Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3741. Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah v svete krajevnih skupnosti 18. novembra 2018, stran 11774.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 – v nadaljevanju ZLV) je Občinska volilna komisija Občine Vipava sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah v svete krajevnih skupnosti 18. novembra 2018 
Občinska volilna komisija Občine Vipava je na svoji seji dne 22. 11. 2018, ob 16.30 uri, na podlagi glasovanja na rednih lokalnih volitvah 2018, ki so bile dne 18. 11. 2018, ugotovila izid volitev v svete krajevne skupnosti v Občini Vipava.
IZID GLASOVANJA ZA SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
V volilne imenike na območju Občine Vipava je bilo vpisanih 4.561 volivcev.
Na volitvah v svete krajevne skupnosti je glasovalo 3.170 volivcev. Število oddanih glasov je bilo 3.169. Ena glasovnica ni bila oddana. Neveljavnih glasovnic je bilo 103, veljavnih 3.066.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v posamezne svete krajevne skupnosti izvoljeni naslednji kandidati.
V Svet krajevne skupnosti ERZELJ so bili izvoljeni:
št.
Ime in priimek izvoljenega člana
Naslov stalnega prebivališča
št. glasov
1.
Aleš Kobal
Erzelj 32, Vipava
49
2.
Andrej Gec
Erzelj 10a, Vipava
44
3.
Vesna Jazbec
Erzelj 6, Vipava
44
4.
Peter Vidmar
Erzelj 34, Vipava
42
5.
Mitja Turk
Erzelj 7, Vipava
42
6.
Tjaša Kobal
Erzelj 25, Vipava
42
7.
Maja Turk
Erzelj 3a, Vipava
41
V Svet krajevne skupnosti GOČE so bili izvoljeni:
št.
Ime in priimek izvoljenega člana
Naslov stalnega prebivališča
št. glasov
1.
Karla Ferjančič
Goče 43, Vipava
83
2.
Anja Godnič
Goče 16, Vipava
82
3.
Miha Povh
Goče 1c, Vipava
76
4.
Kristina Mohorčič
Goče 25, Vipava
75
5.
Marko Ceket
Goče 55b, Vipava
71
6.
Božo Fajdiga
Goče 4a, Vipava
69
7.
Aleš Vidrih
Goče 51, Vipava
69
V Svet krajevne skupnosti GRADIŠČE PRI VIPAVI so bili izvoljeni:
št.
Ime in priimek izvoljenega člana
Naslov stalnega prebivališča
št. glasov
1.
Darjo Marc
Gradišče pri Vipavi 36, Vipava
117
2.
Miloš Marc
Gradišče pri Vipavi 36a, Vipava
111
3.
Sonja Jerkič
Gradišče pri Vipavi 34c, Vipava
106
4.
Snežana Marc
Gradišče pri Vipavi 36a, Vipava
91
5.
Matej Leban
Gradišče pri Vipavi 22b, Vipava
85
6.
Nejc Marc
Gradišče pri Vipavi 36a, Vipava
83
7.
Peter Jež
Gradišče pri Vipavi 28, Vipava
77
V Svet krajevne skupnosti LOZICE so bili izvoljeni:
št.
Ime in priimek izvoljenega člana
Naslov stalnega prebivališča
št. glasov
1.
Primož Nabergoj
Podgrič 7, Podnanos
106
2.
Suzana Žvokelj Ferjančič
Lozice 31, Podnanos
103
3.
Matjaž Vrtič
Lozice 12a, Podnanos
100
4.
Zdravko Bratož
Podgrič 15, Podnanos
99
5.
Tina Bizjak
Lozice 24d, Podnanos
96
6.
Tanja Batagelj
Podgrič 1a, Podnanos
95
V Svet krajevne skupnosti LOŽE so bili izvoljeni:
št.
Ime in priimek izvoljenega člana
Naslov stalnega prebivališča
št. glasov
1.
Melita Dolenc
Lože 13a, Vipava
100
2.
Janez Kodelja
Lože 36, Vipava
75
3.
David Mohorčič
Lože 47, Vipava
72
4.
Dragica Ukmar Kodelja
Lože 31, Vipava
71
5.
Ana Lulik
Lože 31a, Vipava
70
6.
David Renar
Lože 51, Vipava
69
7.
Jožef Rehar
Lože 9a, Vipava
68
V Svet krajevne skupnosti MANČE so bili izvoljeni:
št.
Ime in priimek izvoljenega člana
Naslov stalnega prebivališča
št. glasov
1.
Borut Furlan
Manče 19a, Vipava
61
2.
Alojzij Adamič
Manče 20a, Vipava
58
3.
Blaž Šček
Manče 4a, Vipava
56
4.
Jožef Škerjanec
Manče 12, Vipava
45
5.
Ana Škerjanec 
Manče 19d, Vipava
44
6.
Petra Pilih Žorž
Manče 26, Vipava
42
7.
Aljaž Uršič
Manče 2c, Vipava
39
V Svet krajevne skupnosti PODNANOS so bili izvoljeni:
št.
Ime in priimek izvoljenega člana
Naslov stalnega prebivališča
št. glasov
1.
Darko Rosa
Podnanos 43, Podnanos
209
2.
Žan Božič
Hrašče 12a, Podnanos
187
3.
Matjaž Furlan
Podbreg 23, Podnanos
183
4.
Teja Černigoj
Podbreg 18a, Podnanos
171
5.
Franc Kopatin
Podnanos 70, Podnanos
158
V Krajevni skupnosti Podnanos se voli 7 članov sveta krajevne skupnosti. Predlaganih in izvoljenih je bilo 5 kandidatov. Zaradi tega svet krajevne skupnosti na svoji prvi seji ne bo mogel potrditi vseh mandatov, ker na rednih volitvah ni bilo dovolj predlaganih kandidatov in zato niso bili izvoljeni vsi člani sveta. Občinska volilna komisija je na podlagi 95. člena v povezavi s 114. členom ZLV razpisala ponovne volitve za dva člana v svet Krajevne skupnosti Podnanos. Ponovne volitve se opravijo 2. decembra 2018.
V Svet krajevne skupnosti PODRAGA so bili izvoljeni:
št.
Ime in priimek izvoljenega člana
Naslov stalnega prebivališča
št. glasov
1.
Aleš Žgur
Podraga 68a, Podnanos
160
2.
Tomaž Fabčič
Podraga 52, Podnanos
157
3.
Marjana Furlan
Podraga 84, Podnanos
150
4.
Valter Likar
Podraga 88d, Podnanos
148
5.
Ljuba Janežič
Podraga 4, Podnanos
144
6.
Barbara Rener
Podraga 23b, Podnanos
144
7.
Valentin Bratina
Podraga 11, Podnanos
126
V Svet krajevne skupnosti SLAP so bili izvoljeni:
št.
Ime in priimek izvoljenega člana
Naslov stalnega prebivališča
št. glasov
1.
Jurij Trošt
Slap 72, Vipava
164
2.
Uroš Marc
Slap 3h, Vipava
157
3.
Tina Žorž
Slap 15, Vipava
154
4.
Mitja Volk
Slap 4c, Vipava
141
5.
Anja Žorž
Slap 29, Vipava
140
6.
Alojz Ambrožič
Slap 89, Vipava
135
7.
Andreja Nagode
Slap 2a, Vipava
125
V Svet krajevne skupnosti VIPAVA so bili izvoljeni:
št.
Ime in priimek izvoljenega člana
Naslov stalnega prebivališča
št. glasov
VOLILNA ENOTA 1
1.
Peter Skapin
Na Produ 12, Vipava
256
2.
Mirjam Goričan Štimec
Ob Beli 2, Vipava
209
3.
Marija Černigoj
Pod gradom 3, Vipava
173
VOLILNA ENOTA 2
4.
Helena Premrl
Glavni trg 4, Vipava
204
5.
Franc Ferjančič
Zemono 2, Vipava
178
6.
Mirjam Klemše
Cesta 18. aprila 7, Vipava
163
VOLILNA ENOTA 3
7.
Marko Rondič
Goriška cesta 6a, Vipava
217
8.
Magdalena Fučko
Kociančičeva 13, Vipava
172
9.
Anton Goričan
Gregorčičeva 9, Vipava
131
V Svet krajevne skupnosti VRHPOLJE so bili izvoljeni:
št.
Ime in priimek izvoljenega člana
Naslov stalnega prebivališča
št. glasov
VOLILNA ENOTA 1
1.
Branka Tomažič
Vrhpolje 61, Vipava
235
2.
Janko Rovan
Vrhpolje 108, Vipava
234
3.
Gregor Raspor
Vrhpolje 92, Vipava
213
4.
Matej Božič
Vrhpolje 11, Vipava
184
VOLILNA ENOTA 2
5.
Marko Žgavc
Duplje 41, Vipava
113
6.
Elena Samec
Duplje 13a, Vipava
85
VOLILNA ENOTA 3
7.
Rudolf Čoha
Sanabor 1a, Vipava
39
Št. 0410-0008/2018-2
Vipava, dne 22. novembra 2018
Predsednik občinske volilne komisije 
Marjan Stopar l.r.

AAA Zlata odličnost