Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2639. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica, stran 8394.

  
Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 76. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15, 17/17 in 44/18)
R A Z P I S U J E M 
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica 
I. 
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Blanca, Boštanj, Dolnje Brezovo, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Primož, Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.
II. 
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.
III. 
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-0003/2018
Sevnica, dne 18. julija 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.