Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

3003. Poziv poklicnim organizacijam strokovnih delavcev na področju socialnega varstva, stran 9369.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št.  100/05 – ZDSve – UPB1, 95/09 – odločba US, 21/13 – ZFDO-F) Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK)
P O Z I V A 
A. 
1. Poklicne organizacije strokovnih delavcev na področju socialnega varstva, ki so organizirane za območje Republike Slovenije, da v skladu z ZDSve ter na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve člana državnega sveta – predstavnika za področje socialne varnosti ter določijo kandidate za člana državnega sveta.
2. Za poklicne organizacije iz prejšnje točke se štejejo zbornice, združenja, društva, zveze in druge poklicne organizacije, organizirane za območje države.
B. 
3. Na podlagi drugega odstavka 36. člena ZDSve poklicne organizacije na področju socialnega varstva (v nadaljevanju poklicne organizacije) izvolijo v ustrezno volilno telo vsaka po enega predstavnika ne glede na število članov in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih sto (100) članov (v nadaljevanju elektorji).
4. Na podlagi sodb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št.  Uv 8/2017 z dne 19. 11. 2017 in Uv 1/2018 z dne 25. 1. 2018 ter odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št.  Up-1033/17-19 z dne 30. 11. 2017 se pri določanju števila elektorjev poklicne organizacije, ki tvorijo volilno telo, ne upoštevajo katerikoli člani poklicne organizacije, ampak le tisti, ki se poklicno ukvarjajo z dejavnostjo, za področje katere je ustanovljena poklicna organizacija, torej na področju socialnega varstva.
5. Poklicno opravljanje dejavnosti pomeni da je oseba (član) za to dejavnost usposobljena in da jo opravlja redno in v obsegu, za katerega dobi plačilo, ki je znaten vir za preživljanje, torej, da kot član poklicne organizacije dejavnost opravlja bodisi v delovnem razmerju (na podlagi pogodbe o zaposlitvi) bodisi v okviru drugega pravnega razmerja.
6. Poklicne organizacije morajo k seznamu izvoljenih elektorjev, za tiste člane, ki so jih upoštevali pri določitvi števila elektorjev, priložiti ustrezna dokazila, da poklicno opravljajo dejavnost na področju socialnega varstva (pogodbe o zaposlitvi ali drugo dokazilo, da član opravlja dejavnost poklicno v okviru drugega pravnega razmerja). Dolžnost izkazovanja zakonskega pogoja iz 34. člena ZDSve je na strani poklicnih organizacij. Če DVK teh dokazil ne bo prejela, v seznam elektorjev ne bo vpisala elektorjev, ki bi poklicni organizaciji pripadali na podlagi drugega odstavka 36. člena ZDSve.
C. 
7. Sezname izvoljenih elektorjev in zahtevana dokazila morajo poklicne organizacije neposredno vložiti na DVK, Slovenska 54/IV, Ljubljana, najpozneje do ponedeljka 8. 10. 2018 do 24.00 ure.
8. Kandidature za člana državnega sveta – predstavnika za področje socialnega varstva morajo interesne organizacije neposredno vložiti na DVK do ponedeljka, 8. 10. 2018 do 24.00 ure.
Č. 
9. Na podlagi II. točke Odloka o razpisu nadomestnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št.  61/18) bodo nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika za področje socialnega varstva v četrtek, 8. 11. 2018.
D. 
10. Ta poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem mestu DVK (www.dvk-rs.si).
Št.  041-53/2018-1
Ljubljana, dne 18. septembra 2018
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti