Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3560. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2019, stran 11229.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB 1, 110/09 – NPB 1 in 92/12) je občinski svet na 23. redni seji dne 23. 10. 2018 sprejel
S K L E P 
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2019 
1. člen 
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2019.
2. člen 
Primerljiva gradbena cena za m2 neto tlorisne stanovanjske površine za območje Občine Radeče v oktobru 2018 znaša 937,4833 EUR in se med letom valorizira v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga mesečno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
3. člen 
Cena stavbnega zemljišča se določi na 0,7 % od primerljive gradbene cene.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati in uporabljati pa se začne od 1. januarja 2019 dalje.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega Sklepa preneha veljati Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 79/17).
Št. 354–36/2018/2
Radeče, dne 23. oktobra 2018
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun l.r.