Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3871. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 12780.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13 in 46/17)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Rudi Medved, minister za javno upravo, dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance, Samo Fakin, minister za zdravje, in mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
in
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Zvonko Vukadinovič,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus, in
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. in VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in Dogovora o plačah in drugih stroških dela (Uradni list RS, št. 80/18).
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine E3) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/08, 89/10, 107/11, 40/12, 46/13 in 46/17; v nadaljnjem besedilu: Aneks) se v prvem odstavku 3. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»(1) Delovna mesta plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Delovna mesta plačne podskupine E3
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E034001
BOLNIČAR – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IV
0
19
29
2
E034002
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC
IV
0
16
26
3
E034003
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC – PSIHIATRIJA
IV
0
17
27
4
E034004
BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI
IV
0
18
28
5
E035001
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA
V
0
27
37
6
E035002
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
26
36
7
E035003
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI
V
0
26
36
9
E035005
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU
V
0
24
34
10
E035006
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER
V
0
22
32
11
E035007
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI
V
0
23
33
12
E035008
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
23
33
13
E035009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI
V
0
22
32
14
E035010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I
V
0
25
35
15
E035011
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II
V
0
24
34
16
E035012
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI
V
0
24
34
17
E035013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
V
0
25
35
18
E035014
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
V
0
27
37
19
E035015
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V KONTROLIRANEM OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA
V
0
27
37
20
E035016
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V MAVČARNI
V
0
23
33
21
E035017
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI
V
0
23
33
22
E035018
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V OPERACIJSKI SOBI
V
0
24
34
23
E035019
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI
V
0
25
35
24
E035020
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
V
0
24
34
25
E035021
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU
V
0
25
35
26
E035022
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
V
0
23
33
27
E035023
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI
V
0
22
32
28
E035024
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
V
0
24
34
30
E035026
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
0
25
35
31
E035027
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT
V
0
24
34
32
E035028
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
27
37
33
E035029
ORTOPEDSKI TEHNOLOG – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
26
36
34
E035030
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE
V
0
26
36
35
E035031
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI DISPEČER V DISPEČERSKEM CENTRU
V
0
26
36
36
E037001
DIPL. BABICA DISPANZERSKA DEJAVNOST
VII/1
0
31
41
37
E037002
DIPL. BABICA V INTENZIVNI POPORODNI NEGI
VII/1
0
33
43
38
E037003
DIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI
VII/1
0
32
42
39
E037004
DIPL. BABICA V NEONATALNEM ODDELKU
VII/1
0
36
46
40
E037005
DIPL. BABICA V PERINATALNI AMBULANTI
VII/1
0
34
44
41
E037006
DIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III
VII/1
0
36
46
42
E037007
DIPL. BABICA V ŠOLI ZA STARŠE
VII/1
0
33
43
43
E037008
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI
VII/1
0
36
46
44
E037009
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI
VII/1
0
34
44
45
E037010
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
0
34
44
46
E037011
DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST
VII/1
0
31
41
47
E037012
DIPL. MEDICINSKA SESTRA PERFUZIONIST
VII/1
0
35
45
48
E037013
DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
33
43
49
E037014
DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
0
36
46
50
E037015
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI
VII/1
0
34
44
51
E037016
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I
VII/1
0
34
44
52
E037017
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II
VII/1
0
33
43
53
E037018
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI
VII/1
0
33
43
54
E037019
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
VII/1
0
34
44
55
E037020
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
VII/1
0
36
46
56
E037021
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI
VII/1
0
32
42
57
E037022
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI
VII/1
0
34
44
58
E037023
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI
VII/1
0
32
42
59
E037024
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI
VII/1
0
34
44
60
E037025
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
VII/1
0
33
43
61
E037026
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
VII/1
0
32
42
62
E037027
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI
VII/1
0
32
42
63
E037028
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
VII/1
0
34
44
64
E037029
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
34
44
65
E037030
DIPL. BABICA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
33
43
66
E037031
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA
VII/1
0
36
46
67
E037032
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU
VII/1
0
35
45
68
E037033
KOORDINATOR PROMOCIJE ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENE VZGOJE
VII/2
0
35
45
69
E037034
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
37
47
70
E037035
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA
VII/2
0
35
45
71
E037036
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE OBVLADOVANJA OKUŽB
VII/2
0
35
45
72
E037037
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE RAZVOJA IN KAKOVOSTI
VII/2
0
35
45
73
E037038
PROFESOR ZDRAVSTVENE VZGOJE
VII/2
0
32
42
74
E037039
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
36
46
75
E037040
SVETOVALEC V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
38
48
76
E037901
STROKOVNI VODJA I
VII/1
0
46
56
77
E037902
STROKOVNI VODJA II
VII/1
0
44
54
78
E037903
STROKOVNI VODJA III
VII/1
0
42
52
79
E037904
STROKOVNI VODJA IV
VII/1
0
41
51
80
E037905
STROKOVNI VODJA V
VII/1
0
40
50
81
E037906
STROKOVNI VODJA VI
VII/1
0
38
48
82
E037907
STROKOVNI VODJA VII
VII/1
0
36
46
83
E037908
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE I
VII/1
0
43
53
84
E037909
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE II
VII/1
0
41
51
85
E037910
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE III
VII/1
0
39
49
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne podskupine F2) 
V Aneksu se v prvem odstavku 4. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR 
z napr.
3
F024001
BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV
IV
0
19
29
4
F024002
BOLNIČAR NEGOVALEC II
IV
0
18
28
12
F025003
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)
V
0
26
36
18
F025009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I
V
0
25
35
19
F025010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II
V
0
24
34
57
F027010
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA
VII/1
1
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA VIŠJI SVETOVALEC
41
46
58
F027010
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA
VII/1
2
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
59
F027010
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA
VII/1
3
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA
33
38
60
F027011
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
42
47
61
F027011
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
62
F027011
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA S SPECIALNIMI ZNANJI
34
39
63
F027012
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA SPECIALIST
VII/2
1
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
44
49
64
F027012
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA SPECIALIST
VII/2
2
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
65
F027012
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA SPECIALIST
VII/2
3
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA SPECIALIST
36
41
« 
4. člen 
V Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13 in 46/17) se za 44. členom doda nov 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen 
(1) Pri razporejanju delovnega časa zaposlenih v zdravstveni negi se delavca razporeja na delo tako, da ima pravico do odsotnosti z dela na dan praznika, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, in drug z zakonom določen dela prost dan (v nadaljnjem besedilu: praznik) s pravico do nadomestila plače, razen:
– v primeru, ko iz opredelitve tedenskega delovnega časa v pogodbi o zaposlitvi izrecno izhaja, da delavec na posamezen dan v tednu po pogodbi o zaposlitvi nima delovne obveznosti in je na ta dan praznik,
– če iz razporeditve delovnega časa, ki po svoji naravi temelji na vnaprej predvidljivem in sistemsko jasnem vzorcu razporejanja delavca na delo, tako da se da vnaprej določiti dneve, na katere ima delavec delovno obveznost, izhaja, da delavec na dan praznika, ne bi imel delovne obveznosti.
(2) Pri razporejanju delovnega časa iz prejšnjega odstavka se delavcu zagotovi plačilo nadomestila plače za najmanj toliko ur praznikov, kot izhaja iz letnega koledarja delovne obveznosti za posamezno koledarsko leto pri enakomerni razporeditvi delovnega časa za 40-urni delovni teden od ponedeljka do petka.
(3) Delodajalec lahko delavcu pravico do odsotnosti z dela na dan praznika iz prvega odstavka tega člena omeji in ga izjemoma razporedi na delo, če narava dela zahteva opravljanje dela tudi na dan praznika, vendar največ na 8 takšnih dni letno. Na podlagi pisnega soglasja je delavec lahko razporejen na delo za toliko več dni na dan praznika, za kolikor dni je podal soglasje. Delavec je za delo na dan praznika upravičen do plačila za delo ter plačila ustreznega dodatka.
(4) Delavec je lahko razporejen na delo na največ 28 nedelj letno. V to število so vštete tudi nedelje prostega vikenda. V primeru pisnega soglasja delavca se število delovnih nedelj poveča za v soglasju navedeno število.
(5) Delodajalec izvede razpored delavcev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena do 1. januarja 2020. Če delodajalec razporeda do 1. januarja 2020 ne izvede, mora pripraviti kadrovski načrt zaposlovanja za njegovo realizacijo.«.
5. člen 
(standardi in normativi) 
(1) Na nacionalni ravni lahko standarde in normative dela delavcev zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in njihove posodobitve predlaga, poleg ostalih predlagateljev, pristojna zbornica, pristojno strokovno združenje, sindikat, ki je reprezentativen za dejavnost ali poklic, na področju katerega spadajo delovna mesta oziroma opravila, za katera se predlaga standard oziroma normativ (v nadaljevanju: reprezentativni sindikat) ali katerakoli terciarna ustanova.
(2) Predlog standardov in normativov na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe se posreduje na ministrstvo, pristojno za zdravje.
(3) Za sprejem novih ali posodobitev veljavnih standardov in normativov na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe pristojno ministrstvo v roku 60 dni od prejema predloga imenuje delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva, predstavniki pristojnih zbornic in združenj ter predstavniki reprezentativnih sindikatov. Ministrstvo lahko oblikuje delovno skupino za pripravo predloga standardov in normativov za posamezno področje ne glede na to ali je prejelo predlog iz prvega odstavka tega člena. Delovna skupina oceni predlog z vidika stroke ter ga dokončno oblikuje in posreduje v obravnavo na pristojni razširjeni strokovni kolegij (v nadaljnjem besedilu: RSK). V kolikor delovna skupina svojega dela ne zaključi in predloga ne posreduje na pristojni RSK v roku šestih mesecev od prejema predloga, lahko predlagatelj predlog sam posreduje na pristojni RSK. Pristojni RSK se do predloga opredeli v roku 30 dneh. V kolikor pristojni RSK oceni, da je predlog pomanjkljiv ali neustrezen ga pošlje v ponovno obravnavo delovni skupini, ki pomanjkljivosti odpravi v roku 30 dni. V kolikor pristojni RSK oceni, da je predlog sprejemljiv, ga posreduje v mnenje zdravstvenemu svetu, ki ga potrdi in posreduje pristojnemu ministru v sprejem.
(4) Standardi in normativi oziroma njihove posodobitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in postanejo veljavni naslednji dan po objavi.
6. člen 
(1) Delodajalec z namenom določitve obremenitev zaposlenih, kadrovskega načrtovanja in nagrajevanja sprejme normative dela na posameznih delovnih mestih oziroma opravilih, pri čemer upošteva standarde in normative dela, sprejete po postopku iz 5. oziroma 11. člena, in temu prilagodi lastno organizacijo dela. Delodajalec sprejme normative dela na posameznih delovnih mestih oziroma opravilih najkasneje v roku 6 mesecev od sprejema normativov dela.
(2) Če delodajalec pri pripravi normativov dela sprejetih normativov dela ne more implementirati, mora v 60-ih dneh od sprejetja pripraviti terminski načrt za njihovo uveljavitev in načrt ukrepov za vmesno obdobje, pri čemer uporabi možnost fleksibilnega nagrajevanja. V primeru, da delodajalec ne sprejme načrta ukrepov oziroma jih ne izvede, ne sme dodatno obremenjevati že zaposlenih.
7. člen 
(uporaba določil) 
Ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov javnih uslužbencev iz Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13 in 46/17), se od začetka veljavnosti tega aneksa glede jubilejnih nagrad in odpravnine ob upokojitvi uporabljajo določbe tega aneksa.
8. člen 
(jubilejna nagrada) 
(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe 288,76 eura,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eura,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eura,
– za 40 let delovne dobe 577,51 eura.
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.
9. člen 
(odpravnina ob upokojitvi) 
(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.
(2) Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.
(3) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.
PREHODNI IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo s tem aneksom najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega aneksa.
11. člen 
(sprejem in veljavnost kadrovskih standardov in normativov) 
Ne glede na roke iz 5. člena ministrstvo, pristojno za zdravje, sprejme kadrovske standarde in normative na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe do 30. septembra 2019 z veljavnostjo od 1. januarja 2020. Podlaga za pripravo in sprejem standardov in normativov je Modra knjiga standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi z dne 13. maja 2013.
12. člen 
(pridobitev pravice do izplačila višje plače) 
(1) Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem aneksom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo tega aneksa postopno, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.
(2) Javnemu uslužbencu, ki se po uveljavitvi tega aneksa zaposli v javnem sektorju, se določi plačni razred za določitev plače glede na uvrstitev delovnega mesta v plačni razred skladno z rokom iz prejšnjega odstavka, ki je določen za izplačilo plačnega razreda povišanja.
(3) Ne glede na točko c) prvega odstavka pridobijo javni uslužbenci na delovnih mestih diplomirane medicinske sestre v intenzivni terapiji III, šifra E037020, diplomirane babice v porodnem bloku ali IT III, šifra E037006, in diplomirane babice v neonatalnem oddelku, šifra E037004, pravico do izplačila tretjega plačnega razreda povišanja 1. novembra 2019.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehata veljati 12. člen in 14. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12).
14. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-152/2018
Ljubljana, dne 3. decembra 2018
EVA 2018-2711-0086
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Rudi Medved l.r.
Minister za javno upravo 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Slavica Mencingar l.r.
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister za finance 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
Samo Fakin l.r.
Minister za zdravje 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
mag. Ksenija Klampfer l.r.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-4/2007-32 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 25/7.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti