Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič, stran 8125.

  
Na podlagi 14. in 107. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB in 27/16) ter 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 27. redni seji dne 12. 7. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič 
1. člen 
V 4. členu se tretja alineja prvega odstavka spremeni tako, da se na novo glasi:
– »občani, ki so v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne oblike opravljanja dejavnosti na trgu in njihovo registracijo, pri pristojnem registrskem organu oziroma upravnem organu oddali vlogo za registracijo dejavnosti; izvajanje subvencioniranja se prične po predložitvi dokazila o registraciji dejavnosti«
2. člen 
Spremeni se 15. člen tako, da se na novo glasi:
»Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom ter podjetjem, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja, ki bodo tako pridobljena sredstva vložili v razvoj, razširitev poslovanja oziroma opravljanje svoje dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest, povezanih z investicijo, in sicer za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov. Do sredstev so upravičeni tudi občani, ki so v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne oblike opravljanja dejavnosti na trgu in njihovo registracijo, pri pristojnem registrskem organu oziroma upravnem organu oddali vlogo za registracijo dejavnosti. Kupoprodajna pogodba se v tem primeru sklene po predložitvi dokazila o registraciji dejavnosti.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje iz 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17), upoštevajoč vse nadaljnje spremembe zakona.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih objektov.«
3. člen 
Vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni v veljavi.
4. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 441-01/2015-15
Semič, dne 12. julija 2018
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost