Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2018 z dne 30. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2018 z dne 30. 10. 2018

Kazalo

3409. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola, stran 10504.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
1. člen 
Minister za izobraževanje, znanost in šport je sprejel spremembo vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola, sprejetega z Odredbo o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99) in spremenjenega z Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 12/11), Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 101/11), Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 24/12), Odredbo o spremembah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 17/13), Odredbo o spremembah in dopolnitvah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 14/14), Odredbo o spremembah in dopolnitvah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 84/15) in Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 15/16).
Spremembo vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola je določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 191. seji dne 26. 4. 2018.
2. člen 
S spremembo vzgojno-izobraževalnega programa iz prejšnjega člena se v predmetniku osnovne šole določi posodobljen učni načrt za obvezni predmet Slovenščina in nov izbirni predmet Filmska vzgoja ter učni načrt Filmska vzgoja kot izbirni predmet.
3. člen 
Spremenjeni predmetnik in učna načrta iz prejšnjega člena se začnejo uporabljati v šolskem letu 2019/20.
Dosedanji učni načrt Slovenščina od šolskega leta 2019/20 dalje ni več del predmetnika osnovne šole in se preneha izvajati, ker ga nadomesti posodobljen učni načrt Slovenščina.
4. člen 
Spremenjen vzgojno-izobraževalni program iz te odredbe se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
5. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-53/2018
Ljubljana, dne 12. oktobra 2018
EVA 2018-3330-0046
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister 
za izobraževanje, znanost in šport