Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3740. Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 18. novembra 2018, stran 11771.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 – v nadaljevanju ZLV) je Občinska volilna komisija Občine Vipava sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 18. novembra 2018 
Občinska volilna komisija Občine Vipava je na svoji seji dne 22. 11. 2018 ob 16.30 uri, na podlagi glasovanja na rednih lokalnih volitvah 2018, ki so bile dne 18. 11. 2018, ugotovila izid volitev za župana in članov občinskega sveta v Občini Vipava.
1. IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA
V volilne imenike na območju Občine Vipava je bilo vpisanih 4.561 volivcev.
Na volitvah župana je glasovalo 3.170 volivcev. Število oddanih glasov je bilo 3.169. Ena glasovnica ni bila oddana. Neveljavnih glasovnic je bilo 35, veljavnih 3.134. Procent udeležbe v občini je bil 69,5 %.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1.
Jožko Andlovic
253
8.07
2.
Nataša Nardin
128
4.08
3.
Goran Kodelja
2170
69.24
4.
Ivan Princes
583
18.60
SKUPAJ
3134
100
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana Občine Vipava izvoljen Goran Kodelja, roj. 17. 5. 1963, s stalnim prebivališčem Cesta 18. aprila 6, 5271 Vipava, univ. dipl. ekonomist, ker je dobil večino veljavnih glasov.
2. IZID GLASOVANJA ZA OBČINSKI SVET
Od 4.561 volilnih upravičencev v Občini Vipava je na volitvah članov občinskega sveta glasovalo 3.170 volivcev. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je bilo 75 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 3.095 glasovnic.
Na podlagi 15. člena ZLV je bilo v vseh treh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 6 mandatov. Od tega v volilni enoti 1 – trije (3) mandati: 2 mandata Listi Gorana Kodelje, 1 mandat stranki Nova Slovenija – Krščanski demokrati. V volilni enoti 2 – dva (2) mandata: 1 mandat Listi Gorana Kodelje in 1 mandat stranki Slovenska demokratska stranka – SDS. V volilni enoti 3 – en (1) mandat Listi Gorana Kodelje.
V skladu s 16. členom ZLV so se ostali mandati razdelili na ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v vseh treh volilnih enotah. V volilni enot 1 so tako ostale mandate dobili: 1 mandat Slovenska demokratska stranka – SDS, 1 mandat Lista Gorana Kodelje in 1 mandat stranka Nova Slovenija – Krščanski demokrati.
V volilni enoti 2 pa: 1 mandat stranka Nova Slovenija – Krščanski demokrati, 1 mandat Socialni demokrati, 1 mandat Lista Gorana Kodelje in 1 mandat Lista Ivana Princesa za trajni razvoj.
V volilni enoti 3 so ostale mandate dobili: 1 mandat Lista Ivana Princesa za trajni razvoj, 1 mandat Zveza za Primorsko, 1 mandat Slovenska demokratska stranka – SDS in 1 mandat SLS.
Posamezne liste so v občini dobile naslednje število glasov:
Zap. št.
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
1.
SLS
167
5,40
2.
Zveza za Primorsko
232
7,50
3.
Stranka modernega centra (SMC)
96
3,10
4.
Nova Slovenija – Krščanski demokrati
432
13,96
5.
Vipavska lista naprej
132
4,26
6.
Socialni demokrati
212
6,85
7.
Levica
73
2,36
8.
Lista Ivana Princesa za trajni razvoj
291
9,40
9.
Lista Gorana Kodelje
879
28,40
10.
Slovenska demokratska stranka – SDS
541
17,48
11.
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
40
1,29
SKUPAJ
3095
100
Posamezne liste so po volilnih enotah dobile naslednje število glasov:
Volilna enota 1
Zap. št.
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
1.
SLS
40
3.38
2.
Zveza za Primorsko
71
6.00
3.
Stranka modernega centra (SMC)
52
4.39
4.
Nova Slovenija – Krščanski demokrati
203
17.15
5.
Vipavska lista naprej
56
4.73
6.
Socialni demokrati
62
5.24
7.
Levica
27
2.28
8.
Lista Ivana Princesa za trajni razvoj
79
6.67
9.
Lista Gorana Kodelje
424
35.81
10.
Slovenska demokratska stranka – SDS
154
13.01
11.
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
16
1.35
SKUPAJ
1184
100
Volilna enota 2
Zap. št.
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
1.
SLS
29
2.57
2.
Zveza za Primorsko
72
6.39
3.
Stranka modernega centra (SMC)
28
2.48
4.
Nova Slovenija – Krščanski demokrati
152
13.49
5.
Vipavska lista naprej
45
3.99
6.
Socialni demokrati
117
10.38
8.
Lista Ivana Princesa za trajni razvoj
107
9.49
9.
Lista Gorana Kodelje
274
24.31
10.
Slovenska demokratska stranka – SDS
286
25.38
11.
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
17
1.51
SKUPAJ
1127
100
Volilna enota 3
Zap. št.
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
1.
SLS
98
12.50
2.
Zveza za Primorsko
89
11.35
3.
Stranka modernega centra (SMC)
16
2.04
4.
Nova Slovenija – Krščanski demokrati
77
9.82
5.
Vipavska lista naprej
31
3.95
6.
Socialni demokrati
33
4.21
7.
Levica
46
5.87
8.
Lista Ivana Princesa za trajni razvoj
105
13.39
9.
Lista Gorana Kodelje
181
23.09
10.
Slovenska demokratska stranka – SDS
101
12.88
11.
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
7
0.89
SKUPAJ
784
100
Posamezne liste so dobile naslednje število mandatov:
Zap. št.
Ime liste
Št. mandatov
1.
SLS
1
2.
Zveza za Primorsko
1
3.
Stranka modernega centra (SMC)
0
4.
Nova Slovenija – Krščanski demokrati
3
5.
Vipavska lista naprej
0
6.
Socialni demokrati
1
7.
Levica
0
8.
Lista Ivana Princesa za trajni razvoj
2
9.
Lista Gorana Kodelje
6
10.
Slovenska demokratska stranka – SDS
3
11.
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
0
SKUPAJ
17
Posamezne liste so v volilnih enotah dobile naslednje število mandatov:
Volilna enota 1
Ime liste
Št. mandatov
1.
Lista Gorana Kodelje
3
2.
Nova Slovenija – Krščanski demokrati
2
3.
Slovenska demokratska stranka – SDS
1
Volilna enota 2
Ime liste
Št. mandatov
1.
Lista Gorana Kodelje
2
2.
Slovenska demokratska stranka – SDS
1
3.
Nova Slovenija – Krščanski demokrati
1
4.
Socialni demokrati
1
5.
Lista Ivana Princesa za trajni razvoj
1
Volilna enota 3
Ime liste
Št. mandatov
1.
Lista Gorana Kodelje
1
2.
Lista Ivana Princesa za trajni razvoj 
1
3.
Slovenska demokratska stranka – SDS
1
4.
SLS
1
5.
Zveza za Primorsko
1
Občinska volilna komisija je ob upoštevanju,
– pravilnega števila preferenčnih glasov za posamezne kandidate na vseh listah kandidatov na vseh voliščih v vseh volilnih enotah (zaradi obstaja dvoma, ki je kazal na morebitno nepravilno štetje preferenčnih glasov, se je zapisnike v tem delu ponovno preverilo, pri treh voliščih št. 003 – OŠ Draga Bajca Vipava, št. 004 – OŠ Vrhpolje in št. 011 – Kulturni dom Janka Premrla Vojka Podnanos, kjer se je za posamezno listo seštevek vseh oddanih veljavnih glasov natančno ujemal s številom oddanih veljavnih preferenčnih glasov kandidatom, se je kot ugotovljeno in pravilno število preferenčnih glasov, upoštevalo število dejansko veljavno oddanih preferenčnih glasov za posameznega kandidata in na podlagi česar je bil opravljen računalniški vnos)
in
– pravila iz drugega odstavka 18. člena ZLV (da so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so bili z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor je število preferenčnih glasov posameznega kandidata preseglo 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo), ugotovila, da so bili v občinski svet izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 1
Zap. št.
Ime in priimek izvoljenega člana OS
Naslov stalnega prebivališča
Ime liste
1.
Jernej Mikuž
Kociančičeva ulica 7, Vipava
Nova Slovenija – Krščanski demokrati
2.
Magda Terčelj
Cesta 18. aprila 7, Vipava
Nova Slovenija – Krščanski demokrati
3.
Goran Kodelja
Cesta 18. aprila 6, Vipava
Lista Gorana Kodelje
4.
Sonja Lukin
Gregorčičeva 19, Vipava
Lista Gorana Kodelje
5.
Marko Rondič
Goriška cesta 6a, Vipava
Lista Gorana Kodelje
6.
Jožko Andlovic
Gradišče pri Vipavi 5, Vipava
Slovenska demokratska stranka – SDS
Volilna enota 2
zap. št.
Ime in priimek izvoljenega člana OS
Naslov stalnega prebivališča
Ime liste
1.
Alojz Durn
Vrhpolje 158, Vipava
Nova Slovenija – Krščanski demokrati
2.
Mitja Lavrenčič
Vrhpolje 44, Vipava
Socialni demokrati
3.
Bogdan Godnič
Goče 16, Vipava
Lista Ivana Princesa za trajni razvoj
4.
Bogdana Počkar
Duplje 15, Vipava
Lista Gorana Kodelje
5.
Marko Hlad
Vrhpolje 106, Vipava
Lista Gorana Kodelje
6.
Anton Lavrenčič
Vrhpolje 1g, Vipava
Slovenska demokratska stranka – SDS
Volilna enota 3
zap. št.
Ime in priimek izvoljenega člana OS
Naslov stalnega prebivališča
Ime liste
1.
Darko Rosa
Podnanos 43, Podnanos
SLS
2.
Marko Nabergoj
Lozice 29, Podnanos
Zveza za Primorsko
3.
Ida Ferjančič 
Podraga 41, Podnanos
Lista Ivana Princesa za trajni razvoj
4.
Stojan Vitežnik
Podbreg 36 b, Podnanos
Lista Gorana Kodelje
5.
Jernej Premrn
Orehovica 16a, Podnanos
Slovenska demokratska stranka – SDS
V občinski svet so bili tako na podlagi preferenčnih glasov v 2 volilni enoti izvoljeni: Marko Hlad in Bogdana Počkar (Lista Gorana Kodelje) ter Alojz Durn (Nova Slovenija – Krščanski demokrati), v 3 volilni enoti pa: Stojan Vitežnik (Lista Gorana Kodelje).
Vse prej navedeno je v celoti in natančno razvidno tudi iz priloženih računalniških izpisov, tako končnih rezultatov glasovanja po VE in listah, upoštevanih količnikov, izpisa števila in razdelitve mandatov, podatkov o številu preferenčnih glasov in seznama izvoljenih kandidatov.
Pri občinski volilni komisiji ni bil vložen noben ugovor, ki ga je sicer možno podati po določilu 98. člena ZLV.
Št. 0410-0008/2018-1
Vipava, dne 22. novembra 2018
Predsednik občinske volilne komisije 
Marjan Stopar l.r.

AAA Zlata odličnost