Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3538. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje (KPPN), stran 11119.

  
Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami – ZSPJS) ter 71. člena Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje (Uradni list RS, št. 31/91) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje (Uradni list RS, št. 61/08) skleneta pogodbeni stranki:
na strani delodajalca: Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor Igor Kadunc
in na strani delojemalca: Sindikat novinarjev Slovenije, ki ga zastopa Tomaž Karat ter Koordinacija novinarskih sindikatov RTV SLO, ki jih zastopa Tomaž Karat, predsednik
A N E K S   š t .   3 
h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje (KPPN) 
1. člen 
S tem aneksom se šifre orientacijskih delovnih mest, kot so navedene v Aneksu h KPPN (Uradni list RS, št. 61/08) spremenijo skladno s šiframi, kot navedene v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 95/07 s spremembami), in sicer na naslednji način:
– Za delovno mesto Novinar komentator se zdajšnja šifra G027048 nadomesti s šifro G027018;
– Za delovno mesto Novinar poročevalec se zdajšnja šifra G27040 nadomesti s šifro G027019;
– Za delovno mesto Novinar specialist se zdajšnja šifra G27041 nadomesti s šifro G027020;
– Za delovno mesto Novinar urednik se zdajšnja šifra G27043 nadomesti s šifro G027021.
2. člen 
Aneks št. 3 se zaradi poenotenja novinarskih delovnih mest v eni kolektivni pogodbi dopolni z delovnim mestom: Urednik programa, ki ga sicer vsebuje že Aneks h kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 69/08) pod zaporedno številko 156, šifra delovnega mesta G027111.
3. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. novembra 2018
Za delodajalsko stran 
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod 
Igor Kadunc l.r.
generalni direktor 
 
Za delojemalsko stran 
Sindikat novinarjev Slovenije 
Tomaž Karat l.r.
predsednik 
 
Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija 
Tomaž Karat l.r.

AAA Zlata odličnost