Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2478. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka, stran 8072.

  
Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 22. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka 
1. 
V 3. členu Odloka o predkupni pravici Občine Pivka (Uradni list RS, št. 6/05, 108/06, 15/07, 63/07, 88/07, 18/13, 37/15, 11/16, 66/17, 24/18) se za besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Poleg navedenih območij se območje predkupne pravice po tem odloku določi še za del zemljiške parcele št. 4148/61, k.o. Petelinje, ki se nahaja v EUP T4-8, brez stavbišča objekta T4-8/1, v obsegu kot jih določa priložena grafična priloga OPPN središče Pivke, Zazidalna oziroma ureditvena situacija s prikazom višinskih ureditev, št. lista 4.1.«
2. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-22/2018
Pivka, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost