKOVNO OBLIKOVANJE 
VII/2
0
32
42
131
G027037 
SVETOVALEC ZA TRAJNICE 
VII/2
0
32
42
132
G027038 
UMETNIŠKI FOTOGRAF 
VII/2
0
33
43
133
G027039 
UREDNIK PUBLIKACIJ 
VII/2
0
33
43
134
G028001 
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM 
VIII
1
ARHIVSKI SVETNIK 
43
48
135
G028001 
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM 
VIII
2
ARHIVSKI SVETOVALEC 
41
46
136
G028001 
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM 
VIII
3
VIŠJI ARHIVIST 
39
44
137
G028001 
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM 
VIII
4
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM 
36
41
138
G028002 
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM 
VIII
1
NIŽJI BIBLIOTEKARSKI SVETNIK 
43
48
139
G028002 
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM 
VIII
2
VIŠJI BIBLIOTEKARSKI SVETOVALEC 
41
46
140
G028002 
BIBLIOTEKAR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
3
BIBLIOTEKARSKI SVETOVALEC 
39
44
141
G028002 
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM 
VIII
4
BIBLIOTEKAR 
36
41
142
G028003 
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
1
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETNIK 
44
49
143
G028003 
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
2
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETOVALEC 
42
47
144
G028003 
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
3
VIŠJI KONSERVATOR RESTAVRATOR 
40
45
145
G028003 
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
4
KONSERVATOR RESTAVRATOR Z MAGISTERIJEM 
37
42
146
G028004 
KONSERVATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
1
KONSERVATORSKI SVETNIK 
43
48
147
G028004 
KONSERVATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
2
KONSERVATORSKI SVETOVALEC 
41
46
148
G028004 
KONSERVATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
3
VIŠJI KONSERVATOR 
39
44
149
G028004 
KONSERVATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
4
KONSERVATOR Z MAGISTERIJEM 
36
41
150
G028005 
KUSTOS Z MAGISTERIJEM 
VIII
1
MUZEJSKI SVETNIK 
43
48
151
G028005 
KUSTOS Z MAGISTERIJEM 
VIII
2
MUZEJSKI SVETOVALEC 
41
46
152
G028005 
KUSTOS Z MAGISTERIJEM 
VIII
3
VIŠJI KUSTOS 
39
44
153
G028005 
KUSTOS Z MAGISTERIJEM 
VIII
4
KUSTOS 
36
41
154
G028006 
SVETOVALEC DIREKTORJA 
VIII
0
36
46
155
G028007 
SVETOVALEC POMOČNIKA DIREKTORJA 
VIII
0
35
45
156
G029001 
ARHIVIST SVETNIK 
IX
0
52
57
157
G029002 
ARHIVIST Z DOKTORATOM 
IX
1
ARHIVSKI SVETNIK 
47
52
158
G029002 
ARHIVIST Z DOKTORATOM 
IX
2
ARHIVSKI SVETOVALEC 
45
50
159
G029002 
ARHIVIST Z DOKTORATOM 
IX
3
VIŠJI ARHIVIST Z DOKTORATOM 
44
49
160
G029002 
ARHIVIST Z DOKTORATOM 
IX
4
ARHIVIST Z DOKTORATOM 
42
47
161
G029003 
BIBLIOTEKAR SVETNIK 
IX
0
52
57
162
G029004 
BIBLIOTEKAR 
Z DOKTORATOM 
IX
1
BIBLIOTEKARSKI VIŠJI SVETNIK 
47
52
163
G029004 
BIBLIOTEKAR 
Z DOKTORATOM 
IX
2
BIBLIOTEKARSKI SVETNIK 
45
50
164
G029004 
BIBLIOTEKAR 
Z DOKTORATOM 
IX
3
BIBLIOTEKAR Z DOKTORATOM 
42
47
165
G029005 
KONSERVATOR RESTAVRATOR SVETNIK 
IX
0
52
57
166
G029006 
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z DOKTORATOM 
IX
1
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETNIK 
47
52
167
G029006 
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z DOKTORATOM 
IX
2
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETOVALEC 
45
50
168
G029006 
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z DOKTORATOM 
IX
3
VIŠJI KONSERVATOR RESTAVRATOR 
44
49
169
G029006 
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z DOKTORATOM 
IX
4
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
42
47
170
G029007 
KONSERVATOR SVETNIK 
IX
0
52
57
171
G029008 
KONSERVATOR 
Z DOKTORATOM 
IX
1
KONSERVATORSKI SVETNIK 
47
52
172
G029008 
KONSERVATOR 
Z DOKTORATOM 
IX
2
KONSERVATORSKI SVETOVALEC 
45
50
173
G029008 
KONSERVATOR 
Z DOKTORATOM 
IX
3
VIŠJI KONSERVATOR 
44
49
174
G029008 
KONSERVATOR 
Z DOKTORATOM 
IX
4
KONSERVATOR Z DOKTORATOM 
42
47
175
G029009 
KUSTOS SVETNIK 
IX
0
52
57
176
G029010 
KUSTOS Z DOKTORATOM 
IX
1
MUZEJSKI SVETNIK 
47
52
177
G029010 
KUSTOS Z DOKTORATOM 
IX
2
MUZEJSKI SVETOVALEC 
45
50
178
G029010 
KUSTOS Z DOKTORATOM 
IX
3
VIŠJI KUSTOS 
44
49
179
G029010 
KUSTOS Z DOKTORATOM 
IX
4
KUSTOS Z DOKTORATOM 
42
47
180
G029011 
SVETOVALEC DIREKTORJA 
IX
0
41
51
181
G029012 
SVETOVALEC POMOČNIKA DIREKTORJA 
IX
0
40
50
182
G027901 
POMOČNIK VODJE OBMOČNE ENOTE 
VII/2
0
37
47
183
G027902 
TEHNIČNI VODJA 
VII/2
0
34
44
184
G027903 
VODJA DISLOCIRANE ENOTE 
VII/2
0
37
47
185
G027904 
VODJA DOKUMENTACIJSKEGA CENTRA 
VII/2
0
36
46
186
G027905 
VODJA GALERIJE 
VII/2
0
35
45
187
G027906 
VODJA KOORDINACIJE 
VII/2
0
34
44
188
G027907 
VODJA KUSTODIATA 
VII/2
0
35
45
189
G027908 
VODJA OBMOČNE ENOTE 
VII/2
0
42
52
190
G027909 
VODJA PROGRAMA 
VII/2
0
37
47
191
G027910 
VODJA PROJEKTOV 
VII/2
0
34
44
192
G027911 
VODJA SLUŽBE 
VII/2
0
38
48
193
G027912 
VODJA SPECIALNE KNJIŽNICE 
VII/2
0
36
46
194
G027913 
VODJA ZALOŽNIŠTVA 
VII/2
0
34
44
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne skupine J se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
J014003 
REFERENT IV 
IV
0
15
25
2
J015001 
ANALITIK V 
V
0
19
29
3
J015002 
BLAGAJNIK V 
V
0
19
29
4
J015008 
FINANČNIK V 
V
0
20
30
5
J015011 
KADROVIK V 
V
0
20
30
6
J015013 
KNJIGOVODJA V 
V
0
20
30
7
J015016 
KOMERCIALIST V 
V
0
19
29
8
J015019 
MUZEJSKI INFORMATOR V 
V
0
20
30
9
J015022 
ORGANIZATOR DELA V 
V
0
19
29
10
J015028 
RAČUNOVODJA V 
V
0
20
30
11
J015030 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V 
V
0
20
30
12
J015033 
SISTEMSKI OPERATER V 
V
0
20
30
13
J015038 
STROKOVNI DELAVEC V 
V
0
21
31
14
J015041 
VODNIK V 
V
0
20
30
15
J016001 
ANALITIK VI 
VI
0
23
33
16
J016002 
BLAGAJNIK VI 
VI
0
23
33
17
J016005 
FINANČNIK VI 
VI
0
24
34
18
J016008 
INFORMATOR/ORGANIZATOR VI
VI
0
24
34
19
J016013 
KADROVIK VI 
VI
0
23
33
20
J016017 
KOMERCIALIST VI 
VI
0
23
33
21
J016019 
MUZEJSKI INFORMATOR VI 
VI
0
24
34
22
J016021 
OPERATER VI 
VI
0
24
34
23
J016023 
ORGANIZATOR DELA VI 
VI
0
23
33
24
J016026 
PROPAGANDIST VI 
VI
0
24
34
25
J016027 
RAČUNOVODJA VI 
VI
0
25
35
26
J016028 
REFERENT VI 
VI
0
23
33
27
J016035 
SODELAVEC VI 
VI
0
23
33
28
J016037 
STROKOVNI DELAVEC VI 
VI
0
24
34
29
J016038 
STROKOVNI SODELAVEC VI 
VI
0
23
33
30
J016039 
VARNOSTNI INŽENIR VI 
VI
0
25
35
31
J016040 
VIŠJI REFERENT VI 
VI
0
23
33
32
J016045 
VODNIK VI 
VI
0
24
34
33
J017014 
DIPLOMIRANI PRAVNIK VII/2
VII/2
0
31
41
34
J017015 
EKONOMIST VII/2
VII/2
0
31
41
35
J017016 
FINANČNIK VII/1
VII/1
0
30
40
36
J017020 
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
31
41
37
J017021 
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/2
VII/2
0
40
50
38
J017025 
INFORMATIK VII/1
VII/1
0
30
40
39
J017026 
INFORMATIK VII/2
VII/2
0
32
42
40
J017036 
KADROVIK VII/1
VII/1
0
30
40
41
J017040 
KNJIGOVODJA VII/1
VII/1
0
29
39
42
J017047 
KOMERCIALIST VII/2
VII/2
0
32
42
43
J017050 
KOORDINATOR VII/1
VII/1
0
30
40
44
J017053 
MUZEJSKI INFORMATOR VII/1
VII/1
0
28
38
45
J017063 
ORGANIZATOR DELA VII/1
VII/1
0
30
40
46
J017065 
PEDAGOG ANDRAGOG VII/2
VII/2
0
32
42
47
J017069 
POMOČNIK DIREKTORJA 
ZA FINANCE 
VII/2
0
37
47
48
J017070 
POMOČNIK DIREKTORJA 
ZA SPLOŠNE ZADEVE 
VII/2
0
37
47
49
J017075 
PREVAJALEC VII/1
VII/1
0
30
40
50
J017081 
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
51
J017090 
RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
30
40
52
J017093 
RAČUNOVODJA VII/2 (III)
VII/2
0
31
41
53
J017106 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2
VII/2
0
32
42
54
J017111 
SEKRETAR NADZORNEGA SVETA 
VII/2
0
35
45
55
J017124 
SODELAVEC VII/1
VII/1
0
28
38
56
J017131 
STROKOVNI DELAVEC VII/1
VII/1
0
29
39
57
J017132 
STROKOVNI DELAVEC VII/2
VII/2
0
31
41
58
J017135 
STROKOVNI SODELAVEC VII/1
VII/1
0
30
40
59
J017138 
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)
VII/2
0
32
42
60
J017141 
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1
VII/1
0
30
40
61
J017144 
SVETOVALEC VII/1
VII/1
0
29
39
62
J017147 
SVETOVALEC VII/2 (I)
VII/2
0
34
44
63
J017172 
VODNIK VII/1
VII/1
0
28
38
64
J017904 
POSLOVNI VODJA PROGRAMA VII/2
VII/2
0
42
52
65
J017917 
VODJA HOSTESNE SLUŽBE VII/1
VII/1
0
29
39
66
J017921 
VODJA ODDELKA VII/1
VII/1
0
31
41
67
J017922 
VODJA ODDELKA VII/2
VII/2
0
34
44
68
J017934 
VODJA SEKTORJA VII/2
VII/2
0
37
47
69
J017939 
VODJA STROKOVNE KNJIŽNICE VII/2
VII/2
0
34
44
70
J017940 
VODJA TRŽENJA VII/2
VII/2
0
34
44
71
J017941 
VODJA VARNOSTNE SLUŽBE VII/1
VII/1
0
29
39
72
J017942 
VODJA ZA STIKE Z JAVNOSTJO VII/2
VII/2
0
34
44
73
J024002 
ADMINISTRATOR IV (II) 
IV
0
15
25
74
J024003 
KURIR IV 
IV
0
15
25
75
J025002 
ADMINISTRATOR V 
V
0
20
30
76
J025010 
POSLOVNI SEKRETAR V 
V
0
20
30
77
J025011 
POSLOVNI SEKRETAR V (II) 
V
0
20
30
78
J025019 
TAJNICA V 
V
0
18
28
79
J026002 
ADMINISTRATOR VI 
VI
0
23
33
80
J026004 
POSLOVNI SEKRETAR VI 
VI
0
23
33
81
J027002 
DOKUMENTALIST VII/2
VII/2
0
32
42
82
J027005 
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
27
37
83
J027006 
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
0
32
42
84
J031004 
POMOŽNI DELAVEC I 
I
0
11
21
85
J032001 
ČISTILKA II 
II
0
11
21
86
J032002 
DELAVEC V HLEVU II 
II
0
11
21
87
J032012 
MUZEJSKI ČUVAJ II 
II
0
11
21
88
J032013 
PERICA II 
II
0
12
22
89
J032014 
POMOŽNI DELAVEC II 
II
0
11
21
90
J032020 
SOBARICA II 
II
0
11
21
91
J033006 
KOČIJAŽ III 
III
0
15
25
92
J033008 
KUHINJSKI POMOČNIK III 
III
0
14
24
93
J033009 
KURIR III 
III
0
14
24
94
J033010 
MANIPULANT III 
III
0
13
23
95
J033015 
SCENSKI DELAVEC III 
III
0
13
23
96
J033016 
SCENSKI GARDEROBER III 
III
0
16
26
97
J033023 
TELEFONIST III 
III
0
13
23
98
J033024 
VARNOSTNIK III 
III
0
13
23
99
J033027 
VRATAR III 
III
0
13
23
100
J033028 
VZDRŽEVALEC III 
III
0
14
24
101
J034003 
ČEVLJAR MODELAR IV 
IV
0
19
29
102
J034004 
ČUVAJ IV 
IV
0
15
25
103
J034007 
DREVESNIČAR IV 
IV
0
17
27
104
J034008 
EKONOM IV 
IV
0
16
26
105
J034010 
ELEKTROINŠTALATER IV 
IV
0
17
27
106
J034014 
FRIZER LASULJAR IV 
IV
0
17
27
107
J034015 
FRIZER LASULJAR MASKER IV 
IV
0
17
27
108
J034021 
HLEVAR IV 
IV
0
16
26
109
J034024 
KLJUČAVNIČAR IV 
IV
0
17
27
110
J034025 
KMETIJSKI STROJNIK IV 
IV
0
16
26
111
J034026 
KNJIGOVEZ IV 
IV
0
16
26
112
J034027 
KONJAR IV 
IV
0
16
26
113
J034029 
KROJAČ IV 
IV
0
17
27
114
J034030 
KUHAR IV 
IV
0
17
27
115
J034035 
MANIPULANT IV 
IV
0
15
25
116
J034036 
MASKER IV 
IV
0
16
26
117
J034037 
MESAR IV 
IV
0
17
27
118
J034038 
MIZAR IV 
IV
0
17
27
119
J034039 
MIZAR MODELAR IV 
IV
0
18
28
120
J034042 
NATAKAR IV 
IV
0
17
27
121
J034043 
OBLIKOVNI DELAVEC IV 
IV
0
15
25
122
J034044 
ODRSKO SCENSKI MANIPULANT IV 
IV
0
16
26
123
J034045 
ORGANIZATOR KULTURNIH PROGRAMOV IV 
IV
0
18
28
124
J034047 
OSKRBNIK IV 
IV
0
18
28
125
J034048 
PIROTEHNIK OROŽAR IV 
IV
0
17
27
126
J034053 
PRODAJALEC IV 
IV
0
17
27
127
J034054 
RECEPTOR IV 
IV
0
16
26
128
J034055 
REKVIZITER IV 
IV
0
17
27
129
J034057 
SCENSKI DELAVEC IV 
IV
0
16
26
130
J034058 
SCENSKI GARDEROBER IV 
IV
0
17
27
131
J034060 
SKLADIŠČNIK IV 
IV
0
17
27
132
J034061 
SLAŠČIČAR IV 
IV
0
17
27
133
J034068 
STROKOVNI DELAVEC 
S POSEBNIMI ZNANJI 
IN SPOSOBNOSTMI IV 
IV
0
18
28
134
J034070 
ŠIVILJA IV 
IV
0
17
27
135
J034071 
TAPETNIK DEKORATER IV 
IV
0
17
27
136
J034072 
TAPETNIK IV 
IV
0
17
27
137
J034076 
TEHNIČNI RISAR IV 
IV
0
17
27
138
J034082 
TRAKTORIST STROJNIK IV 
IV
0
17
27
139
J034083 
VARILEC IV 
IV
0
17
27
140
J034084 
VARNOSTNIK IV 
IV
0
17
27
141
J034086 
VODOVODNI INŠTALATER IV 
IV
0
17
27
142
J034089 
VOZNIK IV 
IV
0
15
25
143
J034092 
VRTNAR IV 
IV
0
17
27
144
J034093 
VRVIŠČAR IV 
IV
0
17
27
145
J034097 
ZIDAR IV 
IV
0
17
27
146
J035001 
AGREGATIST V 
V
0
18
28
147
J035003 
CVETLIČAR V 
V
0
19
29
148
J035010 
EKONOM V 
V
0
19
29
149
J035012 
FINOMEHANIK OPTIK V 
V
0
24
34
150
J035014 
FOTOGRAF V 
V
0
18
28
151
J035015 
FOTOKOPIREC V 
V
0
17
27
152
J035016 
GLAVNI KUHAR V 
V
0
21
31
153
J035017 
GLAVNI VZDRŽEVALEC V 
V
0
21
31
154
J035021 
GOSTINSKI TEHNIK V 
V
0
19
29
155
J035025 
HIŠNIK V 
V
0
19
29
156
J035028 
KMETIJSKI TEHNIK V 
V
0
20
30
157
J035030 
KONJAR V 
V
0
19
29
158
J035031 
KOPALIŠKI MOJSTER V 
V
0
19
29
159
J035035 
KUHAR V 
V
0
19
29
160
J035039 
MERILEC ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV IN INSTALACIJ V 
V
0
19
29
161
J035042 
NABAVNI REFERENT V 
V
0
19
29
162
J035045 
OPERATER V 
V
0
20
30
163
J035048 
PIROTEHNIK OROŽAR V 
V
0
20
30
164
J035049 
PODKOVSKI KOVAČ V 
V
0
19
29
165
J035051 
POŽARNI REFERENT V 
V
0
20
30
166
J035053 
RAČUNALNIČAR V 
V
0
20
30
167
J035056 
RECEPTOR V 
V
0
18
28
168
J035057 
REKVIZITER V 
V
0
18
28
169
J035058 
SCENSKI GARDEROBER V 
V
0
19
29
170
J035060 
SLIKAR KAŠER V 
V
0
19
29
171
J035069 
TEHNIK V 
V
0
19
29
172
J035073 
UPRAVLJALEC SISTEMA V 
V
0
19
29
173
J035077 
VARNOSTNIK V 
V
0
19
29
174
J035080 
VETERINARSKI TEHNIK V 
V
0
21
31
175
J035082 
VODIČ V 
V
0
20
30
176
J035085 
VOZNIK V 
V
0
18
28
177
J035087 
VRTNARSKI TEHNIK V (I) 
V
0
18
28
178
J035092 
VZDRŽEVALEC V (I) 
V
0
18
28
179
J036019 
TEHNOLOG VI 
VI
0
23
33
180
J036020 
UPRAVNIK VI 
VI
0
23
33
«. 
4. člen 
(uporaba določil) 
Ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov javnih uslužbencev iz Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17 in 2/17 – popr.), se od začetka veljavnosti tega aneksa glede jubilejnih nagrad in odpravnine ob upokojitvi uporabljajo določbe tega aneksa.
5. člen 
(jubilejna nagrada) 
(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe 288,76 eura,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eura,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eura,
– za 40 let delovne dobe 577,51 eura.
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.
6. člen 
(odpravnina ob upokojitvi) 
(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.
(2) Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.
(3) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo s tem aneksom najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega aneksa.
8. člen 
(pridobitev pravice do izplačila višje plače) 
(1) Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem aneksom postopno glede na uvrstitev delovnega mesta pred spremembo uvrstitve, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja in
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja.
(2) Javnemu uslužbencu, ki se po uveljavitvi tega aneksa zaposli v javnem sektorju, se določi plačni razred za določitev plače glede na uvrstitev delovnega mesta v plačni razred skladno z rokom iz prejšnjega odstavka, ki je določen za izplačilo plačnega razreda povišanja.
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehata veljati 12. člen in 14. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12).
10. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-25/2018/1
Ljubljana, dne 3. decembra 2018
EVA 2018-3340-0024
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Rudi Medved l.r.
Minister za javno upravo 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister 
za finance
SVIZ – SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj l.r.
Dejan Prešiček l.r.
Minister za kulturo
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Tomaž Karat l.r.
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r.
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV SLOVENIJE 
Peter Kosmač l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 10101-6/2008-29 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 35/8.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti