Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2591. Sklep o združitvi postopkov, stran 8329.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) ter 130. člena Zakona o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi postopka priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica, ki se vodi pod opravilno številko 3505-0010/2018 in postopka priprave petih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica, ki se vodi pod opravilno številko 3505-0011/2018, je župan Občine Sevnica dne 21. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o združitvi postopkov 
1. Postopek Občine Sevnica, po Sklepu o začetku postopka priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (v nadaljevanju: SD OPN 4) in postopek po Sklepu o začetku postopka priprave petih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (v nadaljevanju: SD OPN 5), se združita v en postopek.
2. Skladno s tem sklepom se izvede ena sprememba in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica, vse v sklopu četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (v nadaljevanju: SD OPN 4), v istih okvirnih rokih za pripravo, ob istih določenih nosilcih urejanja prostora, kot ga določa ta sprememba.
3. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na www.obcina-sevnica.si ter velja z naslednjim dnem od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0010/2018; 3505-0011/2018
Sevnica, dne 4. julija 2018
 
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost