Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2558. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija, stran 8283.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 25. seji dne 4. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija 
1. člen 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14, 70/16, 40/17) se doda nov 89.a člen, ki se glasi:
»89.a člen 
(ID_1/3_IGs)
Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
Na enoti urejanja prostora ID_1/3_IGs velja:
DZP=0,1«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2017
Idrija, dne 4. julija 2018
 
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost