Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018

Kazalo

2955. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enostavnih tlačnih posodah, stran 9214.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o enostavnih tlačnih posodah 
1. člen 
V Pravilniku o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 39/16) se v drugem in tretjem odstavku 9. člena besedilo »petega in šestega odstavka« nadomesti z besedilom »šestega in sedmega odstavka«.
2. člen 
V drugem odstavku 10. člena se besedilo »petega in šestega odstavka« nadomesti z besedilom »šestega in sedmega odstavka«.
V tretjem odstavku se besedilo »petega in šestega odstavka 7. člena tega pravilnika oziroma tretjega odstavka prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »šestega in sedmega odstavka 7. člena tega pravilnika oziroma četrtega odstavka prejšnjega člena«.
3. člen 
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dokumentacija in dopisi v zvezi s postopki ugotavljanja skladnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena so sestavljeni v uradnem jeziku države članice, v kateri je sedež priglašenega organa, ali v jeziku, ki ga sprejema ta organ.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-171/2018-1
Ljubljana, dne 7. septembra 2018
EVA 2018-2130-0026
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo