Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018

Kazalo

3172. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani, stran 9968.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 25. 9. 2018 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 4. 10. 2018 sprejela naslednje
S P R E M E M B E   S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se osemnajsta alineja prvega odstavka 52. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»v enakem besedilu kot Upravni odbor UL sprejme poslovno poročilo in poročilo o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo),«
2. člen 
V 128. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.«
3. člen 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
prof. dr. Borut Božič l.r.
Predsednik UO UL 
prof. dr. Igor Papič l.r.
Predsednik Senata UL 
Rektor UL

AAA Zlata odličnost