Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2610. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 8338.

  
Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), petega in šestega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17), tretjega odstavka 70. člena in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 25. redni seji dne 11. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
Svet krajevne skupnosti Dol - Spodnje Mestinje ima pet članov.
Svet krajevne skupnosti Kristan Vrh ima devet članov.
Svet krajevne skupnosti Lemberg ima pet članov.
Svet krajevne skupnosti Mestinje ima sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Sladka Gora ima sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Sveti Štefan ima sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah ima petnajst članov.
Svet krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem ima trinajst članov.
Svet krajevne skupnosti Tinsko ima pet članov.
Svet krajevne skupnosti Zibika ima devet članov.
2. člen 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dol - Spodnje Mestinje se določi ena volilna enota, kjer se voli vseh pet članov sveta KS.
3. člen 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kristan Vrh se določi štiri volilne enote in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota: obsega območja naselja Kristan Vrh – v njej se volijo trije člani sveta;
2. volilna enota obsega območja naselja Hajnsko – v njej se volita dva člana sveta;
3. volilna enota: obsega območja naselja Grliče – v njej se volita dva člana sveta;
4. volilna enota: obsega območja naselja Laše – v njej se volita dva člana sveta.
4. člen 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lemberg se določi ena volilna enota, kjer se voli vseh pet članov sveta KS.
5. člen 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Mestinje se določi štiri volilne enote in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota: obsega območje naselja Mestinje – v njej se volijo trije člani sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Stranje: v njej se volita dva člana sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselja Krtince – v njej se voli en član sveta;
4. volilna enota: obsega območje dela naselja Pijovci od hišne št. 1 do 39 – v njej se voli en član sveta.
6. člen 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sladka Gora se določi tri volilne enote in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota: obsega območje naselja Sladka Gora, Nova vas in dela naselja Pijovci od hišne št. 40 do 65 – v njej se volijo trije člani sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Polžanska vas in Polžanska gorca – v njej se volijo trije člani sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselij Pečica, Jerovska vas in Beli Potok – v njej se voli en član sveta.
7. člen 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sveti Štefan se določi sedem volilnih enot in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota: obsega območje naselja Grobelce – v njej se voli en član sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Sveti Štefan – v njej se voli en član sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselij Lekmarje in Brezje pri Lekmarju – v njej se voli en član sveta;
4. volilna enota: obsega območje naselja Babna Reka – v njej se voli en član sveta;
5. volilna enota: obsega območje naselja Babna Gora – v njej se voli en član sveta;
6. volilna enota: obsega območje naselja Babna Brda – v njej se voli en član sveta;
7. volilna enota: obsega območje naselja Bukovje – v njej se voli en član sveta.
8. člen 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah se določi trinajst volilnih enot in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota: obsega ulice Celjska cesta, Rogaška cesta, Kettejeva ulica, Vegova ulica, Sončna ulica, Ulica na livado, Murnova ulica, Gallusova ulica, Kolodvorska ulica, Slomškova ulica, Cankarjeva ulica, Grajski Log, Zastranje – v njej se volita dva člana sveta;
2. volilna enota: obsega ulice Rimska cesta, Obrtniška ulica, Ulica Mateja Vrečarja, Cesta na Sv. Rok, Lorgerjeva ulica, Aškerčev trg, Rakeževa ulica, Zelena ulica, Ulica Franca Skaze, Prešernova ulica, Vošnjakova ulica, Rožna ulica, Finžgarjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Bevkova ulica, Ulica Marice Strnadove, Trubarjeva ulica, Ulica v Zadrže, Kartinova ulica, Gubčeva ulica – v njej se volita dva člana sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselja Dvor – v njej se voli en član sveta;
4. volilna enota: obsega območje naselij Sotensko in Vodenovo – v njej se voli en član sveta;
5. volilna enota: obsega območja naselij Močle in Vrh – v njej se voli en član sveta;
6. volilna enota: obsega območje naselij Globoko in Zadrže – v njej se voli en član sveta;
7. volilna enota, ki obsega območje naselij Predel in Senovica – v njej se voli en član sveta;
8. volilna enota: obsega območja naselij Belo, Bobovo, Mala Pristava in Preloge – v njej se voli en član sveta;
9. volilna enota: obsega območja naselij Gaj, Korpule in Predenca – v njej se voli en član sveta;
10. volilna enota: obsega območja naselij Dol pri Šmarju in Dragomilo – v njej se voli en član sveta;
11. volilna enota: obsega območja naselij Brecljevo in Jazbine – v njej se voli en član sveta;
12. volilna enota: obsega območja naselij Cerovec pri Šmarju, Ješovec pri Šmarju, Kamenik in Vinski Vrh pri Šmarju – v njej se voli en član sveta;
13. volilna enota: obsega območja naselij Konuško, Koretno in Šerovo – v njej se voli en član sveta.
9. člen 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem se določi enajst volilnih enot in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota: obsega območje naselja Šentvid pri Grobelnem – v njej se volita dva člana sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Bodrišna vas – v njej se voli en član sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselja Spodnja Ponkvica – v njej se voli en član sveta;
4. volilna enota: obsega območje naselja Spodnje Selce – v njej se voli en član sveta;
5. volilna enota: obsega območje naselja Gornja vas – v njej se voli en član sveta;
6. volilna enota: obsega območje naselja Bodrež – v njej se voli en član sveta;
7. volilna enota: obsega območje naselja Platinovec – v njej se voli en član sveta;
8. volilna enota: obsega območje naselja Završe – v njej se voli en član sveta;
9. volilna enota: obsega območje naselja dela Grobelno od hišne št. 1 do 73 – v njej se volita dva člana sveta;
10. volilna enota: obsega območje naselja Rakovec– v njej se voli en član sveta;
11. volilna enota: obsega območje naselja Lipovec – v njej se voli en član sveta.
10. člen 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Tinsko se določita dve volilni enoti in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota: obsega območje naselja Spodnje Tinsko – v njej se volita dva člana sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Zgornje Tinsko – v njej se volijo trije člani sveta.
11. člen 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zibika se določi osem volilnih enot in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota: obsega območje naselja Zibika – v njej se volita dva člana sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Zibiška vas – v njej se voli en član sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselja Pustike – v njej se voli en član sveta;
4. volilna enota: obsega območje naselja Bezgovica – v njej se voli en član sveta;
5. volilna enota: obsega območje naselja Škofija – v njej se voli en član sveta;
6. volilna enota: obsega območje naselja Vršna vas – v njej se voli en član sveta;
7. volilna enota: obsega območje naselja Strtenica – v njej se voli en član sveta;
8. volilna enota: obsega območje naselja Orehovec – v njej se voli en član sveta.
12. člen 
S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 42/14).
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0006/2018-9
Šmarje pri Jelšah, dne 11. julija 2018
 
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost