Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2629. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo, stran 8378.

  
Na podlagi tretjega odstavka 108. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS,št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G in 14/18) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrico za finance
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo 
1. člen 
V Pravilniku o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 43/15 in 67/17) se v 2. členu na koncu tabele dodata dve vrstici:
»
1151 
Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim 
v 44. členu ZDoh-2
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P04 drugo), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, 
od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1152
1152 Del plače za poslovno uspešnost 
v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P04 drugo), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK
strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, 
od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-12/2019
Ljubljana, dne 24. maja 2018
EVA 2018-2611-0055
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Soglašam! 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance