Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2505. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono ŠA 17, stran 8115.

  
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je župan Občine Šalovci dne 5. 7. 2018 izdal
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono ŠA 17 
Občina Šalovci obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono ŠA 17 (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelala družba Kaliopa, informacijske rešitve, d.o.o., Ljubljana.
1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v času od 13. 7. 2018 do vključno 13. 8. 2018 v prostorih Občine Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, v času uradnih ur, in sicer: od 8. do 9. ure.
Na spletnem naslovu http://www.salovci.si/ bo dostopna elektronska oblika OPPN.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v sejni sobi Občine Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, na dan 1. avgusta 2018 ob 17. uri.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem OPPN.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku OPPN lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, s pripisom Javna razgrnitev OPPN – pripombe, na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani ali v knjigo pripomb na javni razgrnitvi. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
4. Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.
5. Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati sedmi dan po objavi, na spletni strani Občine Šalovci www.salovci.si in na oglasni deski Občine Šalovci.
Št. 3500-1/2018-21
Šalovci, dne 5. julija 2018
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost