Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2640. Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine, stran 8394.

  
Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 26. redni seji dne 5. julija 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi neprofitne in tržne najemnine 
I. 
S tem sklepom se za stanovanja v lasti Občine Žalec določa:
– način določitve višine najemnine za neprofitna stanovanja na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (v nadaljevanju: Uredba);
– način določitve višine najemnine za službena stanovanja, ki so že oddana in jim je bila višina najemnine določena na podlagi Uredbe;
– način določitve višine najemnine za službena stanovanja oddana po 1. 1. 2019;
– tržna najemnina za neprofitna stanovanja za najemnike, ki ne izpolnjujejo več splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, določenih po vsakokratnem veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: Pravilnik);
– tržna najemnina za neprofitna stanovanja najemnikov, ki imajo v najemu večje stanovanje, kot bi jim pripadalo po površinskih normativih, določenih v Pravilniku.
II. 
Za neprofitna stanovanja, katerih najemnik izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev stanovanja določene v Pravilniku, se v najemni pogodbi določi višina najemnine, ki jo določa Uredba, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine v višini 4,68% od vrednosti stanovanja.
Za službena stanovanja, ki so že oddana, se v najemni pogodbi določi višina najemnine po Uredbi, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine v višini 4,68% od vrednosti stanovanja.
Za službena stanovanja, ki bodo oddana po 1. 1. 2019, se v najemni pogodbi določi tržna najemnina v višini 5,00 €/m2 stanovanjske površine.
III. 
Za neprofitna stanovanja, katerih najemnik ne izpolnjuje več splošnih pogojev za pridobitev stanovanja določenih v Pravilniku, se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina v višini 5,00 €/m2 stanovanjske površine.
IV. 
Če najemnik neprofitnega stanovanja sprejme večje stanovanje, kot bi mu po površinskih normativih iz Pravilnika pripadalo, se za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ, ki ga določa Pravilnik, določi tržna najemnina v višini 5,00 €/m2.
Če najemnik neprofitnega stanovanja že ima v najemu večje neprofitno stanovanje, kot bi mu pripadalo po površinskem normativu iz Pravilnika, in ne sprejme zamenjave s stanovanjem, ki bi mu po površinskem normativu pripadalo, se določi tržna najemnina v višini 5,00 €/m2 za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ.
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019.
Št. 352-0044/2018
Žalec, dne 5. julija 2018
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.