Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3572. Sklep o spremembi zneskov najnižjih zavarovalnih vsot za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, stran 11258.

  
Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembi zneskov najnižjih zavarovalnih vsot za zavarovanje avtomobilske odgovornosti 
V skladu s sporočilom »Prilagoditev minimalnih vsot kritja, določenih v Direktivi 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti, v skladu z inflacijo« (2018/C 233/01) (UL C št. 233 z dne 4. julija 2018, str. 1) se v Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G):
– v a) točki prvega odstavka 19. člena znesek »5.000.000 eurov« nadomesti z zneskom »5.240.000 eurov«,
– v b) točki prvega odstavka 19. člena znesek »1.000.000 eurov« nadomesti z zneskom »1.050.000 eurov«.
II 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019.
Št. 00712-23/2018
Ljubljana, dne 15. novembra 2018
EVA 2018-1611-0071
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik