Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2510. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica, stran 8121.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16 in 7/17 – popr.) je Občinski svet Občine Žirovnica na 24. seji dne 28. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica 
1. člen
(splošna določba) 
S tem odlokom se določa višina in način nakazovanja turistične in promocijske takse v Občini Žirovnica.
2. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 
Višina turistične takse na območju Občine Žirovnica za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 evra. Na to osnovo se obračuna promocijska taksa v višini 25 odstotkov od turistične takse, kar znaša 0,3 evra. Skupna višina obeh taks znaša 1,50 evrov na osebo na dan.
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, turistična taksa znaša 0,60 evra za prenočitev na osebo na dan. Na to osnovo se obračuna promocijska taksa v višini 25 odstotkov od turistične takse, kar znaša 0,15 evra. Skupna višina obeh taks znaša 0,75 evra na osebo na dan.
3. člen 
(nakazovanje turistične in promocijske takse) 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, so dolžni nakazati turistično in promocijsko takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na račun Turistična taksa Občine Žirovnica SI56 0139 2592 3206 238.
4. člen 
(neposredna uporaba zakona) 
Za ostala področja, ki zadevajo turistično takso (oprostitve, postopek pobiranja, evidentiranje plačila, posledice neplačila, nadzor in kazenske določbe) ter niso opredeljena v tem odloku, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1).
5. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00).
6. člen 
(končna določba) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2019.
Št. 007-0002/2018
Breznica, dne 28. junija 2018
 
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti