Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3869. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, stran 12757.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in 4. člena Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 51/16, 46/17 in 58/17 – popr.)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Rudi Medved, minister za javno upravo, dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance, in Andreja Katič, ministrica za pravosodje,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani delojemalcev
sklenejo
A N E K S  š t.  4
h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. in VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).
2. člen 
(določitev plačnih razredov delovnih mest in nazivov plačne skupine C) 
V četrtem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. 
št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
C024001
SODELAVEC II
IV
1
SODELAVEC II
14
24
2
C025001
PRAVOSODNI SODELAVEC
V
1
PRAVOSODNI SODELAVEC I
24
31
3
C025001
PRAVOSODNI SODELAVEC
V
2
PRAVOSODNI SODELAVEC II
23
28
4
C025001
PRAVOSODNI SODELAVEC
V
3
PRAVOSODNI SODELAVEC III
22
27
5
C025001
PRAVOSODNI SODELAVEC
V
4
PRAVOSODNI SODELAVEC IV
21
26
6
C025002
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE
V
1
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE I
25
32
7
C025002
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE
V
2
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE II
24
29
8
C025002
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE
V
3
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE III
23
28
9
C025002
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE
V
4
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE IV
22
27
10
C025003
REFERENT
V
1
REFERENT I
24
31
11
C025003
REFERENT
V
2
REFERENT II
23
28
12
C025003
REFERENT
V
3
REFERENT III
22
27
13
C025003
REFERENT
V
4
REFERENT IV
21
26
14
C025004
SODELAVEC I
V
1
SODELAVEC I
17
27
15
C026001
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC
VI
1
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC I
26
34
16
C026001
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC
VI
2
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC II
25
30
17
C026001
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC
VI
3
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC III
24
29
18
C026002
VIŠJI REFERENT
VI
1
VIŠJI REFERENT I
26
34
19
C026002
VIŠJI REFERENT
VI
2
VIŠJI REFERENT II
25
30
20
C026002
VIŠJI REFERENT
VI
3
VIŠJI REFERENT III
24
29
21
C027001
PODSEKRETAR
VII/2
1
SEKRETAR
45
52
22
C027001
PODSEKRETAR
VII/2
2
PODSEKRETAR
42
47
23
C027002
SEKRETAR
VII/2
1
VIŠJI SEKRETAR
48
55
24
C027002
SEKRETAR
VII/2
2
SEKRETAR
45
50
25
C027003
SODNIŠKI PRIPRAVNIK ZPDI
VII/2
0
26
36
26
C027004
SVETNIK V PRAVOSODJU
VII/2
1
SVETNIK V PRAVOSODJU I
45
52
27
C027004
SVETNIK V PRAVOSODJU
VII/2
2
SVETNIK V PRAVOSODJU II
42
47
28
C027005
SVETOVALEC
VII/1
1
SVETOVALEC I
33
40
29
C027005
SVETOVALEC
VII/1
2
SVETOVALEC II
31
36
30
C027005
SVETOVALEC
VII/1
3
SVETOVALEC III
30
35
31
C027006
SVETOVALEC V PRAVOSODJU
VII/1
1
SVETOVALEC 
V PRAVOSODJU I
33
40
32
C027006
SVETOVALEC V PRAVOSODJU
VII/1
2
SVETOVALEC 
V PRAVOSODJU II
31
36
33
C027006
SVETOVALEC V PRAVOSODJU
VII/1
3
SVETOVALEC 
V PRAVOSODJU III
30
35
34
C027007
URADNI VETERINAR
VII/2
1
URADNI VETERINAR I
43
49
35
C027007
URADNI VETERINAR
VII/2
2
URADNI VETERINAR II
41
46
36
C027007
URADNI VETERINAR
VII/2
3
URADNI VETERINAR III
39
44
37
C027008
URADNI VETERINAR SVETNIK
VII/2
1
URADNI VETERINAR SVETNIK
43
53
38
C027009
URADNI VETERINAR VIŠJI SVETNIK
VII/2
1
URADNI VETERINAR VIŠJI SVETNIK
46
56
39
C027010
VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
VIŠJI SVETOVALEC I
39
45
40
C027010
VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
VIŠJI SVETOVALEC II
37
42
41
C027010
VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
VIŠJI SVETOVALEC III
35
40
42
C027011
VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU
VII/2
1
VIŠJI SVETOVALEC 
V PRAVOSODJU I
39
45
43
C027011
VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU
VII/2
2
VIŠJI SVETOVALEC 
V PRAVOSODJU II
37
42
44
C027011
VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU
VII/2
3
VIŠJI SVETOVALEC 
V PRAVOSODJU III
35
40
45
C028001
PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) – I
VIII
1
VIŠJI PRAVOSODNI SVETNIK (PDI)
48
55
46
C028001
PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) – I
VIII
2
PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) I
45
50
47
C028002
PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) – II
VIII
1
PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) I
45
52
48
C028002
PRAVOSODNI SVETNIK 
(PDI) – II
VIII
2
PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) II
42
47
49
C028003
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI)
VIII
1
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC I (PDI)
40
46
50
C028003
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI)
VIII
2
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC II (PDI)
38
43
51
C028003
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI)
VIII
3
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC III (PDI)
36
41
«. 
V petem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
C035001
KRIMINALIST
V
1
KRIMINALIST I
26
34
2
C035001
KRIMINALIST
V
2
KRIMINALIST II
25
30
3
C035001
KRIMINALIST
V
3
KRIMINALIST III
24
29
4
C035002
KRIMINALIST 
SPECIALIST
V
1
KRIMINALIST 
SPECIALIST I
27
35
5
C035002
KRIMINALIST 
SPECIALIST
V
2
KRIMINALIST 
SPECIALIST II
26
31
6
C035002
KRIMINALIST 
SPECIALIST
V
3
KRIMINALIST 
SPECIALIST III
25
30
7
C035003
POLICIST
V
1
POLICIST I
26
34
8
C035003
POLICIST
V
2
POLICIST II
25
30
9
C035003
POLICIST
V
3
POLICIST III
24
29
10
C035004
POLICIST SE
V
1
POLICIST SE I
28
36
11
C035004
POLICIST SE
V
2
POLICIST SE II
27
32
12
C035004
POLICIST SE
V
3
POLICIST SE III
26
31
13
C035005
POLICIST 
SPECIALIST
V
1
POLICIST 
SPECIALIST I
27
35
14
C035005
POLICIST 
SPECIALIST
V
2
POLICIST 
SPECIALIST II
26
31
15
C035005
POLICIST 
SPECIALIST
V
3
POLICIST 
SPECIALIST III
25
30
16
C035006
POLICIST 
VODJA 
IZMENE
V
1
POLICIST 
VODJA 
IZMENE I
27
35
17
C035006
POLICIST 
VODJA 
IZMENE
V
2
POLICIST 
VODJA 
IZMENE II
26
31
18
C035006
POLICIST 
VODJA 
IZMENE
V
3
POLICIST 
VODJA 
IZMENE III
25
30
19
C035016
POLICIST SR
V
1
POLICIST SR I
26
34
20
C035016
POLICIST SR
V
2
POLICIST SR II
25
30
21
C035016
POLICIST SR
V
3
POLICIST SR III
24
29
22
C035017
POLICIST PO
V
1
POLICIST PO I
25
33
23
C035017
POLICIST PO
V
2
POLICIST PO II
24
29
24
C035017
POLICIST PO
V
3
POLICIST PO III
23
28
25
C035018
KRIMINALIST SR
V
1
KRIMINALIST SR I
26
34
26
C035018
KRIMINALIST SR
V
2
KRIMINALIST SR II
25
30
27
C035018
KRIMINALIST SR
V
3
KRIMINALIST SR III
24
29
28
C035019
POLICIST – 
VRHUNSKI 
ŠPORTNIK
V
1
POLICIST – 
VRHUNSKI 
ŠPORTNIK I
24
32
29
C035019
POLICIST – 
VRHUNSKI 
ŠPORTNIK
V
2
POLICIST – 
VRHUNSKI 
ŠPORTNIK II
23
28
30
C035019
POLICIST – 
VRHUNSKI 
ŠPORTNIK
V
3
POLICIST – 
VRHUNSKI 
ŠPORTNIK III
22
27
31
C036001
VIŠJI 
KRIMINALIST
VI
1
VIŠJI 
KRIMINALIST I
29
37
32
C036001
VIŠJI 
KRIMINALIST
VI
2
VIŠJI 
KRIMINALIST II
28
33
33
C036001
VIŠJI 
KRIMINALIST
VI
3
VIŠJI 
KRIMINALIST III
27
32
34
C036002
VIŠJI 
KRIMINALIST 
SPECIALIST
VI
1
VIŠJI 
KRIMINALIST 
SPECIALIST I
30
38
35
C036002
VIŠJI 
KRIMINALIST 
SPECIALIST
VI
2
VIŠJI 
KRIMINALIST 
SPECIALIST II
29
34
36
C036002
VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST
VI
3
VIŠJI 
KRIMINALIST SPECIALIST III
28
33
37
C036003
VIŠJI POLICIST
VI
1
VIŠJI POLICIST I
29
37
38
C036003
VIŠJI 
POLICIST
VI
2
VIŠJI POLICIST II
28
33
39
C036003
VIŠJI 
POLICIST
VI
3
VIŠJI POLICIST III
27
32
40
C036004
VIŠJI 
POLICIST 
SE
VI
1
VIŠJI POLICIST SE I
31
39
41
C036004
VIŠJI 
POLICIST 
SE
VI
2
VIŠJI POLICIST SE II
30
35
42
C036004
VIŠJI 
POLICIST 
SE
VI
3
VIŠJI POLICIST SE III
29
34
43
C036005
VIŠJI 
POLICIST 
SPECIALIST
VI
1
VIŠJI 
POLICIST 
SPECIALIST I
30
38
44
C036005
VIŠJI 
POLICIST 
SPECIALIST
VI
2
VIŠJI 
POLICIST 
SPECIALIST II
29
34
45
C036005
VIŠJI 
POLICIST 
SPECIALIST
VI
3
VIŠJI 
POLICIST 
SPECIALIST III
28
33
46
C036006
VIŠJI POLICIST 
VODJA IZMENE
VI
1
VIŠJI 
POLICIST 
VODJA IZMENE I
31
39
47
C036006
VIŠJI POLICIST 
VODJA IZMENE
VI
2
VIŠJI 
POLICIST 
VODJA IZMENE II
30
35
48
C036006
VIŠJI POLICIST 
VODJA IZMENE
VI
3
VIŠJI 
POLICIST 
VODJA IZMENE III
29
34
49
C036009
VIŠJI 
POLICIST PO
VI
1
VIŠJI 
POLICIST PO I
28
36
50
C036009
VIŠJI 
POLICIST PO
VI
2
VIŠJI 
POLICIST PO II
27
32
51
C036009
VIŠJI 
POLICIST PO
VI
3
VIŠJI 
POLICIST PO III
26
31
52
C037001
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR
VII/1
1
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR I
34
41
53
C037001
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR
VII/1
2
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR II
32
37
54
C037001
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR
VII/1
3
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR III
31
36
55
C037002
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST
VII/1
1
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST I
35
42
56
C037002
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST
VII/1
2
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST II
33
38
57
C037002
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST
VII/1
3
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST III
32
37
58
C037003
KRIMINALISTIČNI 
SVETNIK
VII/2
1
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI SVETNIK
45
52
59
C037003
KRIMINALISTIČNI 
SVETNIK
VII/2
2
KRIMINALISTIČNI 
SVETNIK
42
47
60
C037004
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR
VII/1
1
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR I
34
41
61
C037004
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR
VII/1
2
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR II
32
37
62
C037004
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR
VII/1
3
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR III
31
36
63
C037005
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST
VII/1
1
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST I
35
42
64
C037005
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST
VII/1
2
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST II
33
38
65
C037005
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST
VII/1
3
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST III
32
37
66
C037006
POLICIJSKI 
SVETNIK
VII/2
1
VIŠJI 
POLICIJSKI SVETNIK
45
52
67
C037006
POLICIJSKI 
SVETNIK
VII/2
2
POLICIJSKI 
SVETNIK
42
47
68
C037007
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR
VII/1
1
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR I
41
47
69
C037007
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR
VII/1
2
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR I
39
44
70
C037007
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR
VII/1
3
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR I
37
42
71
C037008
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST
VII/1
1
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST I
42
48
72
C037008
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST
VII/1
2
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST II
40
45
73
C037008
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST
VII/1
3
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST III
38
43
74
C037009
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR
VII/1
1
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR I
41
47
75
C037009
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR
VII/1
2
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR II
39
44
76
C037009
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR
VII/1
3
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR III
37
42
77
C037010
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST
VII/1
1
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST I
42
48
78
C037010
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST
VII/1
2
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST II
40
45
79
C037010
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST
VII/1
3
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST III
38
43
80
C037031
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST PK
VII/1
1
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST PK I
36
43
81
C037031
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST 
PK
VII/1
2
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST PK II
34
39
82
C037031
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST PK
VII/1
3
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST PK III
33
38
83
C037033
VIŠJI POLICIJSKI 
INŠPEKTOR PO
VII/1
1
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR PO I
40
46
84
C037033
VIŠJI POLICIJSKI 
INŠPEKTOR PO
VII/1
2
VIŠJI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR PO II
38
43
85
C037033
VIŠJI POLICIJSKI 
INŠPEKTOR PO
VII/1
3
VIŠJI POLICIJSKI 
INŠPEKTOR PO III
36
41
86
C037034
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR SKP
VII/1
1
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP I
35
42
87
C037034
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR SKP
VII/1
2
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP II
33
38
88
C037034
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR SKP
VII/1
3
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP III
32
37
89
C037035
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST SKP
VII/1
1
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST 
SKP I
36
43
90
C037035
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST SKP
VII/1
2
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST 
SKP II
34
39
91
C037035
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST SKP
VII/1
3
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST 
SKP III
33
38
92
C037036
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST SKP
VII/1
1
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST SKP I
42
49
93
C037036
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST 
SKP
VII/1
2
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST 
SKP II
41
46
94
C037036
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTOR 
SPECIALIST SKP
VII/1
3
VIŠJI 
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST 
SKP III
39
44
95
C037037
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR PO
VII/1
1
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
PO I
34
41
96
C037037
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR PO
VII/1
2
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
PO II
32
37
97
C037037
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR PO
VII/1
3
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR 
PO III
31
36
98
C037038
SAMOSTOJNI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR
VII/1
1
SAMOSTOJNI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR I
35
42
99
C037038
SAMOSTOJNI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR
VII/1
2
SAMOSTOJNI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR II
33
38
100
C037038
SAMOSTOJNI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR
VII/1
3
SAMOSTOJNI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR III
32
37
101
C037039
VIŠJI 
SAMOSTOJNI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR
VII/1
1
VIŠJI 
SAMOSTOJNI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR I
42
48
102
C037039
VIŠJI 
SAMOSTOJNI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR
VII/1
2
VIŠJI 
SAMOSTOJNI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR II
40
45
103
C037039
VIŠJI 
SAMOSTOJNI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR
VII/1
3
VIŠJI 
SAMOSTOJNI 
POLICIJSKI 
INŠPEKTOR III
38
43
«. 
V šestem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
C055001
CARINIK
V
1
CARINIK I
26
34
2
C055001
CARINIK
V
2
CARINIK II
25
30
3
C055001
CARINIK
V
3
CARINIK III
24
29
4
C055003
CARINIK SPECIALIST
V
1
CARINIK SPECIALIST I
27
35
5
C055003
CARINIK SPECIALIST
V
2
CARINIK SPECIALIST II
26
31
6
C055003
CARINIK SPECIALIST
V
3
CARINIK SPECIALIST III
25
30
7
C055004
CARINIK VODJA IZMENE
V
1
CARINIK VODJA IZMENE I
27
35
8
C055004
CARINIK VODJA IZMENE
V
2
CARINIK VODJA IZMENE II
26
31
9
C055004
CARINIK VODJA IZMENE
V
3
CARINIK VODJA IZMENE III
25
30
10
C055005
FINANČNI IZTERJEVALEC
V
1
FINANČNI 
IZTERJEVALEC I
26
34
11
C055005
FINANČNI IZTERJEVALEC
V
2
FINANČNI 
IZTERJEVALEC II
25
30
12
C055005
FINANČNI IZTERJEVALEC
V
3
FINANČNI 
IZTERJEVALEC III
24
29
13
C055006
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
V
1
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST I
27
35
14
C055006
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
V
2
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST II
26
31
15
C055006
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
V
3
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST III
25
30
16
C055007
FINANČNI PREISKOVALEC
V
1
FINANČNI PREISKOVALEC I
27
35
17
C055007
FINANČNI PREISKOVALEC
V
2
FINANČNI PREISKOVALEC II
26
31
18
C055007
FINANČNI PREISKOVALEC
V
3
FINANČNI PREISKOVALEC III
25
30
19
C055008 
FINANČNI KONTROLOR
V
1
FINANČNI KONTROLOR I
25
33
20
C055008 
FINANČNI KONTROLOR
V
2
FINANČNI KONTROLOR II
24
29
21
C055008
FINANČNI KONTROLOR
V
3
FINANČNI KONTROLOR III
23
28
22
C056001
VIŠJI CARINIK
VI
1
VIŠJI CARINIK I
29
37
23
C056001
VIŠJI CARINIK
VI
2
VIŠJI CARINIK II
28
33
24
C056001
VIŠJI CARINIK
VI
3
VIŠJI CARINIK III
27
32
25
C056003
VIŠJI CARINIK SPECIALIST
VI
1
VIŠJI CARINIK SPECIALIST I
30
38
26
C056003
VIŠJI CARINIK SPECIALIST
VI
2
VIŠJI CARINIK SPECIALIST II
29
34
27
C056003
VIŠJI CARINIK SPECIALIST
VI
3
VIŠJI CARINIK SPECIALIST III
28
33
28
C056004
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE
VI
1
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE I
31
39
29
C056004
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE
VI
2
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE II
30
35
30
C056004
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE
VI
3
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE III
29
34
31
C056005
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC
VI
1
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC I
29
37
32
C056005
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC
VI
2
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC II
28
33
33
C056005
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC
VI
3
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC III
27
32
34
C056006
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
VI
1
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST I
30
38
35
C056006
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
VI
2
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST II
29
34
36
C056006
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
VI
3
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST III
28
33
37
C056007
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR
VI
1
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR I
28
36
38
C056007
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR
VI
2
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR II
27
32
39
C056007
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR
VI
3
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR III
26
31
40
C056008
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST
VI
1
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST I
29
37
41
C056008
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST
VI
2
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST II
28
33
42
C056008
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST
VI
3
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST III
27
32
43
C056009
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC
VI
1
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC I
30
38
44
C056009
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC
VI
2
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC II
29
34
45
C056009
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC
VI
3
VIŠJI FINANČNI 
PREISKOVALEC III
28
33
46
C057010
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC
VII/1
1
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC I
34
41
47
C057010
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC
VII/1
2
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC II
32
37
48
C057010
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC
VII/1
3
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC III
31
36
49
C057011
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
1
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST I
35
42
50
C057011
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
2
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST II
33
38
51
C057011
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
3
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST III
32
37
52
C057012
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC
VII/1
1
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC I
34
41
53
C057012
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC
VII/1
2
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC II
32
37
54
C057012
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC
VII/1
3
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC III
31
36
55
C057013
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
1
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST I
35
42
56
C057013
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
2
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST II
33
38
57
C057013
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST
VII/1
3
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST III
32
37
58
C057014
FINANČNI INŠPEKTOR
VII/1
1
FINANČNI INŠPEKTOR I
36
42
59
C057014
FINANČNI INŠPEKTOR
VII/1
2
FINANČNI INŠPEKTOR II
34
39
60
C057014
FINANČNI INŠPEKTOR
VII/1
3
FINANČNI INŠPEKTOR III
32
37
61
C057015
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
VII/1
1
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR I
34
41
62
C057015
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
VII/1
2
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR II
32
37
63
C057015
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
VII/1
3
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR III
31
36
64
C057016
FINANČNI 
SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
VII/1
1
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC I
35
42
65
C057016
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
VII/1
2
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC II
33
38
66
C057016
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
VII/1
3
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC III
32
37
67
C057017
FINANČNI SVETOVALEC –INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
1
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST I
35
42
68
C057017
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
2
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST II
33
38
69
C057017
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
3
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST III
32
37
70
C057018
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC I
41
47
71
C057018
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC II
39
44
72
C057018
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC III
37
42
73
C057019
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
1
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST I
41
47
74
C057019
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
2
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST II
39
44
75
C057019
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
3
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST III
37
42
76
C057020
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC I
41
47
77
C057020
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC II
39
44
78
C057020
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC III
37
42
79
C057021
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
1
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST I
40
46
80
C057021
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
2
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST II
38
43
81
C057021
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
VII/2
3
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST III
36
41
82
C057022
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR I
43
49
83
C057022
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR
VII/2
2
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR II
41
46
84
C057022
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR
VII/2
3
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR III
39
44
85
C057023
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR I
41
47
86
C057023
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
VII/2
2
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR II
39
44
87
C057023
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
VII/2
3
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR III
37
42
88
C057024
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST I
41
47
89
C057024
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/2
2
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST II
39
44
90
C057024
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/2
3
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST III
37
42
91
C057025
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC I
42
48
92
C057025
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
VII/2
2
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC II
40
45
93
C057025
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC 
INŠPEKTOR PREISKOVALEC
VII/2
3
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC III
38
43
94
C057026
FINANČNI SVETNIK
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI SVETNIK
45
52
95
C057026
FINANČNI SVETNIK
VII/2
2
FINANČNI SVETNIK
42
47
«. 
V sedmem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
C065003
MEROSLOVNI NADZORNIK
V
1
MEROSLOVNI NADZORNIK I
23
31
2
C065003
MEROSLOVNI NADZORNIK
V
2
MEROSLOVNI NADZORNIK II
22
27
3
C065003
MEROSLOVNI NADZORNIK
V
3
MEROSLOVNI NADZORNIK III
21
26
4
C065004
NADZORNIK
V
1
NADZORNIK I
24
32
5
C065004
NADZORNIK
V
2
NADZORNIK II
23
28
6
C065004
NADZORNIK
V
3
NADZORNIK III
22
27
7
C065005
OBČINSKI REDAR
V
1
OBČINSKI REDAR I
24
32
8
C065005
OBČINSKI REDAR
V
2
OBČINSKI REDAR II
23
28
9
C065005
OBČINSKI REDAR
V
3
OBČINSKI REDAR III
22
27
10
C067033
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC
VII/1
1
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC I
38
44
11
C067033
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC
VII/1
2
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC II
36
41
12
C067033
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC
VII/1
3
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC III
34
39
13
C067032
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC
VII/1
1
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC I
33
40
14
C067032
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC
VII/1
2
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC II
31
36
15
C067032
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC
VII/1
3
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC III
30
35
16
C065010
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE
V
1
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE I
26
34
17
C065010
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE
V
2
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE II
25
30
18
C065010
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE
V
3
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE III
24
29
19
C066009
VIŠJI OBČINSKI REDAR
VI
1
VIŠJI OBČINSKI REDAR I
27
35
20
C066009
VIŠJI OBČINSKI REDAR
VI
2
VIŠJI OBČINSKI REDAR II
26
31
21
C066009
VIŠJI OBČINSKI REDAR
VI
3
VIŠJI OBČINSKI REDAR III
25
30
22
C065006
PRAVOSODNI POLICIST
V
1
PRAVOSODNI POLICIST I
26
34
23
C065006
PRAVOSODNI POLICIST
V
2
PRAVOSODNI POLICIST II
25
30
24
C065006
PRAVOSODNI POLICIST
V
3
PRAVOSODNI POLICIST III
24
29
25
C065007
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
V
1
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA I
27
35
26
C065007
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
V
2
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA II
26
31
27
C065007
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
V
3
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA III
25
30
28
C065008
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST
V
1
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST I
27
35
29
C065008
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST
V
2
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST II
26
31
30
C065008
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST
V
3
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST III
25
30
31
C065009
PRISTANIŠKI NADZORNIK
V
1
PRISTANIŠKI NADZORNIK I
25
33
32
C065009
PRISTANIŠKI NADZORNIK
V
2
PRISTANIŠKI NADZORNIK II
24
29
33
C065009
PRISTANIŠKI NADZORNIK
V
3
PRISTANIŠKI NADZORNIK III
23
28
34
C067030
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC
VII/1
1
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC I
33
40
35
C067030
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC
VII/1
2
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC II
31
36
36
C067030
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC
VII/1
3
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC III
30
35
37
C067031
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/1
1
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC I
39
45
38
C067031
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/1
2
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC II
37
42
39
C067031
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/1
3
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC III
35
40
40
C066005
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK
VI
1
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK I
27
35
41
C066005
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK
VI
2
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK II
26
31
42
C066005
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK
VI
3
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK III
25
30
43
C066006
VIŠJI NADZORNIK
VI
1
VIŠJI NADZORNIK I
28
36
44
C066006
VIŠJI NADZORNIK
VI
2
VIŠJI NADZORNIK II
27
32
45
C066006
VIŠJI NADZORNIK
VI
3
VIŠJI NADZORNIK III
26
31
46
C066007
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST
VI
1
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST I
29
37
47
C066007
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST
VI
2
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST II
28
33
48
C066007
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST
VI
3
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST III
27
32
49
C066008
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
VI
1
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA I
31
39
50
C066008
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
VI
2
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA II
30
35
51
C066008
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
VI
3
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA III
29
34
52
C067002
INŠPEKTOR
VII/2
1
INŠPEKTOR I
41
48
53
C067002
INŠPEKTOR
VII/2
2
INŠPEKTOR II
40
45
54
C067002
INŠPEKTOR
VII/2
3
INŠPEKTOR III
38
43
55
C067003
INŠPEKTOR SVETNIK
VII/2
1
INŠPEKTOR VIŠJI SVETNIK
45
52
56
C067003
INŠPEKTOR SVETNIK
VII/2
2
INŠPEKTOR SVETNIK
42
47
57
C067012
LETALSKI NADZORNIK PODSEKRETAR
VII/2
1
LETALSKI NADZORNIK SEKRETAR
45
52
58
C067012
LETALSKI NADZORNIK PODSEKRETAR
VII/2
2
LETALSKI NADZORNIK PODSEKRETAR
42
47
59
C067013
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC I
39
45
60
C067013
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC II
37
42
61
C067013
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC III
35
40
62
C067014
NOTRANJI REVIZOR PODSEKRETAR
VII/2
1
NOTRANJI REVIZOR SEKRETAR
45
52
63
C067014
NOTRANJI REVIZOR PODSEKRETAR
VII/2
2
NOTRANJI REVIZOR PODSEKRETAR
42
47
64
C067015
NOTRANJI REVIZOR SEKRETAR
VII/2
1
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SEKRETAR
48
55
65
C067015
NOTRANJI REVIZOR SEKRETAR
VII/2
2
NOTRANJI REVIZOR SEKRETAR
45
50
66
C067016
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC
VII/1
1
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC I
33
40
67
C067016
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC
VII/1
2
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC II
31
36
68
C067016
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC
VII/1
3
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC III
30
35
69
C067017
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC I
40
46
 
70
C067017
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC II
38
43
71
C067017
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC III
36
41
72
C067018
SVETNIK V UIKS
VII/2
1
PRAVOSODNI POLICIST VIŠJI SVETNIK
45
52
73
C067018
SVETNIK V UIKS
VII/2
2
PRAVOSODNI POLICIST SVETNIK
42
47
74
C067019
INŠPEKTOR V UIKS
VII/1
1
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC I
34
41
75
C067019
INŠPEKTOR V 
UIKS
VII/1
2
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC II
32
37
76
C067019
INŠPEKTOR V 
UIKS
VII/1
3
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC III
31
36
77
C067020
INŠPEKTOR 
OPERATIVNI VODJA V 
UIKS
VII/1
1
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC OPERATIVNI VODJA I
35
42
78
C067020
INŠPEKTOR 
OPERATIVNI VODJA V 
UIKS
VII/1
2
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC OPERATIVNI VODJA II
33
38
79
C067020
INŠPEKTOR 
OPERATIVNI VODJA V 
UIKS
VII/1
3
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC OPERATIVNI VODJA III
32
37
80
C067021
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS
VII/2
1
PRAVOSODNI POLICIST VIŠJI SVETOVALEC I
41
47
81
C067021
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS
VII/2
2
PRAVOSODNI POLICIST VIŠJI SVETOVALEC II
39
44
82
C067021
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS
VII/2
3
PRAVOSODNI POLICIST VIŠJI SVETOVALEC III
37
42
83
C067022
PREISKOVALEC LET.NESR.IN INCID. PODSEKRETAR
VII/2
1
PREISKOVALEC LET.NESR.IN INCID. PODSEKRETAR
42
52
84
C067023
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA PODSEKRETAR
VII/2
1
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SEKRETAR
45
52
85
C067023
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA PODSEKRETAR
VII/2
2
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA PODSEKRETAR
42
47
86
C067024
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC
VII/1
1
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC I
34
41
87
C067024
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC
VII/1
2
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC II
32
37
88
C067024
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC
VII/1
3
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC III
31
36
89
C067025
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC I
39
45
90
C067025
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC II
37
42
91
C067025
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC III
35
40
92
C067026
PRISTANIŠKI KAPITAN PODSEKRETAR
VII/2
1
PRISTANIŠKI KAPITAN SEKRETAR
45
52
93
C067026
PRISTANIŠKI KAPITAN PODSEKRETAR
VII/2
2
PRISTANIŠKI KAPITAN PODSEKRETAR
42
47
94
C067029
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
1
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC I
39
45
95
C067029
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
2
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC II
37
42
96
C067029
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
VII/2
3
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC III
35
40
«. 
V osmem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
C077001
DIPLOMAT 1. RANGA
VII/2
1
POOBLAŠČENI MINISTER
45
52
2
C077001
DIPLOMAT 1. RANGA
VII/2
2
MINISTER SVETOVALEC
42
47
3
C077002
DIPLOMAT 2. RANGA
VII/2
1
PRVI SVETOVALEC
41
47
4
C077002
DIPLOMAT 2. RANGA
VII/2
2
SVETOVALEC
39
44
5
C077002
DIPLOMAT 2. RANGA
VII/2
3
I. SEKRETAR
37
42
6
C077003
DIPLOMAT 3. RANGA
VII/2
1
II. SEKRETAR
34
41
7
C077003
DIPLOMAT 3. RANGA
VII/2
2
III. SEKRETAR
32
37
8
C077003
DIPLOMAT 3. RANGA
VII/2
3
ATAŠE
31
36
9
C077004
VELEPOSLANIK
VII/2
1
VELEPOSLANIK I
48
55
10
C077004
VELEPOSLANIK
VII/2
2
VELEPOSLANIK
45
50
«.
3. člen 
(določitev plačnih razredov delovnih mest plačne skupine J) 
V prvem odstavku 15. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
J013001
KNJIŽNIČAR III
III
0
11
21
2
J014002
KNJIŽNIČAR IV
IV
0
15
25
3
J015001
ANALITIK V
V
0
19
29
4
J015002
BLAGAJNIK V
V
0
19
29
5
J015003
CARINSKI SODELAVEC V
V
0
20
30
6
J015004
DEVIZNI SODELAVEC V
V
0
16
26
7
J015008
FINANČNIK V
V
0
20
30
8
J015010
GRADBENI TEHNIK V
V
0
20
30
9
J015011
KADROVIK V
V
0
20
30
10
J015012
KEMIJSKI TEHNIK V
V
0
20
30
11
J015013
KNJIGOVODJA V
V
0
20
30
12
J015014
KNJIŽNIČAR V
V
0
20
30
13
J015015
KODIFICER V
V
0
19
29
14
J015017
KOORDINATOR V
V
0
19
29
15
J015018
METROLOG V
V
0
19
29
16
J015020
OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE V
V
0
23
33
17
J015021
OPERATIVEC V
V
0
19
29
18
J015023
PIROTEHNIK NUS V
V
0
24
34
19
J015024
PIROTEHNIK OROŽAR V
V
0
20
30
20
J015025
PIROTEHNIK V
V
0
21
31
21
J015026
PROGRAMER APLIKACIJ V
V
0
22
32
22
J015028
RAČUNOVODJA V
V
0
20
30
23
J015029
SALDAKONTIST V
V
0
18
28
24
J015032
SISTEMSKI ADMINISTRATOR V
V
0
20
30
25
J015039
STROKOVNI SODELAVEC V
V
0
19
29
26
J015070
VARSTVENIK OBALNEGA MORJA V
V
0
21
31
27
J016001
ANALITIK VI
VI
0
23
33
28
J016002
BLAGAJNIK VI
VI
0
23
33
29
J016003
ČLAN IZPITNE KOMISIJE VI
VI
0
23
33
30
J016004
DEVIZNI SODELAVEC VI
VI
0
22
32
31
J016005
FINANČNIK VI
VI
0
24
34
32
J016089
DELOVNI INŠTRUKTOR UIKS VI
VI
0
25
35
33
J016010
INŽENIR LETALSKIH TELEKOMUNIKACIJ VI
VI
0
24
34
34
J016013
KADROVIK VI
VI
0
23
33
35
J016014
KNJIGOVODJA VI
VI
0
23
33
36
J016015
KNJIŽNIČAR VI
VI
0
23
33
37
J016016
KODIFICER VI
VI
0
23
33
38
J016017
KOMERCIALIST VI
VI
0
23
33
39
J016018
KOORDINATOR VI
VI
0
23
33
40
J016020
OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE VI
VI
0
25
35
41
J016021
OPERATER VI
VI
0
24
34
42
J016022
OPERATIVEC VI
VI
0
23
33
43
J016023
ORGANIZATOR DELA VI
VI
0
23
33
44
J016024
PRAVNIK VI
VI
0
23
33
45
J016025
PROGRAMER APLIKACIJ VI
VI
0
25
35
46
J016027
RAČUNOVODJA VI
VI
0
25
35
47
J016029
SALDAKONTIST VI
VI
0
23
33
48
J016031
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VI
VI
0
24
34
49
J016038
STROKOVNI SODELAVEC VI
VI
0
23
33
50
J016039
VARNOSTNI INŽENIR VI
VI
0
25
35
51
J017003
ANALITIK VII/1
VII/1
0
29
39
52
J017004
ANALITIK VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
53
J017005
ANALITIK VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
54
J017007
ARHITEKT VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
55
J017008
ARHITEKT VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
56
J017009
ARHITEKT VII/2 (III)
VII/2
0
31
41
57
J017011
ČLAN IZPITNE KOMISIJE VII/2
VII/2
0
31
41
58
J017016
FINANČNIK VII/1
VII/1
0
30
40
59
J017017
FINANČNIK VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
60
J017018
FINANČNIK VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
61
J017022
GRADBENI NADZORNIK VII/1
VII/1
0
30
40
62
J017023
GRADBENI NADZORNIK VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
63
J017024
GRADBENI NADZORNIK VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
64
J017025
INFORMATIK VII/1
VII/1
0
30
40
65
J017026
INFORMATIK VII/2
VII/2
0
32
42
66
J017027
INŽENIR INFORMACIJSKIH SISTEMOV VII/2
VII/2
0
34
44
67
J017033
INŽENIR VII/2
VII/2
0
32
42
68
J017036
KADROVIK VII/1
VII/1
0
30
40
69
J017037
KADROVIK VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
70
J017039
KEMIJSKI INŽENIR VII/2
VII/2
0
32
42
71
J017040
KNJIGOVODJA VII/1
VII/1
0
29
39
72
J017041
KNJIGOVODJA VII/2
VII/2
0
35
45
73
J017044
KODIFICER VII/1
VII/1
0
30
40
74
J017045
KODIFICER VII/2
VII/2
0
35
45
75
J017050
KOORDINATOR VII/1
VII/1
0
30
40
76
J017051
KOORDINATOR VII/2
VII/2
0
35
45
77
J017059
OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE VII/1
VII/1
0
30
40
78
J017060
OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE VII/2
VII/2
0
35
45
79
J017061
OPERATIVEC VII/1
VII/1
0
30
40
80
J017062
OPERATIVEC VII/2
VII/2
0
35
45
81
J017066
PEDAGOG ANDRAGOG VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
82
J017067
PEDAGOG ANDRAGOG VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
83
J017068
PEDAGOG ANDRAGOG VII/2 (III)
VII/2
0
31
41
84
J017073
PRAVNIK VII/1
VII/1
0
30
40
85
J017074
PRAVNIK VII/2
VII/2
0
34
44
86
J017075
PREVAJALEC VII/1
VII/1
0
30
40
87
J017076
PREVAJALEC VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
88
J017077
PREVAJALEC VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
89
J017079
PROGRAMER APLIKACIJ VII/1
VII/1
0
30
40
90
J017080
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
91
J017081
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
92
J017083
PROTOKOLARNI USLUŽBENEC VII/1
VII/1
0
30
40
93
J017084
PROTOKOLARNI USLUŽBENEC VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
94
J017085
PROTOKOLARNI USLUŽBENEC VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
95
J017086
PSIHOLOG VII/2
VII/2
0
32
42
96
J017087
PUBLICIST VII/1
VII/1
0
30
40
97
J017088
PUBLICIST VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
98
J017089
PUBLICIST VII/2 (II)
VII/2
0
33
43
99
J017091
RAČUNOVODJA VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
100
J017092
RAČUNOVODJA VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
101
J017093
RAČUNOVODJA VII/2 (III)
VII/2
0
31
41
102
J017094
RAZVOJNI INŽENIR VII/1
VII/1
0
30
40
103
J017095
RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
104
J017096
RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
105
J017097
RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (III)
VII/2
0
34
44
106
J017099
SALDAKONTIST VII/1
VII/1
0
28
38
107
J017112
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1
VII/1
0
30
40
108
J017113
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
109
J017115
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
110
J017122
SOCIALNI DELAVEC VII/2
VII/2
0
32
42
111
J017133
STROKOVNI SODELAVEC – OBRAČUN IN STATISTIKA ZDRAVSTVENIH STORITEV VII/1
VII/1
0
30
40
112
J017135
STROKOVNI SODELAVEC VII/1
VII/1
0
30
40
113
J017136
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
114
J017137
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
115
J017141
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1
VII/1
0
30
40
116
J017150
TEHNIČNI UREDNIK VII/2
VII/2
0
31
41
117
J017151
TERMINOLOG VII/1
VII/1
0
30
40
118
J017152
TERMINOLOG VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
119
J017153
TERMINOLOG VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
120
J017154
UPRAVITELJ OBRAMBNIH NAČRTOV VII/2
VII/2
0
31
41
121
J017155
UREDNIK VII/2
VII/2
0
31
41
122
J017156
VARNOSTNI INŽENIR VII/1
VII/1
0
30
40
123
J017158
VARNOSTNI INŽENIR VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
124
J017159
VARNOSTNI INŽENIR VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
125
J017174
ŽIVILSKI TEHNOLOG VII/2
VII/2
0
32
42
126
J023004
STROJEPISKA III
III
0
15
25
127
J024002
ADMINISTRATOR IV (II)
IV
0
15
25
128
J024003
KURIR IV
IV
0
15
25
129
J024004
ODPRAVNIK POŠILJK IV
IV
0
15
25
130
J024005
STROJEPISKA IV
IV
0
17
27
131
J025001
ADMINISTRATIVNI ATAŠE V
V
0
21
31
132
J025002
ADMINISTRATOR V
V
0
20
30
133
J025003
ARHIVAR V
V
0
19
29
134
J025004
ARHIVSKO FOTOGRAFSKI TEHNIK V
V
0
20
30
135
J025005
DOKUMENTALIST V
V
0
18
28
136
J025011
POSLOVNI SEKRETAR V (II)
V
0
20
30
137
J025013
SODNI ZAPISNIKAR V
V
0
21
31
138
J025014
SODNI ZAPISNIKAR V-I
V
0
22
32
139
J025015
TAJNICA DIREKTORJA V
V
0
20
30
140
J025016
TAJNICA DIREKTORJA V (I)
V
0
21
31
141
J025017
TAJNICA FUNKCIONARJA V
V
0
22
32
142
J025018
TAJNICA FUNKCIONARJA V (I)
V
0
23
33
143
J025019
TAJNICA V
V
0
18
28
144
J025020
VPISNIČAR V PRAVOSODNEM ORGANU V
V
0
20
30
145
J025021
ZAPISNIKAR V PRAVOSODNEM ORGANU V
V
0
20
30
146
J025022
ZAPISNIKAR V PRAVOSODNEM ORGANU V (I)
V
0
21
31
147
J026001
ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI
VI
0
24
34
148
J026002
ADMINISTRATOR VI
VI
0
23
33
149
J026003
DOKUMENTALIST VI
VI
0
23
33
150
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI
VI
0
23
33
151
J027001
DOKUMENTALIST VII/1
VII/1
0
27
37
152
J027002
DOKUMENTALIST VII/2
VII/2
0
32
42
153
J027003
KORESPONDENT ATAŠE VII
VII/2
0
31
41
154
J027004
NADZORNIK OBDELAVE PODATKOV JAVNIH PLAČIL VII/2
VII/2
0
31
41
155
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
27
37
156
J027006
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
0
32
42
157
J031001
ČISTILKA I
I
0
11
21
158
J032001
ČISTILKA II
II
0
11
21
159
J032007
KOMUNALNI DELAVEC II
II
0
11
21
160
J032013
PERICA II
II
0
12
22
161
J032014
POMOŽNI DELAVEC II
II
0
11
21
162
J033007
KOMUNALNI DELAVEC III
III
0
12
22
163
J033008
KUHINJSKI POMOČNIK III
III
0
14
24
164
J033009
KURIR III
III
0
14
24
165
J033014
RECEPTOR III
III
0
15
25
166
J033018
SKLADIŠČNI DELAVEC III
III
0
13
23
167
J033022
TEHNIČNI MANIPULANT III
III
0
13
23
168
J033023
TELEFONIST III
III
0
13
23
169
J033027
VRATAR III
III
0
13
23
170
J033028
VZDRŽEVALEC III
III
0
14
24
171
J034001
AVTOKLEPAR IV
IV
0
17
27
172
J034002
AVTOMEHANIK IV
IV
0
17
27
173
J034008
EKONOM IV
IV
0
16
26
174
J034010
ELEKTROINŠTALATER IV
IV
0
17
27
175
J034011
ELEKTROMEHANIK IV
IV
0
17
27
176
J034016
GLAVNI KURJAČ IV
IV
0
15
25
177
J034020
HIŠNIK IV
IV
0
17
27
178
J034022
INŠTALATER IV
IV
0
17
27
179
J034026
KNJIGOVEZ IV
IV
0
16
26
180
J034028
KOPIST MONTAŽER IV
IV
0
16
26
181
J034030
KUHAR IV
IV
0
17
27
182
J034031
KURJAČ IV
IV
0
15
25
183
J034033
LAKIREC IV
IV
0
17
27
184
J034034
LIVAR IV
IV
0
17
27
185
J034037
MESAR IV
IV
0
17
27
186
J034038
MIZAR IV
IV
0
17
27
187
J034042
NATAKAR IV
IV
0
17
27
188
J034046
ORODJAR IV
IV
0
17
27
189
J034050
PLESKAR IV
IV
0
17
27
190
J034051
POMOČNIK PRAVOSODNEGA 
POLICISTA IV
IV
0
18
28
191
J034054
RECEPTOR IV
IV
0
16
26
192
J034059
SERVISER IV
IV
0
17
27
193
J034060
SKLADIŠČNIK IV
IV
0
17
27
194
J034061
SLAŠČIČAR IV
IV
0
17
27
195
J034062
SNEMALEC FOTOGRAF IV
IV
0
17
27
196
J034069
STRUGAR IV
IV
0
17
27
197
J034070
ŠIVILJA IV
IV
0
17
27
198
J034076
TEHNIČNI RISAR IV
IV
0
17
27
199
J034079
TELEFONIST INFORMATOR IV
IV
0
15
25
200
J034080
TESAR IV
IV
0
17
27
201
J034081
TISKAR IV
IV
0
17
27
202
J034082
TRAKTORIST STROJNIK IV
IV
0
17
27
203
J034083
VARILEC IV
IV
0
17
27
204
J034087
VOZNIK FUNKCIONARJA IV
IV
0
19
29
205
J034089
VOZNIK IV
IV
0
15
25
206
J034091
VOZNIK ZA PROTOKOLARNE PREVOZE IV
IV
0
17
27
207
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II)
IV
0
16
26
208
J034097
ZIDAR IV
IV
0
17
27
209
J034124
VZDRŽEVALEC 
ZA SPECIALNA VOZILA IV
IV
0
18
28
210
J034121
OROŽAR IV
IV
0
19
29
211
J034122
SKLADIŠČNIK SIMES IV
IV
0
19
29
212
J034123
ORODJAR-OROŽAR IV
IV
0
18
28
213
J035002
AVDIO VIDEO TEHNIK V
V
0
18
28
214
J035005
DELOVNI INŠTRUKTOR (UIKS) V
V
0
23
33
215
J035006
DELOVNI INŠTRUKTOR V
V
0
23
33
216
J035007
DELOVODJA V
V
0
23
33
217
J035010
EKONOM V
V
0
19
29
218
J035011
ELEKTROTEHNIK/ELEKTRONIK V
V
0
18
28
219
J035014
FOTOGRAF V
V
0
18
28
220
J035016
GLAVNI KUHAR V
V
0
21
31
221
J035021
GOSTINSKI TEHNIK V
V
0
19
29
222
J035022
GRAFIČNI OBLIKOVALEC V
V
0
18
28
223
J035023
GRAFIČNI TEHNIK V
V
0
19
29
224
J035025
HIŠNIK V
V
0
19
29
225
J035026
INŠTRUKTOR (UIKS) V
V
0
23
33
226
J035028
KMETIJSKI TEHNIK V
V
0
20
30
227
J035029
KNJIGOVEZ V
V
0
18
28
228
J035032
KOPIST MONTAŽER V
V
0
18
28
229
J035033
KOPIST V
V
0
16
26
230
J035034
KOREKTOR V
V
0
17
27
231
J035035
KUHAR V
V
0
19
29
232
J035037
LABORANT V
V
0
19
29
233
J035038
LETALSKI MEHANIK V
V
0
18
28
234
J035041
MONTAŽER V
V
0
18
28
235
J035045
OPERATER V
V
0
20
30
236
J035046
ORODJAR V
V
0
19
29
237
J035051
POŽARNI REFERENT V
V
0
20
30
238
J035056
RECEPTOR V
V
0
18
28
239
J035059
SKLADIŠČNIK V
V
0
19
29
240
J035061
SNEMALEC V
V
0
18
28
241
J035069
TEHNIK V
V
0
19
29
242
J035073
UPRAVLJALEC SISTEMA V
V
0
19
29
243
J035074
UPRAVNIK V
V
0
18
28
244
J035076
VARILNI TEHNIK V
V
0
19
29
245
J035077
VARNOSTNIK V
V
0
19
29
246
J035081
VIDEO TEHNIK REALIZATOR V
V
0
18
28
247
J035084
VOZNIK FUNKCIONARJA V
V
0
20
30
248
J035085
VOZNIK V
V
0
18
28
249
J035086
VOZNIK ZA PROTOKOLARNE REVOZE V
V
0
19
29
250
J035087
VRTNARSKI TEHNIK V (I)
V
0
18
28
251
J035092
VZDRŽEVALEC V (I)
V
0
18
28
252
J035133
VZDRŽEVALEC ZA SPECIALNA VOZILA V
V
0
20
30
253
J035134
OROŽAR V
V
0
21
31
254
J035135
SKLADIŠČNIK SIMES V
V
0
20
30
255
J036001
AVDIO VIDEO TEHNIK VI
VI
0
23
33
256
J036002
EKONOM VI
VI
0
23
33
257
J036037
INŠTRUKTOR UIKS VI
VI
0
25
35
258
J036008
KNJIGOVEZ VI
VI
0
24
34
259
J036010
NADZORNIK TELEKOMUNIKACIJ VI
VI
0
22
32
260
J036016
SNEMALEC MONTAŽER VI
VI
0
23
33
261
J036019
TEHNOLOG VI
VI
0
23
33
262
J036020
UPRAVNIK VI
VI
0
23
33
263
J036021
VARNOSTNIK VI
VI
0
23
33
264
J036022
VIDEO TEHNIK REALIZATOR VI
VI
0
23
33
265
J037001
KNJIGOVEZ VII/1
VII/1
0
27
37
266
J037002
KNJIGOVEZ VII/2
VII/2
0
32
42
267
J037004
TEHNOLOG VII/1
VII/1
0
29
39
268
J037005
UPRAVNIK GOZDOV VII/1
VII/1
0
30
40
269
J037006
UPRAVNIK GOZDOV VII/2
VII/2
0
35
45
270
J017322
VARSTVENIK OBALNEGA MORJA VII/1
VII/1
0
30
40
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega aneksa.
5. člen 
(pridobitev pravice do izplačila višje plače) 
(1) Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem aneksom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo tega aneksa postopno, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja in
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja.
(2) Javnemu uslužbencu, ki se po uveljavitvi tega aneksa zaposli v javnem sektorju, se določi plačni razred za določitev plače glede na uvrstitev delovnega mesta v plačni razred skladno z rokom iz prejšnjega odstavka, ki je določen za izplačilo plačnega razreda povišanja.
(3) Javni uslužbenci, ki se premestijo na novo delovno mesto Varstvenik obalnega morja VII/1, šifra J017322, pridobijo plačni razred iz tabele iz 3. člena tega aneksa v istih rokih, kot so določeni za delovno mesto Svetovalca, šifra C027005, v nazivu Svetovalec III.
6. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-787/2018/2
Ljubljana, dne 3. decembra 2018
EVA 2017-3130-0055
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Rudi Medved l.r.
Minister 
za javno upravo 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV 
SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister 
za finance 
SINDIKAT VETERINARJEV 
SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič l.r.
Andreja Katič l.r.
Ministrica 
za pravosodje
POLICIJSKI SINDIKAT 
SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik l.r.
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE 
Tomaž Virnik 
NI PODPISAL 
SINDIKAT SLOVENSKIH 
DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
SINDIKAT MINISTRSTVA 
ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT POLICISTOV 
SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš 
NI PODPISAL 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
mag. Darko Žlebnik l.r.
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangeš 
NI PODPISAL 
SINDIKAT KAPITANIJE 
SLOVENIJE 
Aleš Rotar l.r.
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh l.r.
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit l.r.
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 10101-4/2008-11 o tem, da je Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 32/4.

AAA Zlata odličnost