Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3211. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica, stran 10012.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 21. redni seji dne 3. 10. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica 
I. 
V Občinsko volilno komisijo Občine Sodražica se imenuje za:
– predsednico: Maruša Pakiž Arko, Glinškova pl. 6, Ljubljana,
– namestnika predsednice: Jurij Košir, Zavrti 1, 1317 Sodražica,
– člana: Vinko Zajc, Žimarice 71 a, Sodražica,
– člana: Gregor Pirc, Globel 16, Sodražica,
– članico: Frančiška Ambrožič, Zamostec 55 A, Sodražica,
– namestnico člana: Lea Zajc, Žimarice 22, Sodražica,
– namestnico člana: Anita Krajnc, Strmca 9, Sodražica,
– namestnico člana: Simona Pintar, Vinice 27 a, 1317 Sodražica.
II. 
Sedež Občinske volilne komisije je v Sodražici, Trg 25. maja 3.
III. 
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta.
IV. 
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta in začne teči s prenehanjem mandata Občinski volilni komisiji, ki je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 71/14).
V. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-7/2018
Sodražica, dne 3. oktobra 2018
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.