Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2570. Odlok o spremembah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj, stran 8291.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list, RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 39. redni seji dne 20. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj 
1. člen
V Odloku o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 11/05, 17/14, 67/17, 1/18 – popr, v nadaljevanju: Odlok) se spremeni 5. člen Odloka, tako da se po novem glasi:
»Pismeni vlogi iz prejšnjega člena mora biti priložen:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca ali izjava upravičenca, s katero dovoljuje pristojnemu občinskemu organu, da izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca pridobi iz uradnih evidenc,
– skrbnik oziroma rejnik – potrdilo centra za socialno delo o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma oddan v rejništvo ali izjava upravičenca, s katero pristojnemu občinskemu organu dovoljuje, da potrdilo centra za socialno delo pridobi iz uradnih evidenc.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-214/2018-4-(47/09)
Kranj, dne 20. junija 2018
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar
 
zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan 

AAA Zlata odličnost