Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2609. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan, stran 8337.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) ter 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 19. redni seji dne 12. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan 
1. člen 
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na zadnjih volitvah v Občinski svet Občine Škocjan, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah.
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu.
2. člen 
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
3. člen 
Sredstva iz prejšnjega člena se političnim strankam nakažejo na njihove transakcijske račune. Izplačilo sredstev se izvede v dveh obrokih, in sicer prvi obrok najkasneje do 31. 3. tekočega leta in drugi obrok najkasneje do 30. 9. tekočega leta.
4. člen 
S sprejemom tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 63/08). Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0025/2018
Škocjan, dne 12. junija 2018
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost