Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3872. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, stran 12786.

  
Na podlagi 3. točke II. Poglavja Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 22/96, 23/96 – popr., 39/98, 46/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 97/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13 in 16/17)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).
2. člen 
(uporaba določil) 
Ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov javnih uslužbencev iz Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 22/96, 23/96 – popr., 39/98, 46/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 97/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13 in 16/17), se od začetka veljavnosti tega aneksa glede jubilejnih nagrad in odpravnine ob upokojitvi uporabljajo določbe tega aneksa.
3. člen 
(jubilejna nagrada) 
(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe 288,76 eura,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eura,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eura,
– za 40 let delovne dobe 577,51 eura.
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.
4. člen 
(odpravnina ob upokojitvi) 
(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.
(2) Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.
(3) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehata veljati 12. člen in 14. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12).
6. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-153/2018
Ljubljana, dne 3. decembra 2018
EVA 2018-2711-0087
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja za zdravnike in zobozdravnike Slovenije: 
Samo Fakin l.r.
Minister 
za zdravje 
FIDES, 
SINDIKAT ZDRAVNIKOV 
IN ZOBOZDRAVNIKOV 
SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
»ni podpisal« 
Zdravniška zbornica 
Slovenije 
dr. Zdenka Čebašek 
Travnik l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA 
SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić l.r.
DENS – SINDIKAT 
ZOBOZDRAVNIKOV 
SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
»ni podpisal« 
SINDIKAT ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
»ni podpisal«
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 10101-13/2008-22 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 34/7.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti