Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3544. Razpis naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica, stran 11194.

  
Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica
R A Z P I S U J E 
naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica 
I. Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica se opravijo za:
KS BITNJA
za 5. volilno enoto 
Ratečevo Brdo, voli se 1 član
KS DOLNJI ZEMON
za 1. volilno enoto
Dolnji Zemon, voli se 3 člane
za 2. volilno enoto
Gornji Zemon, voli se 2 člana
KS HRUŠICA
za 2. volilno enoto
Male Loče, voli se 2 člana
KS ILIRSKA BISTRICA
za 6. volilno enoto
obsega območje četrti: Kosovelova, Gradnikova, Šercerjeva, Vilharjeva, Trnovska ulica, voli se 1 člana
za 7. volilno enoto
obsega območje četrti: Kettejeva, Gabrije, Vodnikova, Jurčičeva ulica, voli se 1 člana
KS KOSEZE
za 2. volilno enoto
Mala Bukovica, voli se 1 član
KS NOVOKRAČINE
za 1. volilno enoto
Novokračine, voli se 3 člane 
Fabci, voli se 1 član
KS PODGRAD
za 1. volilno enoto
Podgrad, voli se 3 člane
KS PREM
za 2. volilno enoto
Smrje, voli se 3 člane
KS REČICA
za 3. volilno enoto
Brce, voli se 1 člana
za 4. volilno enoto
Rečica, voli se 1 član
za 5. volilno enoto
Zarečica, voli se 2 člana
KS STAROD
za 2. volilno enoto
Pavlica, voli se 2 člana
za 3. volilno enoto
Studena Gora, voli se 1 član
KS TOPOLC
za 1. volilno enoto
Topolc, voli se 3 člane
za 2. volilno enoto
Mereče in Podstenjšek, voli se 2 člana
za 3. volilno enoto 
Podstenje, voli se 2 člana
KS VRBOVO
za 2. volilno enoto
Jablanica, voli se 1 člana
za 3. volilno enoto
Vrbica, voli se 1 član
II. Naknadne volitve za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica se opravijo v nedeljo, 2. decembra 2018.
III. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 17. november 2018.
IV. Kandidature se lahko vložijo do četrtka, 22. 11. 2018, do 14. ure.
V. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.
VI. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-23/2018
Ilirska Bistrica, dne 12. novembra 2018
Predsednik Občinske volilne komisije 
Občine Ilirska Bistrica 
Klemen Štefančič l.r.