Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2559. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu industrijska cona Godovič, stran 8283.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 25. seji dne 4. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu industrijska cona Godovič 
1. člen 
V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu industrijska cona Godovič (Uradni list RS, št. 29/16), se v naslovu 20. člena črta besedilo »in Ue11«.
2. člen 
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dostopi na gradbene parcele so z javne ceste. Dostopi se prilagajajo organizaciji dejavnosti na gradbenih parcelah.«.
3. člen 
Deveti odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) V urejevalni enoti Ue11 predstavlja načrtovana parcelacija gradbeno parcelo objektov. Ob upoštevanju določil tega odloka se urejevalna enota Ue11 lahko deli na največ dve gradbeni parceli, sestavljeni iz ene ali več zemljiških parcel.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2018
Idrija, dne 4. julija 2018
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti