Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3553. Obvezna razlaga prve alineje 18. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika, stran 11220.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 24. redni seji dne 3. 10. 2018 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
prve alineje 18. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika
1. člen 
Obvezna razlaga prve alineje 18. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99; Naš časopis, št. 292/03 in 323/06, Uradni list RS, št. 32/18) se glasi:
»Prva alineja 18. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99; Naš časopis, št. 292/03 in 323/06, Uradni list RS, št. 32/18), ki se glasi: »Na površinah, določenih za pokopališko dejavnost (morfološke enote »9«) so dovoljeni naslednji posegi:
– urejanje grobov, zelenic in poti;«
se razlaga tako, da se upošteva določila 6. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika, ki na površinah javnega pomena, dovoljuje posege, za katere je bilo zemljišče varovano in 24. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika, ki določa merila in pogoje glede oblikovanja ograj in opornih zidov.
Urejanje grobov, zelenic in poti obsega vsa gradbena in druga dela, ki so namenjena ureditvi grobov, zelenic in poti za pokopališko dejavnost. Gradnja opornih zidov in ograj, opisanih v 24. členu Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika je dovoljena za namene ureditve pokopališke dejavnosti.«
2. člen 
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-4/2018
Dragomer, dne 3. oktobra 2018
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.