Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3760. Odločba o soglasju k čistopisu Akta o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA V OBJEMU SKUPNOSTI KIDRIČEVO, USTANOVA ZA POMOČ OSEBAM IZ RANLJIVIH SKUPIN OBČINE KIDRIČEVO, stran 11924.

  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3., 12. in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), v upravni zadevi izdaje soglasja k čistopisu Akta o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA V OBJEMU SKUPNOSTI KIDRIČEVO, USTANOVA ZA POMOČ OSEBAM IZ RANLJIVIH SKUPIN OBČINE KIDRIČEVO, s sedežem v Kidričevem, naslednjo
O D L O Č B O 
1. S to odločbo se daje soglasje k čistopisu Akta o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA V OBJEMU SKUPNOSTI KIDRIČEVO, USTANOVA ZA POMOČ OSEBAM IZ RANLJIVIH SKUPIN OBČINE KIDRIČEVO, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. 1032/18 z dne 17. 9. 2018 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 17. 9. 2018, pri notarju Šoemen Andreju, Trstenjakova ulica 5, 2250 Ptuj, s katerim se spremeni namen ustanove in se ta glasi: »Namen ustanove je dobrodelen in je ustanovljena za nedoločen čas. Svoj dobrodelni namen bo ustanova uresničevala z izboljšanjem kvalitete življenja osebam s posebnimi potrebami, s težavami v razvojnem in zdravstvenem stanju (duševno/fizično) ter socialno ogroženim družinam in posameznikom, vse na način, da bo sofinancirala različne programe strokovnih obravnav, aktivnosti in storitev, ki jih ponujajo in izvajajo lokalne nevladne organizacije (NVO) in druge lokalne neprofitne organizacije, kakor tudi z lastnim nepodrednim izvajanjem humanitarnih aktivnosti in dejavnosti v različnih oblikah neposredne pomoči osebam s posebnimi potrebami, težavami v razvojnem in zdravstvenem stanju, socialno ogroženim družinam in/ali posameznikom ipd. kategorijam. Izpolnjevanje svojega namena bo ustanova zgotavljala tako, da bo ustvarjala ustrezno finančno in strokovno okolje in pri tem k sodelovanju spodbujala in povezovala različne akterje:
– lokalno samoupravo
– akterje iz sektorja gospodarstva
– nevladni sektor
– fizične osebe«.
2. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-10/2014/16
Ljubljana, dne 16. novembra 2018
EVA 2018-2611-0064
mag. Ksenija Klampfer l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost