Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2602. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče, stran 8334.

  
Na podlagi prvega odstavka 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 40. redni seji dne 4. julija 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče (Uradni list RS, št. 40/16), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 18010.
2. člen 
(1) Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na dopustna odstopanja pri gradnji mansarde in spremembo dela prostorske ureditve na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami 816/4, 815/7, 815/6, 812/4, 812/3, 809/17, 809/16 in 809/9, vse k.o. Pameče (845), kjer se opredelita dve gradbeni parceli za gradnjo stanovanjske stavbe ter druga zemljišča, ki se, kot funkcionalno zemljišče, priključijo h gradbeni parceli stavbe, ki leži na zemljišču s parc. št. 818/3, k.o. Pameče oziroma h gradbeni parceli ceste.
(2) Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični del in obrazložitev sprememb in dopolnitev, ki sta na vpogled v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec.
3. člen 
V 26. členu se spremeni četrti odstavek tako, da se mu doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Dovoljena je tudi izvedba podstrešja brez izvedbe mansarde.«
4. člen 
V grafičnem delu se preoblikujeta gradbeni parceli dveh stavb, ki ležita vzhodno od načrtovane ceste. Skladno s spremembami mej gradbenih parcel se uskladi tudi lokacija stanovanjskih stavb.
5. člen 
Ta odlok začne veljati osem dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2018
Slovenj Gradec, dne 5. julija 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti