Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3221. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2018, stran 10104.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13), Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« (Uradni list RS, št. 99/13 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 31. redni seji dne 26. 9. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2018 
1. 
S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018.
2. 
(1) V občinskem glasilu »Glasilo občanov« se za predstavitve kandidatov za župana in list kandidatov za člane občinskega sveta v času volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 brezplačno zagotovi po 1/2 strani za vsakega kandidata za župana in po 1/2 strani za vsako listo kandidatov za člane občinskega sveta.
(2) V primeru, da pride do drugega kroga volitev za župana, se brezplačno zagotovi po 1/2 strani za vsakega kandidata, pod pogojem, da v tem času glasilo izide.
(3) Brezplačni prostor za predstavitev se zagotovi tako za predstavitev političnih strank in kandidatnih list, ki so že zastopane v občinskem svetu, kot tudi za tiste, ki še niso zastopane v občinskem svetu.
(4) Dodatne objave za plačilo so možne v skladu s 3. členom Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« (Uradni list RS, št. 99/13), in sicer v največjem skupnem obsegu dveh strani.
3. 
Pred objavo predstavitve kandidatov posameznih predlagateljev, uredniški svet izvede žreb o vrstnem redu objav. Pri žrebanju sodelujejo predstavniki predlagateljev.
4. 
Objavljene bodo vse predstavitve, ki jih bodo predlagatelji posredovali uredniškemu odboru glasila najkasneje do roka za oddajo vsebin za zadnjo številko, ki izide pred lokalnimi volitvami v letu 2018.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2018
Trebnje, dne 27. septembra 2018
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.