Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna, stran 8100.

  
Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 31. redni seji dne 27. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta) 
(1) Spremeni se grafični del izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, Prikaz območij enot urejanja prostora osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na listu št. 31.
(2) Izvede se zamik območja enote PO – 012/37, ki je locirana na parcelah št. 1271, 1270 in 1269/1 vse k.o. Zagon, na stanje namenske rabe prostora iz leta 2010 (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10).
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-13/2010
Postojna, dne 27. junija 2018
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost