Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3522. Ukaz o povišanju v čin generalmajorke, stran 11071.

  
Na podlagi 102. in 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), tretjega odstavka 63. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB, 95/15), na predlog ministra za obrambo št. 811-1/2018-86 z dne 12. 11. 2018 in ob predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije št. 81100-1/2018/2 z dne 8. 11. 2018 izdajam
U K A Z 
o povišanju v čin generalmajorke 
I. 
Gospa brigadirka Alenka Ermenc, rojena 5. 9. 1963, namestnica načelnika Generalštaba Slovenske vojske, se poviša v čin generalmajorke.
II. 
Ta ukaz začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 804-00-14/2018-4
Ljubljana, dne 16. novembra 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije